Har det blivit dags att skapa en enkät? I denna artikel listar vi våra bästa tips på hur du skapar en enkät samtidigt som du undviker att göra de vanligaste misstagen.

1. Vad är syftet med enkäten?

Du vet att du behöver skapa en enkät – det finns alltså en anledning och det är också syftet. Är det att bättre förstå era medarbetare, få kunskap kring hur era kunder upplever er support eller planerar ni att starta upp er verksamhet på en ny marknad och vill veta mer om köpbeteende och behov där? Skriv ner syftet och ha det framför dig under hela arbetet med enkäten.

Skapa din första undersökning på några minuter.

 • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
 • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
 • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

2. Definiera eran målgrupp

Har du bestämt syfte är oftast målgruppen ganska klar, men den kan behöva specificeras. Vill du veta mer om hur just er produkt används? Då är målgruppen antagligen era kunder, men kanske vill du veta skillnader på hur kunder i olika åldrar, kön och geografisk tillhörighet använder den? Genom att specificera vilka segment som är intressanta blir det lättare att arbeta med bakgrundsdata i enkäter senare.

3. Hur når du din målgrupp?

Du har syftet, målgruppen och segmenten specificerade, men hur når du dem bäst? Det vanligaste sättet att distribuera en undersökning är via e-mail, men det finns också en rad andra sätt att nå ut till dina respondenter.

Exempelvis:

 • Via en länk på intranätet, sociala medier eller annonser.
 • Tryckt QR-kod eller kort länk på flyers, visitkort eller menyer.
 • Via iPads som du tar med dig på ert event eller sitter uppe i lobbyn.
 • Via SMS.

4. Bryt ner syftet och begränsa undersökningsområdet

När du skickar ut en enkät kan det kännas frestande att ställa frågor som täcker så många områden som möjligt. Men tänk på att ju mer omfattande enkäten är desto större är risken för lägre svarsfrekvens och därför är det oftast bättre att försöka begränsa frågorna så mycket som möjligt. Att begränsa området för enkäten är oftast lättare om du bryter ner syftet till ett antal frågeblock som i det här exemplet nedan:

Syftet är att ta reda på mer om vad våra kunder tycker.

Köpupplevelse

 • Tillgänglighet butiker etc
 • Tillgänglighet och kännedom om webbshop etc

Kundkontakt

 • Support: Hur upplevdes supportens kunskap/service/tid innan hjälp etc.
 • Service: Hur upplevdes servicen vid köpet? Fick kunden tillräckligt med hjälp? etc

Vill du lära dig mer om hur du skapar bra enkäter? Ladda ner vår e-bok: Surveyology.

5. Vilka frågor ska enkäten innehålla?

Börja i resultatet när du skriver frågor till enkäten. Tänk inte: Vad ska jag fråga?, tänk istället: Vilket slags resultat är värdefullt för oss att få? Fundera på vilket slags resultat varje fråga du skriver kan få och hur olika typer av resultat kan hanteras.

Det kan till exempel vara svar som:

 • bekräftar något (exempelvis tidigare kritik på er webbsida)
 • visar något oväntat
 • praktiskt kan hjälpa er att förbättra verksamheten
 • kan hjälpa er i er marknadsföring

6. Skriv ett utkast med fokus på resultatet

Innan du ska skapa en enkät: Skriv ner alla frågor du kan komma på utifrån nedbrytningen av syftet. Därefter tänk på vilket slags resultat som är värdefullt. Dela upp frågorna utifrån de frågeblock som du kommit fram till och ta bort alla frågor som inte kommer att ge något konkret värde till resultatet. Känns alla svar lika viktiga? Gör en prioriteringslista och stryk nedifrån. Interna undersökningar kan vara längre (även om trenden går mot kortare!) medan externa vinner på att vara så korta som möjligt.


Redo att skicka ut din första enkät? Testa Netigate kostnadsfritt i 30 dagar och skicka ut din första enkät inom några minuter.