Målet med hvert spørreskjema og undersøkelse, er å innhente kunnskap. Men for å få inn den ønskede informasjonen, må ditt spørreskjema bestå av de riktige spørsmålene. Ønsker du å stille åpne spørsmål eller flervalgsspørsmål, og skal respondentene kunne velge ett eller flere svar? Eller vil du motta ønsket informasjon best mulig dersom respondentene din får skrive fritt?

I denne artikkelen vil vi gi deg en oversikt over de mest populære spørsmålstyper du kan benytte til å lage online-undersøkelser.


Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Ulike typer spørsmål i et spørreskjema

For å lage en undersøkelse online som samler inn den informasjonen du ønsker, må du på forhånd bestemme hvilken type spørreskjema du ønsker å benytte. Nedenfor viser vi de mest populære typene av spørsmål i spørreskjemaer, og hvordan hver enkelt benyttes.

Enkelt- og flervalgsspørsmål

Enkelt- og flervalgsspørsmål brukes i nesten alle undersøkelser på nett. Som du kanskje forstår av navnene, betyr enkeltvalgsspørsmål muligheten til å velge ett svaralternativ, og ved flervalgsspørsmål kan deltakerne velge flere svaralternativer. Enkelt- og flervalgsspørsmål skaper et spørreskjema som er lett å besvare, og på den måten inviterer til svar. Takket være standardiseringen, vil det også være lettere å analysere svarene som spørreskjemaet genererer.

Det finnes en rekke alternativer for hvordan et spørreskjema kan utformes. Nedenfor finner du de vanligste:

Kryssrute

Kryssrute er et alternativ som brukes til å stille flervalgsspørsmål. Respondentene kan velge hvilken som helst rute med svaralternativ som gjelder for dem. Som regel kan et minimum og maksimum antall svaralternativer bestemmes på forhånd.

Eksempel på kryssruter i et spørreskjema

Alternativ for enkeltvalgsspørsmål:

Radioknapper

Radioknapper benyttes når kun ett av flere mulige svaralternativer kan velges. Derfor egner denne typen spørsmål seg for eksempel godt til demografisk informasjon som inntektsnivå, alder og bosted.  

Eksempel på radioknapper i spørreskjema

Matrise

Matrisen er en spørsmålstype der flere spørsmål har samme svaralternativ. Det muliggjør en klar presentasjon av mange spørsmål uten at deltakerne i undersøkelsen trenger å klikke på “Neste” hele tiden. Det er viktig at matrisen ikke blir for stor, for da kan den bli forvirrende.

En typisk matrise kan se slik ut:

spørreskjema

Du kan også lage en dobbel matrise dersom du ønsker å se hvordan ulike svar henger sammen med hverandre.

spørreskjema

Nedtrekksmeny

En nedtrekksmeny brukes når bare ett av flere svaralternativer kan velges, men når listen over svaralternativer er lang. Dersom du for eksempel vil at deltakerne skal kunne velge hvilket land de kommer fra. Ved å bruke en nedtrekksmeny, trenger du ikke å se alle alternativene.

Lage en undersøkelse med nedtrekksmeny

Slider

En slider anbefales dersom respondenten blir bedt om å velge en verdi på en skala som 1 til 10.


Les også: Planleggingen av spørreundersøkelsen – 6 trinn for å unngå de vanligste feilene


Spørreskjema med åpne svar

Den typen av spørreskjemaer som vi har gått gjennom så langt er enkelt- og flervalgsspørsmål med faste svaralternativer. Det finnes som sagt, også åpne spørsmål i spørreskjemaer som ikke har noen forhåndsbestemte svaralternativer. Disse benyttes når respondentene blir bedt om å dele sin egen mening eller kunnskap. I spørreskjemaer er åpne spørsmål merket med en tekstboks der svaret kan formuleres fritt og anonymt.

Åpne svar i spørreskjema

Fordelen med denne spørsmålstypen er at du får detaljerte forklaringer fra respondentene dine. På denne måten kan for eksempel ansatte fortelle i en medarbeiderundersøkelse nøyaktig hva de er fornøyde eller misfornøyde med på arbeidsplassen. Det er verdt å merke seg at evaluering og analyse av åpne spørsmål har tidligere vært betydelig mer tidkrevende enn flervalgsspørsmål. Avhengig av hvor mange svar du får, måtte du kode alt manuelt for å få oversikt. Det kunne ta lang tid. Men med vår nye funksjon for tekstanalyse, er dette en saga blott. I praksis vil tekstanalyse sortere og kategorisere tusenvis av tekstsvar på kort tid. Den finne mønstre på en konsekvent, objektiv og skalerbar måte. Tekstanalyse funksjonen gjør i bunn og grunn grovarbeidet for deg. 

Spørreskjema med åpne svar kan også være tidkrevende for respondentene noen ganger. Derfor er det en god idé å finne en god balanse når det gjelder antall åpne tekstsvae når du utformer spørreskjemaet ditt.


Les mer om undersøkelser i vår norske e-bok: SurveyologyGrafisk evaluering

Når du skal lage en undersøkelse på nett, kan du når som helst sette inn grafiske elementer. For eksempel emoijer slik at respondentene dine raskt kan vise hvordan de opplever undersøkelsen.

spørreskjema

Du kan også bruke stjernevurderingen om du vil at deltakerne skal rangere et spørsmål ved hjelp av stjerner. For eksempel ved vurderingen av en restaurant eller et produkt.

Stjernevurdering i spørreskjema

Spørreskjemaer med bilde eller video

For evaluering av bilder eller videoer kan disse lastes opp i de fleste spørreskjema på nett, og integreres i undersøkelsen. Du kan kombinere foto- eller videomedia med enkelt- eller flervalgsspørsmål.

Spørreskjema med foto eller video er godt egnet både for evaluering av presenterte medier, og som en læringsplattform.

spørreskjema

Les også vår artikkel: Bedre spørsmål til spørreundersøkelsen


Rangering og sammendrag

Ved å bruke rangeringer kan du for eksempel registrere hvilken tjeneste som er viktigst for dine respondenter, eller hvilket selskap de er mest fornøyd med. Antall kolonner du angir skaper nivåer for rangeringen. Fordi hvert svaralternativ bare kan velges en gang, kan det eksempelvis se slik ut:

Hvis du ønsker å finne ut hvor mye penger respondentene bruker per måned på ulike produkter, kan du angi ulike beløp. Ved å gjøre dette genereres en automatisk beregning av verdiene som er angitt av respondentene.

Demografiske spørsmål i spørreskjema

Ved hjelp av demografiske spørsmål får du verdifull informasjon om respondentene dine. For eksempel som alder, kjønn eller inntekt. Basert på demografiske data kan deltakerne dine deles inn i segmenter for en mer inngående analyse. I elektroniske undersøkelser kan du bruke ulike filterfunksjoner for å se på individuelle svar, for eksempel basert på boligtype, inntekt eller annet. Ved å gjøre dette, får du helt ny innsikt.

Husk at denne typen spørsmål i en undersøkelse kan være skremmende hvis de kommer i begynnelsen av undersøkelsen. Plasser dem derfor på slutten. På denne måten kan du minimere frafallet fordi respondentene allerede har tatt seg tid til å svare på alle spørsmålene dine.


Ha kontroll på dette i ditt spørreskjema

Her er noen tips du må huske på når du skal lage en undersøkelse:

  • Når du velger en spørsmålstype, må du ha fokus på hvilken informasjon du ønsker å motta fra respondentene. Hva er målet med undersøkelsen, og hva slags spørsmål vil hjelpe deg å oppnå det?
  • Ikke bruk for mange spørsmålstyper i ditt spørreskjema. Det kan være irriterende for respondentene dine. for da kan de ikke venne seg til ett design.
  • Ved å sikre at spørsmålene til undersøkelsen er godt synlige på både mobile og stasjonære enheter, lager du en mer innbydende online undersøkelse. Test alltid på datamaskin, smarttelefon og nettbrett.
  • Bruk om mulig en enhetlig skalering. Dette gjør det lettere for respondentene dine å svare, og unngå å gi feil svar ved en feiltakelse.

Skap vellykkede undersøkelser med Netigate

Netigate gir deg verktøyene du trenger for å nå målgruppen din. Book et onlinemøte med oss i dag, så forteller vi deg mer om hvordan vi kan hjelpe deg å ta ditt feedback-arbeid til neste nivå.

Du kan også prøve vår plattform kostnadsfritt i 30 dager.