Föreställ dig följande scenario: du har utvecklat en ny produkt eller en ny version av en existerande produkt men du är inte säker på vem du ska marknadsföra den till. För att gå vidare med din produktlansering behöver du därför engagera dig i en marknadsundersökning – det perfekta sättet när du upplever svårigheter med att hitta din målgrupp. Med andra ord behöver du ta reda på vem som kommer uppskatta din produkt och vem som har störst användning för den. Således kan du identifiera behoven och önskemålen hos en potentiell målgrupp eller marknad samtidigt som du får en större inblick i vem som är mest sannolik att köpa produkten. Netigate - Hitta din målgrupp med marknadsundersökningar

Utforma marknadsundersökningen

För att få tag i all nödvändig information behöver du först sätta dig ned och tydligt beskriva din nya produkt. Definiera vilka funktioner som finns och försök göra beskrivningen så neutral som möjligt. Förtydliga vad produkten kan göra men lämna även utrymme till dina potentiella kunder att föreslå nya användningsområden.

När du designar frågorna är det viktigt att du är medveten om skillnaden mellan stängda frågor (där kunden väljer ett passande alternativ från en lista av redan angivna svar) och öppna frågor (där kunden får utrymme till att besvara frågan genom att skriva egna kommentarer). Fördelen med stängda frågor är att de förser dig med likartade resultat som är lätta att bearbeta och analysera. Öppna frågor är däremot bättre anpassade för en marknadsundersökning eftersom de tillåter deltagarna att ge åsikter och kommentarer som du kanske inte hade tänkt på tidigare. Denna extra information kan i många fall vara kritisk när du definierar din målgrupp eller ditt marknadssegment.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Distribuera marknadsundersökningen till era respondenter

När du har en enkät du är nöjd med så är det dags att skicka ut den till dina existerande kunder. Inkludera frågor gällande ålder, kön och annan demografisk information som kan komma till användning. Det är essentiellt för syftet med marknadsundersökningen att du har en tydlig bild av den demografiska grupp som dina deltagare tillhör.

Använd paneler om du inte har en existerande målgrupp

Om du driver ett nystartat företag, utan en existerande målgrupp, finns det flera online baserade företag som tillhandahåller ett brett utbud av olika personer som kan delta i din enkät. Att använda sig av en panelundersökning betyder att du får tillgång till det antal deltagare du vill ha. Dessutom är resultaten du samlar in enkla att behandla och analysera om de är framtagna professionellt.

Med Netigates verktyg kan du skapa och skicka ut din egna marknadsundersökning eller produktutvärdering till redan befintliga testgrupper. Med direkt tillgång till 7 miljoner panelmedlemmar i över 50 länder får du ett stort genomslag som förenklar din produktlansering och att hitta din målgrupp.

Läs mer om hur Netigates marknadsundersökningar kan hjälpa dig definiera din målgrupp.