Mät medarbetarengagemang med Netigate - anonym medarbetarundersökning eller personlig?

Medarbetarengagemang analyseras flitigt inom många framstående organisationer och de har flera gånger bevisat att ett högre engagemang leder till bättre produktivitet och fler innovationer. De flesta företagen använder sig av webbenkäter för att beräkna medarbetarengagemanget och i många av fallen är det en anonym medarbetarundersökning i hopp om att det ska frambringa ärliga svar. Stämmer det, är anonymitet verkligen det bästa sättet för att få ut så mycket användbar information som möjligt för att kunna förbättra en arbetsplats? Vi går igenom fördelar och nackdelar.

Svar från en anonym medarbetarundersökning är oftast ärligare

Flera etablerade undersökningsföretag stödjer konceptet att undersökningen ska vara anonym eftersom svaren i många fall blir ärligare. Studier bekräftar även detta, som exempelvis i en undersökning framtagen av Harvard Business Review. Där svarade nästan en tredjedel att de inte är bekväma med att ge negativ kritik om deras chefer senare skulle få ta del av feedbacken och veta vem det kom ifrån. Enligt studien har även anonyma förslag större genomslag eftersom företagspolitiken inte har någon inverkan.

Är personliga svar mer värdefulla?

Det finns även gott om argument som stödjer personliga undersökningar. Det är eftersom varje svar kan anknytas till rätt medarbetare. Till att börja med är anonyma undersökningar sällan anonyma och det gäller speciellt inom mindre företag där anställda jobbar tätt inpå varandra varje dag. Om en chef verkligen vill kan de utan större ansträngning ta reda på vems svar som är vems vilket skapar frågan – varför inte göra det tillgängligt från första början?

Det är tyvärr även vanligt att anställda inte tar undersökningar av medarbetarengagemanget på allvar utan ser det istället som en gimmick ifrån ledningen. Är undersökningen däremot personlig tvingas medarbetarna tänka igenom sina svar och frestelsen för att skoja eller lämna otydlig feedback minskar.

Personliga svar ger möjlighet till uppföljning

Ännu en positiv aspekt är att ledningen får möjligheten att följa upp all feedback med rätt person och undersökningen kan identifiera medarbetare som är i behov av extra stöd. Istället för att blanda in hela avdelningar kan individuella problem skötas på ett effektiv sätt. En undersökning av medarbetarengagemanget kan skapa enastående förändringar i arbetsmiljön eller företagets policys och genom att matcha idén med initiativtagaren kan ledningen även involvera medarbetaren i utvecklandet.

Valet mellan anonyma och personliga undersökningar är i slutändan helt upp till dig och det slutgiltiga beslutet ska baseras på företagskulturen och resultaten du vill uppnå.

Netigates inställning för anonyma undersökningar har tagits fram så att det inte är tekniskt möjligt att ta bort anonymiteten när undersökningen väl har skickats ut. Vi har gjort detta val, dels för perspektivet om persondata och GDPR. Men även för att våra kunder och användare ska känna förtroende till funktionen om anonymitet. Vi ger även rekommendationer om möjlig nedbrytning per teams eller avdelning för att säkerställa att det inte går att länka ett svar till en specifik svarande. Om det är små teams och detta blir möjligt genom ålder, eller andra frågor om demografi så rekommenderar vi att slå samman avdelningar så att anonymitet kan garanteras.

Netigates mallar kan enkelt anpassas efter din organisation så att alla kan skapa framgångsrika undersökningar. Läs mer om våra medarbetarundersökningar och prova Sveriges ledande undersökningsplattform i 30 dagar helt kostnadsfritt.