Gir en anonym medarbeiderundersøkelse deg mer ærlige tilbakemeldinger enn en medarbeiderundersøkelse hvor respondentene er identifisert? Vi skal kikke litt på både fordeler og ulemper ved en anonym undersøkelse i denne artikkelen. Dessuten får du vite når og hvorfor du bør velge anonymitet eller ikke.

anonym medarbeiderundersøkelse

Årlige undersøkelser om medarbeidertilfredshet er blitt normen i dag i de fleste moderne virksomheter. Det bevises gang på gang at et høyere tilfredshetsnivå fører til høyere produktivitet og innovasjon. De benytter ofte en generell undersøkelse for å undersøke medarbeidertilfredshet, og mange ledere støtter anonymitet i medarbeiderundersøkelser. Det oppmuntrer til ærlige tilbakemeldinger om arbeidsplassen, uten frykt for negative konsekvenser. For eksempel vil mange føle seg ukomfortable ved å skulle kritisere en leder dersom de vet at lederen det gjelder vil lese tilbakemeldingen. Så hvordan skal du få ærlig feedback fra medarbeiderne dine? Og hvilken plattform for å måle medarbeiderengasjement skal du velge?

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Hvorfor gjennomføre en anonym medarbeiderundersøkelse?

Teoretisk sett er den generelle oppfatningen blant ledere at en anonym medarbeiderundersøkelse vil gi dem mer ærlige tilbakemeldinger. Medarbeiderne kan da uttrykke sine personlige tanker og meninger, og gi deg informasjon om detaljer innen virksomheten. De behøver ikke være redd for verken represalier eller oppleve en misfornøyd leder.  

Fordeler med en anonym medarbeiderundersøkelse

  • Stillferdige medarbeidere får en stemme

I alle organisasjoner finnes det de som lett tar til orde og uttrykker sin mening i plenum og direkte til ledelsen. Mens andre er mer stille og sier ikke så mye. En anonym medarbeiderundersøkelse vil gi den sistnevnte muligheten til å ta opp bekymringer de har åpent og ærlig – uten å bekymre seg om gjengjeldelser.

  • Ingen «dumme» spørsmål og svar

Det vil alltid finnes personer som er redde for å gi et «dumt» svar, eller stille et «dumt» spørsmål. Denne frykten blir klart mindre ved en anonym medarbeiderundersøkelse. Da vil du kunne får feedback som du ellers ikke ville fått, og kan gjøre tiltak og tenke litt utenfor boksen rundt dette.

  • Retter fokus på svaret

Får du et spørsmål fra en leder ansikt til ansikt, er det mange som vil prøve å svare det de tror lederen ønsker å høre. Da er det ofte spørsmålet det blir fokusert på. Men i en anonym undersøkelse er det større sjanse for å få et åpent og ærlig svar. Det første medarbeideren tenker på når spørsmålet blir stilt.

Når bør du ha en åpen medarbeiderundersøkelse?

De fleste medarbeiderne ønsker ikke at egne utfordringer med f.eks. kolleger, ledere, underordnede eller virksomheten skal være en helt åpen diskusjon. Slike utfordringer vil det være tryggere å være ærlig på i en anonym medarbeiderundersøkelse.  Men er det alltid best å ha anonyme undersøkelser, eller vil det skape større tillitt med åpne undersøkelser?

Ulemper med en anonym undersøkelse

  • Skaper ikke en åpen og direkte dialog

Ingen er like, og vi ser på alt fra rutiner til spesifikke hendelser med ulike øyne og subjektivt syn. En åpen undersøkelse kan gi bedre dialog for å løse utfordringer på arbeidsplassen. Som leder kan du komme med tilleggsspørsmål for å kartlegge bedre hva den individuelle tilbakemeldingen består av. På den måten reduseres feiltolkningen av svarene.

  • For subjektive og vage svar

I enkelte tilfeller kan det være sterk misnøye fra enkelte medarbeidere, og svarene preges av dette. Andre ganger mottar du svar som er såpass vage at det kan være vanskelig å se realiteten, og dermed kunne gjøre noen tiltak til forbedringer. I en åpen undersøkelse vil du få mer gjennomtenkte svar, nettopp fordi respondenten i visse tilfeller må forklare grunnlaget for besvarelsen.

  • Hindrer å bli bedre kjent

En anonym medarbeiderundersøkelse vil ikke skape tillitt mellom ansatte og ledere på samme måte som en åpen undersøkelse. Til tross for at vi ikke ønsker å dele våre innerste og mest personlige ting, så vil en viss form for slik åpenhet og ærlighet skape mer tillitt og en bedre dialog. Vi blir bedre kjent med hverandre, og det vil bli tryggere å ta opp vanskelige spørsmål på arbeidsplassen.

Så hva skal du velge?

Som vi har sett, er det fordeler og ulemper med både åpne og anonyme medarbeiderundersøkelser. Når du står overfor valget av en undersøkelsesform og spørsmålstyper, er det til syvende og sist virksomhetens gjeldende situasjon som vil være avgjørende. Din endelige beslutning må baseres på din kunnskap om din bestemte bedriftskultur, samt resultatene du ønsker å oppnå. Skal du kartlegge generelle ting, vil kanskje en åpen medarbeiderundersøkelse være førstevalget. Men er det individuelle utfordringer som skal forbedres, bør kanskje en åpen undersøkelse vurderes.

Uansett valg av undersøkelsesform, må du ikke glemme at medarbeiderne som deltar i undersøkelsene forventer å se en form for resultater av det de deltar i. Ingen tar en medarbeiderundersøkelse seriøst om de bare blir liggende i «lederens skuff», og handlinger blir gjort.


Les også e-boken: Slik måler du medarbeiderengasjement kontinuerlig.


Hva er fordelene ved å bruke Netigates plattform til en anonym medarbeiderundersøkelse?

Enhver virksomhet som samler inn, håndterer og/eller behandler personopplysninger plikter å overholde regler om personvern. Personvernregelverket består av nasjonale regler, samt EUs personvernforordning (også kalt GDPR – General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land.

Vil dette påvirke alle undersøkelser? Dersom du gjennomfører en anonym medarbeiderundersøkelse – uten å referere til personopplysninger – gjelder ikke GDPR. Men hvordan kan du være sikker på at en undersøkelse er virkelig anonym? Selv om din bedrift ikke samler inn personlige opplysninger fra deltakerne (som navn, e-postadresse osv.), betyr det nødvendigvis ikke at undersøkelsen virkelig er anonym. Hvis du kan spore data til respondenten på noen måte, er undersøkelsen personlig.

Netigate er GDPR-kompatibel. Vårt kraftige spørreundersøkelse verktøy oppfyller alle regler om personvern og GDPR-krav. Plattformens funksjoner gir deg muligheten til å gjennomføre en 100 % anonym medarbeiderundersøkelse. Du kan stole på Netigates tilgjengelighet, pålitelighet, kvalitet på kundestøtte og lisens. Vi er også ISO 27001-sertifisert. ISO 27001 definerer styringssystemene for informasjonssikkerhet. Ønsker du å vite mer, besøk https://www.netigate.net/en/impressum/#legal . 


Sjekk ut Netigate EX Engage – vårt splitter nye produkt som hjelper deg å forbedre medarbeideropplevelsen!


Gjennomføre medarbeiderundersøkelser med Netigate

Netigate gir deg en mengde kraftige og brukervennlige Voice of Employee verktøy du trenger for å lytte til medarbeiderne dine – ved alle berøringspunkter på medarbeiderreisen. Onboarding softwareeNPS softwarepulsmålingerexit- og årlige undersøkelser er bare noen få eksempler på de løsningene vi tilbyr i vårt verktøy for medarbeiderundersøkelser. Det har aldri vært enklere å lytte til sine medarbeidere.

Du kan registrere deg for en kostnadsfri prøveperiode, eller kontakte oss via dette kontaktskjemaet.