Medarbeider som velger ut spørsmålstyper i undersøkelser

Målsettingen med en nettbasert spørreundersøkelse er å få innsikt. Men før du kan få det, må du skape undersøkelsen med tanke på den innsikten du er ute etter. I denne prosessen er det viktig å stille riktig type spørsmål. Ønsker du at respondentene skal kunne svare fritt på spørsmålene dine? Eller vil du at de skal velge svaret sitt fra en liste med forhåndsdefinerte alternativer? I denne artikkelen forklarer vi hvilke ulike spørsmålstyper i undersøkelser du har til rådighet.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Radioknapper: Tillater å velge ett svaralternativ

Radioknapp - Spørsmålstype i undersøkelser

Radioknapper er kanskje den enkleste spørsmålstypen i en undersøkelse. Respondentene kan velge ett av svarene i en liste med alternativer. Denne typen spørsmål er perfekt til for eksempel et ja/nei-spørsmål. Radioknapper er svært nyttige i begynnelsen av en nettbasert undersøkelse for å samle inn demografiske data fra respondentene, som alder, kjønn osv.

Du kan benytte et spørsmål med radioknapper om du ønsker at respondenten skal vurdere noe på en skala. Eller kanskje du har lyst til å sette inn emojis eller bilder som svaralternativer, i stedet for tekst.

Kryssruter: Flere svaralternativer kan krysses av

Kryssruter som spørsmålstype

I et spørsmål med kryssruter, kan respondentene velge ut flere svaralternativer. Alle alternativene kan velges, med mindre det er angitt et minimums- og/eller maksimumsantall svaralternativer. Du bør alltid oppgi hvor mange svaralternativer som kan velges ved siden av spørsmålet. Dette forteller respondenten hvor mange ruter de kan krysse av i.

Dette spørsmålet er perfekt når du for eksempel har et “Kryss av for alt som passer”-spørsmål.

Matrise: Svar på flere spørsmål med de samme svaralternativene

Matrise - eksempel på en spørsmålstype i undersøkelser

Et matrisespørsmål kan brukes i en nettbasert undersøkelse når du har flere spørsmål som alle har de samme svaralternativene. Kanskje ønsker du å be respondentene om å vurdere ulike aspekter ved et møte på en skala. Da kan du skrive inn spørsmålstittelen “Vennligst vurder følgende aspekter ved møtet” som overskrift. Deretter tar du med én rad for hvert aspekt ved møtet som skal vurderes, i stedet for å opprette et spørsmål med radioknapper for hvert aspekt. Det ser ryddigere ut med slike spørsmålstyper i undersøkelser, og det gir en god oversikt over spørsmålene.

Du kan også velge alternativet Dobbel matrise for å få to blokker med svaralternativer side ved side.

En spørsmålsmatrise kan anvendes dersom du ønsker at respondentene skal kunne rangere ting i rekkefølge. Kanskje ønsker du at respondentene skal fortelle deg hva som var de to viktigste aspektene ved et møte?

Nedtrekksmeny: Velg et svaralternativ fra en meny

En nedtrekksmeny kan brukes i en nettundersøkelse når respondentene skal velge ett svaralternativ fra en liste. Den fungerer i hovedsak på samme måte som spørsmål med radioknapper. En nedtrekksmeny hjelper deg å spare plass når du har mange svaralternativer, men ønsker å presentere dem på en kompakt måte.

Slider: Velg en verdi på en glidende skala

Bilde av en slider som spørsmålstype i undersøkelser

Med slider-spørsmål kan respondentene plassere en markør på en glidende skala. Dette kan for eksempel være et godt alternativ når du ønsker at respondentene skal vurdere opplevelsen etter et kjøp på en skala fra 1-10.

Star rating: Stjernevurdering som spørsmålstype i undersøkelser

Et spørsmål med stjernerangering egner seg godt når du ber respondentene om å rangere noe. Den fungerer i hovedsak på samme måte som et slider-spørsmål, men den viktigste forskjellen ligger i den visuelle fremstillingen.

Tekstboks: Tillater fritekstsvar

Spørsmål med tekstbokser kan anvendes når du ønsker at respondentene skal svare fritt ved hjelp av tekst i stedet for å velge et svaralternativ i en liste med flere alternativer. Dette gir respondenten mulighet til å utdype og være mer detaljert. En fritekstboks er en spørsmålstype i et spørreskjema som ikke genererer grafer eller statistikk. Dette er viktig å huske på når du lager undersøkelsen. Analyse av fritekstsvar kan ofte gi dypere og mer anvendelig innsikt enn bare statistikk.

Spørsmål med tekstbokser kan også benyttes som enkeltspørsmål. Men de er også gode å bruke hvis du ønsker at respondentene skal kunne utdype noe eller et tidligere svar.

Det er enda flere ting du kan gjøre med tekstboksene. Du kan for eksempel sette opp en logikk som utløser et varsel til den angitte e-postadressen. Eller du kan legge inn en oppsummeringskode som summerer tallene som er lagt inn i flere tekstbokser.


Les mer om hvordan du kan analysere svar fra tekstbokser: Hvordan fungerer tekstanalyse i praksis


NPS: Net Promoter Score er en enkel spørsmålstype i undersøkelser

Eksempel på et NPS-spørsmål i undersøkelsen

NPS står for Net Promoter Score (utarbeidet av Fred Reichheld), og er en nøkkelindikator som hjelper deg å måle hvor sannsynlig det er at respondentene vil anbefale virksomheten din. Standardspørsmålet i NPS er “Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale virksomheten vår til en venn eller kollega?”.

Når du bruker denne spørsmålstypen i en undersøkelse på nettet, blir respondentene bedt om å rangere virksomheten din på en skala fra 0-10 og genererer en verdi mellom -100 og 100. En vurdering på 0-6 anses som en kritiker, 7-8 anses som passiv og en vurdering på 9 eller 10 anses som en ambassadør. Du kan benytte et NPS verktøy både til å stille spørsmål til kunder og internt. Ved intern bruk kalles vurderingen eNPS (Employer Net Promoter Score).

Infotekst: Legg inn en informasjonstekst i undersøkelsen

Informasjonstekst i undersøkelsen

Infotekst kan settes inn i undersøkelsen. Dette er ikke en spørsmålstype i seg selv, men informasjon som er viktig for respondentene å lese. Det kan for eksempel være at noe må forklares før respondentene kan fortsette å svare på ulike spørsmålstyper i undersøkelser.

Media: Last opp en video til undersøkelsen din

Online survey. Media.

Du kan legge til en mulighet for å legge til media i spørreundersøkelsen din, slik at du kan vise en video eller bilder. Dette kan for eksempel gjøres ved å legge til URL-adressen fra Youtube. Slike funksjoner kan være nyttige dersom du ønsker at respondentene skal vurdere en reklamefilm, vil gi respondentene instruksjoner i videoformat eller bare har lyst til å gjøre undersøkelsen mer spennende.

Ting å huske på når du velger spørsmålstyper i undersøkelser

Nå vet du hvilke ulike spørsmålstyper i undersøkelser som er tilgjengelige i Netigates verktøy for spørreundersøkelser. Du bør også ta hensyn til følgende når du utarbeider spørsmålene dine:

  • Når du utformer spørsmålene, må du alltid ha i bakhodet hvilken informasjon du ønsker å innhente. Hva er målet med undersøkelsen, og hvilke typer spørsmål bidrar til å oppfylle dette målet?
  • Ikke bruk for mange ulike spørsmålstyper i undersøkelser. Det kan være distraherende for respondentene.
  • Sørg for at undersøkelsen ser godt ut på en mobil enhet – noen spørsmål kan se bedre ut på en stasjonær enhet enn på en mindre skjerm.
  • Har du flere spørsmål der respondentene blir bedt om å vurdere noe på en skala, bør du prøve å bruke samme skala for alle spørsmålene.