Hvordan lage gode 360 feedback spørsmål kan være en utfordring for mange. En 360 survey er et viktig verktøy for virksomheter både når det gjelder identifiseringen og utviklingen av ledere. Kanskje du har en medarbeider i organisasjonen din som har gitt gode resultater, og du føler at det er på tide å vurdere om vedkommende bør forfremmes til leder. For å basere dette på mer enn bare en følelse, vil en 360 graders undersøkelse kunne gi konkrete svar på om medarbeideren for eksempel har de organisatoriske ferdigheter du ønsker en leder skal ha.

I denne artikkelen gir Netigates eksperter deg en liste med eksempler på 360 feedback spørsmål som kan benyttes når en omfattende 360 feedback evaluering er nødvendig, gjennom hele året.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

With Netigate, you have access to 360-degree feedback templates. Try our platform free for 30 days. No strings attached!

Prøv kostnadsfritt Begin your Netigate free trial.

Hvordan planlegge for 360 feedback spørsmål

360 graders undersøkelser kan være vanskelig å få riktig. Dersom du ber en gruppe kolleger om feedback av en bestemt medarbeider, må du være sikker på å lage 360 feedback spørsmål som fungerer på tvers av hierarkiet på arbeidsplassen.

Videre har alle organisasjoner unike verdinormer og kvaliteter, så du bør alltid tilpasse feedback-skjemaene slik at de passer dine. Og tenk på at de 360 feedback spørsmål vi nevner, er mer en veiledning enn en fast mal for hvordan man gjennomfører en slik undersøkelse.

Fordi 360-evalueringer tradisjonelt sett er anonyme, bør et 360 graders feedback-spørreskjema (og rangeringsskala fra 1 til 5) bidra til å holde tilbakemeldingene laserfokusert og konstruktiv. Vi anbefaler å unngå åpne spørsmål, da det noen ganger kan føre til personlige eller ad hominem-kommentarer. Dersom kvalitativ feedback er nødvendig, må du imidlertid sørge for at respondentene er klar over at tilbakemeldingene potensielt kan spores tilbake til dem.

Når du distribuerer en 360 graders feedback undersøkelse, må du sørge for å legge til en detaljert forklaring på hvem som vurderes, og hvilken type feedback som ønskes. For eksempel:

Vennligst finn vedlagte spørsmål for 360-evalueringen av «Medarbeider X». Svar på spørsmålene nedenfor ved å gi en rangering på skalaen basert på dine individuelle interaksjoner med medarbeideren.

Disse svarene vil bli kombinert med gjenværende feedback for å danne et komplett bilde av medarbeider Xs lederskap, kommunikasjon, samt mellommenneskelige, problemløsende og organisatoriske ferdigheter.

Eksempel på 360 feedback spørsmål i Netigates plattform

Hvordan velge emner for en konstruktiv feedback

La oss ta en titt på noen emner som skal dekkes i våre 360 feedback spørsmål for ledere. Her vil du finne refleksjonsspørsmål eksempel du kan benytte i din egen plan for dine 360 graders undersøkelser.

360 feedback spørsmål vedrørende lederegenskaper

 • Tar medarbeideren ledelsen på prosjekter eller oppdrag?
 • Er medarbeideren en motiverende styrke i teamet?
 • Legger medarbeideren til side sitt eget ego og ambisjoner når det gjelder prosjekter i team?
 • Verdsetter medarbeideren ansvarlighet og tar ansvar for prosjektresultater?

Kommunikasjonsferdigheter

 • Kommuniserer medarbeideren godt med sine kollegaer?
 • Er medarbeideren åpen for å motta feedback fra likestilte?
 • Lytter medarbeideren ikke bare aktivt, men søker også avklaring på områder de ikke forstår?
 • Kommuniserer medarbeideren godt utenfor avdelingen sin?

Finn ut mer om hvordan Netigates 360 feedback software kan gi lederne dine muligheten til å eie sin faglige utvikling.


Mellommenneskelige ferdigheter

 • Samarbeider medarbeideren godt med sine kollegaer?
 • Har det vært noen konflikt mellom medarbeideren og andre i teamet?
 • Anerkjenner eller berømmer medarbeideren sine kollegaer for deres prestasjoner?

Problemløsningsevner

 • Er medarbeideren i stand til å jobbe selvstendig (dvs. uten instruksjoner fra en leder)?
 • Tar medarbeideren avgjørelser når det er på tide å velge retning?
 • Reagerer medarbeideren raskt på uventede utfordringer eller hindringer?

Organisatoriske ferdigheter

 • Er medarbeideren klar over organisasjonens overordnede mål?
 • Etterlever medarbeideren virksomhetens verdier hver dag?
 • Tenker medarbeideren først og fremst på kunden?

360 feedback spørsmål om motivasjon

 • Er medarbeideren engasjert og motivert?
 • Viser medarbeideren sin motivasjon til andre?
 • Er medarbeideren i stand til å motivere andre?

Tilpasning av verdier

 • Er medarbeideren på linje med virksomhetens verdier vedrørende arbeidsmoral?
 • Arbeider medarbeideren i henhold til bedriftens mål og visjon?
 • Er medarbeideren i stand til å formidle virksomhetens verdier til andre?
 • Er medarbeideren involvert og forpliktet til å tilpasse nye idéer med selskapets verdier?

Disse eksemplene på 360 feedback spørsmål vil hjelpe deg med å komplettere dine pågående undersøkelsesprosesser for prestasjoner. Husk at 360 graders feedback kan være misbruk av ressurser, dersom undersøkelsene er dårlig gjennomført. Derfor er det viktig å maksimere disse mulighetene for å gi din organisasjon best mulig data. Har du derimot en organisasjon som verdsetter kontinuerlig forbedring og faglig utvikling, så er 360-undersøkelser noe du må ha i HR-verktøykassen din.


Last ned vår e-bok: 360 graders feedback – Utvikle lederskap med feedback


Plass til kommentarer i 360 feedback spørsmål

I tillegg til eksemplene på 360 feedback spørsmål, som fokuserer på ledernes kjernekompetanse, bør du gi rom for ytterligere feedback. Noen spørsmål kan kreve oppfølgingsbokser, der de vurderende medarbeiderne kan legge igjen kommentarer eller ytringer. Dette kan være en dedikert plass for å utdype og fremheve visse styrker eller svakheter. Det vil gi deg et klarere bilde og som legger seg på toppen av de skalerte dataene. Vær imidlertid oppmerksom på å ta med i veiledningen at f.eks. kommentarer kan spores til respondentene via konteksten. Sørg også for å formidle at all feedback må være konstruktiv.

Med vår løsning for tekstanalyse og sentimentanalyse, som sorterer fritekstsvar på få minutter, får du et klart bilde av hva respondentene i undersøkelsen opplever og føler.

En 360-evaluering bærer seg heller ikke nødvendigvis på egen hånd. Sørg for å integrere den effektivt i ditt eksisterende feedback-system. Dette betyr at du kan sette dataene i sammenheng med undersøkelser om medarbeidertilfredshet, samt investere i medarbeiderengasjement.

Hva er 360 graders feedback?

360 graders feedback ber om innspill fra medarbeidere, kolleger og ledere. Resultatet blir et mer balansert øyeblikksbilde av en medarbeiders ferdigheter som kollega, leder eller sjef. I motsetning til de tradisjonelle prestasjonsvurderingene, fanger opp en 360° ledermåling, og vurderer, en medarbeiders utvikling – spesielt i en teamsetting. En 360 graders spørreundersøkelse er ikke et mål for prestasjoner i seg selv. I stedet gir den et gjennomgående innblikk i medarbeiderens styrker, og hvordan vedkommende passer inn i virksomheten som helhet.

Det er viktig å vurdere nøye målet med de 360 graders undersøkelser du gjennomfører. Jeg anbefaler kunder å ikke se på 360-undersøkelser som en måling av prestasjoner, men som en plan for en medarbeiders utvikling.

Hensikten med en 360 graders evaluering

Hensikten med en slik gjennomgang er, som nevnt ovenfor, ikke å skape en resultatrapport, men å sjekke bedriftskulturen som helhet. Lederskap er generelt sett en viktig driver for medarbeiderengasjement, så det må samsvare med virksomhetens verdier. Mens du dermed avdekker styrker hos lederne dine, hjelper en 360 graders feedback-evaluering også til å identifisere hull, blindsoner og svakheter som kan ha gått ubemerket hen. Det gir muligheten til å jobbe med lederskap sammen for å skape et bedre helhetlig engasjement, arbeidsmiljø og videre langsiktig utvikling.

Sammenhengen i 360 feedback spørsmål

360 evaluering – eksempel fra en virksomhet

I Munich Leadership Group benytter de Netigates undersøkelsesverktøy som en del av deres lederutvikling. De bruker skreddersydde undersøkelser til feedback til leder for eksempel for å få frem utfordringer og styrker i ledelser for å skape bærekraftig endring. 360 graders tilbakemelding er essensielt for å kunne oppnå et konkurransefortrinn når det gjelder å både innhente og beholde talenter i organisasjonen.

Hvordan kan Netigate hjelpe deg med 360 feedback spørsmål?

Er du interessert i din egen 360 graders feedback-undersøkelse, men er ikke helt sikker på hvordan du skal komme i gang? Da har vi den perfekte løsningen for deg!

Vi tilbyr en unik pakkeløsning for 360° feedback service. Her kombinerer vi Netigates kraftige, og svært brukervennlige, undersøkelsesplattform, med mer enn 30 interne eksperter på feedback – teknologi og mennesker sammen! Du kan få hjelp med alt fra forberedelser, gjennomføringen, spørsmål til undersøkelsen, til analyser og planlegging av tiltak. Ved å skape de rette 360 feedback spørsmål, sørger vi for at du innhenter verdifulle tilbakemeldinger fra kolleger, ledere og medarbeidere.

Kontakt oss via vårt kontaktskjema, book en demo eller start din kostnadsfrie 30-dagers prøveperiode


Klikk her for å se nærmere på Netigate EX Engage – vårt splitter nye produkt for medarbeiderengasjemet!