Som bedriftseier, eller leder, er dine ansatte din største ressurs. Men dessverre, finnes det for mange ledere som ikke verdsetter sine ansatte. De ignorerer ofte sine ansatte, tar seg ikke tid til å lytte til ideene deres eller å gi tilbakemeldinger eller verre – micromanage… Her forteller vi hvorfor det er viktig å investere i medarbeiderengasjement.

Faktisk er lederne ofte hovedårsaken til utilfredshet blant ansatte, lav produktivitet, og høy turnover blant ansatte. Ifølge en studie publisert av Gallup, står lederne for 70 prosent av variansen i de ansattes engasjement.

Hva er vel verre enn at 30 prosent av ansatte i USA, og kun 13 prosent av ansatte verden over er virkelig engasjerte og lykkelige på arbeidsplassen.

Den gode nyheten er at Talent Management eksisterer i alle selskaper. Nøkkelen er å finne den. La oss ta en titt på noen viktige områder for medarbeidertilfredshet, hvorfor det er så viktig, og hvorfor og hvordan virksomheten din bør investere i de ansattes engasjement og tilfredshet, fra start til slutt.

Pyramiden for ansattes behov

De grunnleggende elementene som en ansatt trenger for å gjøre hans eller hennes jobb, er å ha 1) et trygt arbeidsmiljø, og 2) de nødvendige verktøyene for å gjøre en god jobb.

Ingenting er mer frustrerende eller stressende for en ansatt enn å forventes å utføre en oppgave eller å møte en frist uten å ha de nødvendige ressursene for å gjøre det. Sørg for at dine ansatte kan gjøre suksess, og sørg for at de har det de trenger for å gjøre jobben bra.

I følge Pyramiden for ansattes behov publisert av Harvard Business Review, trenger engasjerte medarbeidere følgende:

Å føle seg som en del av et fantastisk team
Autonomi til å gjøre jobben sin
Muligheter for å lære og vokse hver dag
Å gjøre en forskjell og ha direkte innvirkning på virksomheten

Disse faktaene kan kanskje overraske mange ledere. De fleste ledere antar at de ansatte bare er drevet av penger. Men, 36 prosent av ansatte ville ofret $5.000 av lønnen sin hvert år i bytte mot glede på arbeidsplassen.

Sklit som viser hvorfor det er viktig å investere i medarbeiderengasjement
Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

 • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
 • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
 • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Hvorfor er medarbeidertilfredshet så viktig?

Dette er en enkel formel: Når en ansatt er engasjert i sin jobb eller i et selskap, går han eller hun utover sine vanlige plikter. Høyere moral fører til høyere motivasjon, noe som fører til høyere produktivitet for organisasjonen din, og til slutt høyere fortjeneste. I tillegg, fører høyt engasjement blant ansatte til 37 prosent lavere fravær.

Ved å oppnå et høyere nivå av medarbeidertilfredshet, kan virksomheten oppnå følgende fordeler:

 • Redusert turnover av ansatte
 • Redusert fravær
 • Erfarne og “senior” ansatte forblir lojale
 • Reduserte kostnader for ansettelse, rekruttering, onboarding og opplæring
 • Økt produktivitet
 • Økt omdømme av bedriften

Hvorfor bør du investere i Talent Management for å redusere turnover av ansatte

Ved å anerkjenne viktigheten av medarbeiderengasjement og tilfredshet, investere i engasjementsprogram for ansatte og økt Talent Management, vil organisasjonen kunne forbedre seg som en helhet. Investering i medarbeiderengasjement og tilfredshet bør ikke sees på som en tids- eller kostnadsinvestering, men heller som en besparelse.

En utfordring, som mange bedrifter presenteres for i dag, er å håndtere millenniumsgenerasjonens turnover. Undersøkelser har vist at millenniumsgenerasjonen har større sannsynlighet for “jobb hopping” enn mer erfarne medarbeidere og eldre generasjoner. Faktisk, i løpet av de siste 20 årene, er jobb hopping nesten fordoblet. Det er mange grunner til dette, hvorav en kan være at millenniumsgenerasjonen er mer interessert i å prøve å finne en karriere enn å slå seg til ro med en jobb. Kvinner har større sannsynlig for “jobb hopping” enn menn.

Så hvordan takler arbeidsgiverne dette? Investering i bedre medarbeidertilfredshetsverktøy og bruk av dem fra starten av vil resultere i mindre fravær, høyere produktivitet og produksjon, og mindre turnover av ansatte, samt medfølgende kostnadsbesparelser og fordeler – selv blant millenniumsgenerasjonen.


Les også: Slik måler du ROI av medarbeideropplevelsen


Å investere i medarbeiderengasjement

Nå når du forstår hva medarbeiderengasjement er, og hvorfor det er så viktig, følger noen kostnadseffektive metoder for investering i medarbeiderengasjement.

Undersøkelser. Undersøkelser er en flott måte for å måle medarbeidernes tilfredshetsnivå. Undersøkelser vil gi en klar og handlekraftig feedback til bedriftene i forhold til hva de gjør bra og hvilke områder som har behov for forbedring, samt vise lederne hva de kan gjøre for å sørge for en best mulig arbeidsplass.

Her følger noen eksempler på undersøkelser:

 • Onboarding software – Undersøkelser om medarbeideronboarding hjelper ledere og bedrifter til å evaluere og forbedre rekrutteringen, i tillegg til å sikre at nyansatte effektivt er oppe og går i løpet av de første dagene. Å sikre langsiktig suksess for dine ansatte begynner fra dag én.
 • Medarbeidertilfredshetsundersøkelse – Medarbeidertilfredshetsundersøkelser kan gjennomføres jevnlig, for eksempel kvartalsvis eller også årlig, og gi god tilbakemelding vedrørende arbeidsgiverprestasjon.
 • Exit undersøkelser – Exit undersøkelser gjennomføres vanligvis ved medarbeiderens exit intervju. Exit undersøkelser gir bedrifter feedback og informasjon om hvorfor ansatte sier opp. Disse undersøkelsene gir bedriftene handlekraftig data som er nødvendig for å forbedre organisasjonen som en helhet og redusere turnover av ansatte.
 • 360 feedback software – Målet med en 360 graders feedback undersøkelse er å få en så bred oversikt som mulig over dine lederes lederegenskaper da dette påvirker medarbeideropplevelsen. Hvordan du utformer dine 360 feedback spørsmål er viktig for beste resultat.

Medarbeidertilfredshet og engasjementsprogram. I tillegg til undersøkelser, kan bedrifter også utvikle og implementere medarbeidertilfredshet og engasjementsprogrammer som fokuserer på å bedre medarbeiderengasjement og tilfredshet, samt sikrer at de ansatte er lykkelige på arbeidsplassen.

For eksempel, Spotify, den store on-demand internett-musikkleverandøren har over 1500 ansatte verden over. Utfordringene deres skyldtes bruken av flere leverandører og ressurser, samt å holde sine ansatte verden over tilkoblet. Et resultat av dette var at det vanskelig og tidkrevende for Spotify å knytte medarbeiderengasjement til teamprestasjon og forretningsmessige resultater. Løsningen? Spotify implementerte et Full Voice Employee Program, som ga et bredt spekter av undersøkelsesalternativer, som for eksempel medarbeiderengasjement, medarbeidertilfredshet, medarbeiderlojalitet/Employee Net Promoter Score (eNPS), 360 graders feedback, samt onboarding og exit undersøkelser.

Resultatene fra undersøkelsene tillot Spotify å koble prosjektutfall og forretningsresultat, identifisere nøkkeldrivere for medarbeidertilfredshet, og til og med redusere administrative kostnader med 75 prosent.

Sørg for å sikre medarbeiderengasjement fra ende til annen

Alt i alt, vil det på mange måter betale seg å ta medarbeiderengasjement og tilfredshet på alvor. Selv om det kan koste bedrifter og ledere tid og penger å utvikle, bygge og implementere et program for Employee Experience, vil det sørge for høy avkastning av investeringen i forhold til reduserte administrasjons- og HR-kostnader, økt produktivitet, redusert turnover av ansatte og høyere kundelojalitetsrate. Les mer om vårt brukervennlige Voice of Employee verktøy og eNPS software for økt medarbeiderengasjement.

Tross alt betyr lykkeligere medarbeidere lykkeligere kunder.