Enligt den vetenskapliga artikeln ”The Key to Improving Performance” som publicerats av Canadian Center of Science and Education så influeras ett högt medarbetarengagemang av ledningen och organisationens chefer. Efter år av forskning, inom ett dussin olika företag, hävdar författarna bakom artikeln att personalens engagemang tydligt grundas i en stark tvåvägsrelation mellan arbetsgivare och arbetstagare.
bättre medarbetarengagemang

Medarbetarengagemanget bygger på ledningens engagemang

Engagemanget bland personalen är en viktig del av hur framgångsrikt ett företag kan bli. Tyvärr skapas inte en motiverad personal av sig självt utan kräver en insats ifrån varje chef. Även om du anställer drivna individer som är naturligt motiverade så är det i slutändan ditt, ledningens och underchefernas ansvar att skapa en bra arbetsmiljö. Om du vill att dina anställda ska lägga tid och kraft på sitt arbete och vara stolta över det de gör måste du ägna tid och kraft åt att skapa goda relationer. Detta är dock enklare sagt än gjort.

Relationen med dina anställda ska bygga på en ömsesidig respekt och en välfungerande kommunikation. Fråga inte rakt ut hur engagerade de är – det framstår som ett klagomål från din sida och dina medarbetare kan känna sig pressade. Ett bättre tillvägagångssätt är att genomföra en undersökning av medarbetarengagemanget inom företaget. Webbenkäter ger dina anställda en gyllene möjlighet att öppet berätta hur de tänker kring sitt jobb och er arbetsplats – utan att de känner sig utfrågade.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Mät och få högt medarbetarengagemang med hjälp av eNPS

Netigate erbjuder en väl utarbetad undersökning av medarbetarnas engagemang som effektivt mäter och rangordnar dina anställdas motivation enligt eNPS Employee Net Promoter Score. eNPS bygger på en enkel fråga – medarbetarna ombeds att på en skala från 0 till 10 ange hur troligt det är att de skulle rekommendera er som arbetsgivare.

Resultatet delas in i tre kategorier utifrån deltagarnas svar på frågan: Ambassadörer (9 till 10), Passiva (7 till 8) och Kritiker (6 till 0). Du vill självklart ha en personal med många ambassadörer men du överlever även med några passiva inom företaget. Det är däremot otroligt viktigt att du inte låter antalet kritiker växa för mycket. I denna kategori finns anställda som talar illa om sina chefer och som med största sannolikhet inte uppfyller sin fulla kapacitet under arbetsdagarna. Till och med en handfull skara kritiker kan enkelt påverka många kollegors motivation med sin negativa energi.

Engagerade medarbetare är passionerade i sitt arbete och är stolta över både sin arbetsinsats och företaget de arbetar för. Med engagerade medarbetare får du rätt förutsättningar för att lyckas.