Netigate is now ISO 27001 certified! Click here to learn more.

Eksempel på 360 feedback spørsmål for medarbeidere

En medarbeider i organisasjonen din har produsert arbeid av høy kvalitet gjennom hele året, og du føler at det er på tide å vurdere om vedkommende bør forfremmes til leder. For å basere dette på mer enn bare en følelse, vil en 360 graders undersøkelse deg støtte dine observasjoner som baserer seg på erfaring. I denne artikkelen gir Netigates beste eksperter på undersøkelser, med over ti års erfaring, en liste med eksempler på 360 feedback spørsmål. Disse spørsmålene kan benyttes når en omfattende evaluering er nødvendig, gjennom hele året.

Hva er 360 graders feedback?

Det er viktig å nøye vurdere målet med de 360 grader undersøkelser du gjennomfører. Jeg anbefaler kunder å ikke se på 360-undersøkelser som en måling av prestasjoner, men som en plan for en medarbeiders utvikling.

360 graders feedback ber om innspill fra medarbeidere, kolleger og ledere. Resultatet blir et mer balansert øyeblikksbilde av en medarbeiders ferdigheter som kollega, leder eller sjef. I motsetning til de tradisjonelle prestasjonsvurderingene, fanger 360° feedback opp, og vurderer, en medarbeiders utvikling – spesielt i en teamsetting. En 360 graders spørreundersøkelse er ikke et mål for prestasjoner i seg selv. I stedet gir den en gjennomgående titt på medarbeiderens styrker, og hvordan vedkommende passer inn i virksomheten som helhet.

Hensikten med en 360 graders evaluering

Hensikten med en slik gjennomgang er, som nevnt ovenfor, ikke å skape en resultatrapport, men å sjekke bedriftskulturen som helhet. Lederskap er generelt sett en viktig driver for medarbeiderengasjement, så det må samsvare med virksomhetens verdier. Mens du dermed avdekker styrker hos lederne dine, hjelper en 360 graders feedback-evaluering også til å identifisere hull, blindsoner og svakheter som kan ha gått ubemerket hen. Det gir muligheten til å jobbe med lederskap sammen for å skape et bedre helhetlig engasjement, arbeidsmiljø og videre langsiktig utvikling.

Eksempel på 360 feedback spørsmål

360 graders undersøkelser kan være vanskelig å få riktig. Dersom du ber en gruppe kolleger om feedback av en bestemt medarbeider, må du være sikker på å lage 360 feedback spørsmål som fungerer på tvers av hierarkiet på arbeidsplassen.

Videre har alle organisasjoner unike verdinormer og kvaliteter, så du bør alltid tilpasse feedback-skjemaene slik at de passer dine. Og tenk på at de 360 feedback spørsmål vi nevner, er mer en veiledning enn en fast mal for hvordan man gjennomfører en slik undersøkelse.

Fordi 360-evalueringer tradisjonelt sett er anonyme, bør et 360 graders feedback-spørreskjema (og rangeringsskala fra 1 til 5) bidra til å holde tilbakemeldingen laserfokusert og konstruktiv. Vi anbefaler å unngå åpne spørsmål, da det noen ganger kan føre til personlige eller ad hominem-kommentarer. Dersom kvalitativ feedback er nødvendig, må du imidlertid sørge for at respondentene er klar over at tilbakemeldinger potensielt kan spores tilbake til dem.

Når du distribuerer en 360 graders feedback undersøkelse, må du sørge for å legge til en detaljert forklaring på hvem som vurderes, og hvilken type feedback som ønskes. For eksempel:

Vennligst finn vedlagte spørsmål for 360-evalueringen av «Medarbeider X». Svar på spørsmålene nedenfor ved å gi en rangering på skalaen basert på dine individuelle interaksjoner med medarbeideren.

Disse svarene vil bli kombinert med gjenværende feedback for å danne et komplett bilde av medarbeider Xs lederskap, kommunikasjon, samt mellommenneskelige, problemløsende og organisatoriske ferdigheter.

360 feedback spørsmål

La oss ta en titt på noen emner som skal dekkes i våre 360 feedback spørsmål for ledere.

Lederegenskaper

 • Tar medarbeideren ledelsen på prosjekter eller oppdrag?
 • Er medarbeideren en motiverende styrke i teamet?
 • Legger medarbeideren til side sitt eget ego og ambisjoner når det gjelder prosjekter i team?
 • Verdsetter medarbeideren ansvarlighet og tar ansvar for prosjektresultater?

Kommunikasjonsferdigheter

 • Kommuniserer medarbeideren godt med sine kollegaer?
 • Er medarbeideren åpen for å motta feedback fra likestilte?
 • Lytter medarbeideren ikke bare aktivt, men søker også avklaring på områder de ikke forstår?
 • Kommuniserer medarbeideren godt utenfor avdelingen sin?

Finn ut mer: Få et fullstendig bilde med 360 graders evaluering


Mellommenneskelige ferdigheter

 • Samarbeider medarbeideren godt med sine kollegaer?
 • Har det vært noen konflikt mellom medarbeideren og andre i teamet?
 • Anerkjenner eller berømmer medarbeideren sine kollegaer for deres prestasjoner?

Problemløsningsevner

 • Er medarbeideren i stand til å jobbe selvstendig (dvs. uten instruksjoner fra en leder)?
 • Tar medarbeideren avgjørelser når det er på tide å velge retning?
 • Reagerer medarbeideren raskt på uventede utfordringer eller hindringer?

Organisatoriske ferdigheter

 • Er medarbeideren klar over organisasjonens overordnede mål?
 • Etterlever medarbeideren virksomhetens verdier hver dag?
 • Tenker medarbeideren først og fremst på kunden?

Motivasjon

 • Er medarbeideren engasjert og motivert?
 • Viser medarbeideren sin motivasjon til andre?
 • Er medarbeideren i stand til å motivere andre?

Tilpasning av verdier

 • Er medarbeideren på linje med virksomhetens verdier vedrørende arbeidsmoral?
 • Arbeider medarbeideren i henhold til bedriftens mål og visjon?
 • Er medarbeideren i stand til å formidle virksomhetens verdier til andre?
 • Er medarbeideren involvert og forpliktet til å tilpasse nye idéer med selskapets verdier?

Disse eksemplene på 360 feedback spørsmål vil hjelpe deg med å komplettere dine pågående undersøkelsesprosesser for prestasjoner. Husk at 360 graders feedback kan være misbruk av ressurser, dersom undersøkelsene er dårlig gjennomført. Derfor er det viktig å maksimere disse mulighetene for å gi din organisasjon best mulig data. Har du derimot en organisasjon som verdsetter kontinuerlig forbedring og faglig utvikling, så er 360-undersøkelser noe du må ha i HR-verktøykassen din.


Last ned vår e-bok: 360 graders feedback – Utvikle lederskap med feedback


Plass til kommentarer

I tillegg til eksemplene på 360 feedback spørsmål, som fokuserer på ledernes kjernekompetanse, bør du gi rom for ytterligere feedback. Noen spørsmål kan kreve oppfølgingsbokser, der de vurderende medarbeiderne kan legge igjen kommentarer eller ytringer. Dette kan være en dedikert plass for å utdype og fremheve visse styrker eller svakheter. Det vil gi deg et klarere bilde og som legger seg på toppen av de skalerte dataene. Vær imidlertid oppmerksom på å ta med i veiledningen at kommentarer, for eksempel, kan spores til respondentene via konteksten. Sørg for å formidle at all feedback må være konstruktiv.

En 360-evaluering bærer seg heller ikke nødvendigvis på egen hånd. Sørg for å integrere den effektivt i ditt eksisterende feedback-system. Dette betyr at du kan sette dataene i sammenheng med undersøkelser om medarbeidertilfredshet, samt investere i medarbeiderengasjement.

Er du interessert i din egen 360 graders feedback-undersøkelse, men er ikke helt sikker på hvordan du skal komme i gang? Kontakt oss via vårt kontaktskjema eller start din gratis 30-dagers prøveperiode for å bruke våre maler med 360 feedback spørsmål.

Send ut din første undersøkelse på noen få minutter

Prøv vår kraftige undersøkelsesplattform kostnadsfritt i 30 dager

Opprett en testkonto