Målet med varje undersökning är att samla in kunskap. Men för att få fram önskad information måste du använda rätt typ av enkätfrågor. Vill du ställa öppna eller flervalsfrågor och ska dina respondenter kunna välja ett eller flera svar? Eller får du bäst fram önskad information om dina respondenter får skriva fritt?

I den här artikeln ger vi dig en översikt av de populäraste frågetyperna som du kan använda för att skapa online-undersökningar.


Olika typer av enkätfrågor

För att skapa enkäter online som samlar in de uppgifter du vill ha måste du i förväg bestämma vilken typ av enkätfrågor du ska använda. Nedan listar vi de populäraste typerna av enkätfrågor och hur respektive används.

Enkel- och flervalsfrågor

Enkel- och flervalsfrågor används i nästan alla enkäter online. Som du kanske hör av namnen så innebär enkelvalsfrågor möjlighet att välja ett svarsalternativ och för flervalsfrågor kan deltagarna välja flera svarsalternativ. Genom enkel och flervalsfrågor skapas en enkät som är lätt att besvara och som på så sätt bjuder in till svar. Tack vare standardiseringen blir det också enklare att analysera de svar som enkätfrågorna genererar.

Det finns ett antal alternativ för hur dessa enkätfrågor kan utformas. Nedan ser du de vanligaste:

Kryssruta

Kryssruta är ett alternativ som används för att ställa flervalsfrågor. Respondenterna kan markera valfri ruta med det svarsalternativ som gäller för dem. Som regel kan ett mini- och maxantal svarsalternativ bestämmas i förväg.

enkätfrågor

Alternativ för enkelvalsfrågor:

Radioknappar

Radioknappar används när endast ett av flera möjliga svarsalternativ får väljas. Därför passar den typen av frågor bra för exempelvis demografisk information som inkomstnivå, ålder och boendeort. 

enkätfrågor

Matris

Matrisen är en typ av fråga där flera frågor har samma svarsalternativ. Det möjliggör en tydlig presentation av många frågor utan att undersökningsdeltagarna behöver klicka på ”Nästa” hela tiden. Det är viktigt att matrisen inte blir för stor för då kan den bli förvirrande

En typisk matris kan se ut så här:

enkätfrågor

Du kan också skapa en dubbelmatris om du vill se hur olika svar hänger ihop med varandra.

enkätfrågor

Rullgardinsmeny

En rullgardinsmeny används när endast ett av flera svarsalternativ kan väljas, men när listan med svarsalternativ är lång. Exempelvis om du vill att deltagarna ska kunna välja vilket land de kommer från. Genom att använda en rullgardinsmeny behöver du inte visa alla alternativ.

enkätfrågor

Slider

Slider rekommenderas om respondenten ombeds välja ett värde på en skala som exempelvis 1 till 10.

enkätfrågor

Läs även: 6 tips för att skapa en enkät och undvik de vanligaste misstagen!


Enkätfrågor med öppna svar

Den typen av enkätfrågor som vi har gått igenom hittills är enkla och flervalsfrågor där respondent får välja mellan antingen ett alternativ eller fler. Det finns som sagt också öppna frågor alltså enkätfrågor som inte har några fasta svarsalternativ. Dessa används när respondenterna ombeds dela sin egen åsikt eller kunskap. I enkäter markeras öppna frågor med en textruta där svaret kan formuleras fritt och anonymt.

enkätfrågor

Fördelen med den typen av frågor är att du får detaljerade förklaringar från dina respondenter. På så sätt kan exempelvis anställda berätta exakt vad de är nöjda eller missnöjda med på arbetsplatsen. Värt att notera är att utvärdering och analys av öppna frågor är betydligt mer tidskrävande än flervalsfrågor. Beroende på hur många svar du får måste du koda allt för att få en översikt. Detta kan ta lång tid. Enkätfrågor med öppna svar är också tidskrävande för dina deltagare. Därför är det bra att begränsa antalet öppna svar när du utformar dina enkätfrågor.

Genom att klicka här kan lära dig mer om frågeformaten för öppna och stängda frågor.


Läs också vår e-bok Surveyology som ger dig konkreta tips på hur du lyckas med dina undersökningar för att säkra bra enkät svar!Grafisk utvärdering

När du skapar en online enkät kan du när som helst infoga grafiska element. Exempelvis emojis för att dina respondenter snabbt ska kunna visa hur de upplever enkätundersökningen.

enkätfrågor

Du kan också använda stjärnklassificeringen om du vill att deltagarna ska betygsätta en fråga med hjälp av stjärnor. Exempelvis vid utvärdering av en restaurang eller en produkt.

enkätfrågor

Enkätfrågor med bild eller video

För utvärdering av foton eller videor kan dessa laddas upp i de flesta enkäter online och integreras i undersökningen. Du kan kombinera foto- eller videomedia med enkel- eller flervalsfrågor.

Enkätfrågor med foto eller video är lämpligt både för utvärdering av presenterad media och som en inlärningsplattform.

enkätfrågor

Ranking och summering

Genom att använda rankningar kan du registrera exempelvis vilken tjänst som är viktigast för dina respondenter eller vilket företag de är mest nöjda med. Antalet kolumner som du anger skapar nivåer för rankingen. Genom att varje svarsalternativ bara kan väljas en gång, det kan exempelvis se ut så här:

This image has an empty alt attribute; its file name is image-2-1024x412.png

Om du vill ta reda på hur mycket pengar dina respondenter spenderar per månad på olika produkter kan du lägga in olika summor. Genom att göra detta genereras en automatisk beräkning av de värden som respondenterna har angett.

Demografiska frågor

Med hjälp av demografiska frågor får du värdefull information om dina respondenter. Exempelvis sådant som ålder, kön eller inkomst. Baserat på demografiskdata kan dina deltagare delas in i segment för en mer ingående analys. I enkäter online kan du använda olika filterfunktioner för att titta på enskilda svar exempelvis baserat på bostadsform, inkomst eller annat. Genom att göra det får du helt nya insikter.

Tänk på att den här typen av enkätfrågor kan vara avskräckande om dessa ligger i början av undersökningen. Ställ dem därför i slutet. På så sätt kan du minimera bortfallet eftersom respondenterna redan har tagit sig tid att svara på alla dina frågor.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.


Håll koll på detta i dina enkätfrågor

Här kommer lite tips att tänka på när du väljer enkätfrågor:

  • När du väljer frågetyp, fokusera på vilken information du vill få ut av dina respondenter. Vad är målet med undersökningen och vilken typ av frågor kommer att hjälpa dig att uppnå det?
  • Använd inte för många olika typer av enkätfrågor. Det kan vara irriterande för dina respondenter eftersom de då inte kan vänja sig vid en design.
  • Genom att säkerställa att enkätfrågorna syns tydligt på både mobila och stationära enheter skapar du en mer inbjudande online enkät. Testa alltid både på dator, smartphone och surfplatta.
  • Använd om möjligt en enhetlig skalning. Detta gör det lättare för dina respondenter att svara och inte ge felaktiga svar av misstag.

Skapa framgångsrika undersökningar med Netigate

Netigate ger dig de verktyg du behöver för att nå din målgrupp. Boka in ett ett onlinemöte med oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att ta ditt feedbackarbete till nästa nivå.

Du kan också testa vår plattform kostnadsfritt i 30 dagar.