Et spørreskjema er et verktøy vi hovedsak benytter oss av når vi skal gjennomføre en spørreundersøkelse. Formålet med et hvert spørreskjema og undersøkelse, er å innhente kunnskap og innsikt. Et godt spørreskjema skal gi den innsikt du trenger, ikke hva du ønsker «høre». Men for å få kunne innhente mest mulig verdifull og handlingsbar innsikt, må ditt skjema ha rett format, design, funksjon, samt bestå av de riktige spørsmålene. I denne artikkelen skal vi se nærmere på nettopp dette.

Eksempel på spørreskjema fra Netigates plattform

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

 • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
 • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
 • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Spørreskjema vs. spørreundersøkelse

Først og fremst – det er forskjell på et spørreskjema og en spørreundersøkelse. Spørreskjemaet er en samling spørsmål vi bruker for å innhente data som blant annet kan benyttes i en undersøkelse. En spørreundersøkelse derimot, er en prosess der vi innhenter, sorterer, analyserer og tolker dataene fra respondentene.

Spørreskjemaet er ikke noe som kom rett før vårt digitale samfunn. Det ble nemlig utviklet allerede i 1838 av Statistical Society of London. Skillet mellom disse to begrepene var mer tydelig før internett gjorde sitt inntog i livene våre. Da var skjemaet på papir, og analysen ble oftest gjennomført med datamaskiner. En spørreundersøkelse består alltid av et spørreskjema, men et spørreskjema trenger ikke være en spørreundersøkelse – du kan benytte de sammen eller hver for seg.

Spørreskjema format

Formatet er selve strukturen og utformingen av spørreskjemaet. Du kan innhente informasjon ved hjelp av kvalitative spørreskjema og/eller kvantitative. Lukkede spørsmål gir deg kvantitativ informasjon, mens åpne spørsmål står for den kvalitative informasjonen.

De fleste spørreskjemaer har til nå vært strukturerte og basert på lukkede spørsmål som består av nominal-, ordinal- eller intervallspørsmål. Dette er spørsmål som er enkle å svare på fordi de har forhåndsdefinerte svaralternativ, og gjør spørreskjemaet enkelt å administrere og analysere.  

Kvalitativ informasjon får du når du benytter deg av åpne spørsmål i et spørreskjema. Disse kan godt være som et tillegg til et lukket spørsmål, eller stå alene og betegnes som ustrukturerte spørreskjemaer. Analyser og administrasjonen av kvalitativ innsikt har blitt svært mindre ressurskrevende med nyere teknologi, som Netigates tekstanalyse.


Les mer om hvordan du kan analysere åpne tekstsvar med Tekstanalyse og Sentimentanalyse


Spørreskjemaets funksjon

Med dagens digitale verktøy, benyttes i hovedsak spørreskjemaer i sammenheng med ulike undersøkelser som skal administreres og analyseres. De skjemaene som ikke går gjennom statistiske analyser, er f.eks. anamneseskjemaer og jobbsøknader.

For at ditt spørreskjema skal fungere optimalt, er det viktig å gjøre noen forarbeider. Du ønsker jo å få mest mulig innsikt fra spørreskjemaet, og det første som må på plass er selve formålet med den. Bestem deg for et tema, og hold deg til det. Det kan også være en stor fordel å innlede spørreskjemaet med å klargjøre formålet med det.

Gjør skjemaet kortfattet og enkelt å besvare, det kan ikke ta for mye tid fra respondentene. Da gir de kanskje opp underveis. Ved å være konsekvent blir også spørreskjemaet raskt å besvare, og det kan avverge eventuell forvirring.

Et spørreskjema vi også få høyere svarprosent om du velger et godt visuelt design. Velg tydelig skrift med overskrifter og luftig layout, samt med et lettlest språk. Og husk at korrekturlesing er viktig.

Spørsmål og spørsmålstyper

Spørsmål

Spørsmålene i et spørreskjema må være enkle å forstå, lettfattet språk og tydelige. Påse at spørsmålene hverken er ledende eller doble. Du bør ha en logisk flyt av spørsmålene, slik at respondenten føler sammenhengen. Start med de enkle spørsmålene, og gå videre til de litt mer komplekse. Vær også oppmerksom når du setter sammen spørsmålene, da rekkefølgen kan påvirke svarene respondentene gir.

Ved valg av spørsmålstype, må du ha fokus på hvilken informasjon du ønsker å motta fra respondentene. Hva er målet med undersøkelsen, og hva slags spørsmål vil hjelpe deg å oppnå det? Ikke bruk for mange spørsmålstyper i ditt spørreskjema. Det kan være irriterende for respondentene dine. for da kan de ikke venne seg til ett design.

Ved å sikre at spørsmålene er godt synlige på både mobile og stasjonære enheter, lager du en mer innbydende undersøkelse. Test alltid på datamaskin, smarttelefon og nettbrett. Bruk om mulig en enhetlig skalering. Dette gjør det lettere for respondentene dine å svare, og unngå å gi feil svar ved en feiltakelse.

Spørsmålstyper i et spørreskjema

Det er en fordel å benytte en kombinasjon av ulike spørsmålstyper i spørreskjemaet ditt. Varier mellom lukkede og åpne, korte og lengre spørsmål. Spørsmålstypene kan blandes for å innhente mest mulig dybdeinformasjon.

Bestem på forhånd hvilke typer spørsmål du ønsker å bruke. Nedenfor viser vi de mest populære typene av spørsmål i spørreskjemaer, og hvordan hver enkelt benyttes.

 • Kryssrute er et alternativ som brukes til å stille flervalgsspørsmål. 
 • Radioknapper benyttes når kun ett av flere mulige svaralternativer kan velges.
 • Matrise er en spørsmålstype der flere spørsmål har samme svaralternativ. Du kan også lage en dobbel matrise dersom du ønsker å se hvordan ulike svar henger sammen med hverandre. 
 • Nedtrekksmeny brukes når bare ett av flere svaralternativer kan velges, men når listen over svaralternativer er lang. 
 • Slider anbefales dersom respondenten blir bedt om å velge en verdi på en skala som 1 til 10.
 • Tekstboks brukes når du lager åpne spørsmål i spørreskjemaer som ikke har noen forhåndsbestemte svaralternativer. Disse benyttes når respondentene blir bedt om å dele sin egen mening eller kunnskap.
 • Grafisk evaluering kan når som helst benyttes til å sette inn grafiske elementer. For eksempel emoijer slik at respondentene dine raskt kan vise hvordan de opplever undersøkelsen.
 • Stjernevurdering er et alternativ om du vil at deltakerne skal rangere et spørsmål ved hjelp av stjerner. For eksempel ved vurderingen av en restaurant eller et produkt.
 • Bilder eller video. For evaluering av bilder eller videoer kan disse lastes opp i de fleste spørreskjema på nett, og integreres i undersøkelsen. Du kan kombinere foto- eller videomedia med enkelt- eller flervalgsspørsmål.

Demografiske spørsmål i spørreskjema

Ved hjelp av demografiske spørsmål får du verdifull informasjon om respondentene dine. For eksempel som alder, kjønn eller inntekt. Basert på demografiske data kan deltakerne dine deles inn i segmenter for en mer inngående analyse. I elektroniske undersøkelser kan du bruke ulike filterfunksjoner for å se på individuelle svar, for eksempel basert på boligtype, inntekt eller annet. Ved å gjøre dette, får du helt ny innsikt.

Husk at denne typen spørsmål kan være skremmende hvis de kommer i begynnelsen av et spørreskjema. Plasser dem derfor på slutten. På denne måten kan du minimere frafallet fordi respondentene allerede har tatt seg tid til å svare på alle spørsmålene dine.


Les mer om undersøkelser i vår norske e-bok: Surveyology


Lager du ditt neste spørreskjema med Netigate?

Netigate gir deg verktøyene du trenger for å nå målgruppen din. Book et onlinemøte med oss i dag, så forteller vi deg mer om hvordan vi kan hjelpe deg å ta ditt feedback-arbeid til neste nivå. Du kan også prøve vår plattform kostnadsfritt i 30 dager.