Til tross for et økende fokus på medarbeideres engasjement og tilfredshet, er det dessverre fortsatt bedriftseiere og/eller ledere som ikke tar inn over seg at deres viktigste ressurs er ikke verken eiendom, teknologi eller varelager, men de ansatte. De ignorerer ofte medarbeiderne, tar seg ikke tid til å lytte til idéene deres, gi feedback eller verre – detaljstyring. Her forteller vi hvorfor det er så viktig å investere i medarbeiderengasjement.

Illustrasjon på hvorfor det er viktig å investere i medarbeiderengasjement

Ledere er faktisk ofte hovedårsaken til misnøye blant medarbeidere, lav produktivitet og høy turnover. Ifølge en studie fra Gallup*) sto ledere for 70 % av variasjonen i medarbeiderengasjement. Det som var verre, er at kun 30 % av amerikanske medarbeidere, og 13 % på verdensbasis, virkelig var engasjerte og trivdes på sin arbeidsplass.

En nyere studie fra Gallup**) hvor medarbeiderengasjement ble målt etter land, viser følgende prosentandeler samlet for 2020, 2021 og 2022 for Norge: 20 % engasjerte, 72 % lite engasjerte og 8 % av de ansatte var aktivt uengasjerte.

Den gode nyheten er at det finnes ledertalenter i alle organisasjoner. Det gjelder bare å finne dem. La oss ta en titt på noen viktige områder for medarbeidertilfredshet og hvorfor det er så viktig. Samt hvorfor og hvordan virksomheten din bør investere i medarbeiderengasjement og -tilfredshet.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

 • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
 • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
 • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Pyramiden av medarbeiderbehov

De grunnleggende elementene en medarbeider trenger for å kunne gjøre jobben sin, er 1) et trygt arbeidsmiljø og 2) de nødvendige verktøyene for å kunne utføre jobben på en god måte.

Ingenting er mer frustrerende og stressende for en medarbeider enn at det forventes at de skal utføre en oppgave eller overholde en tidsfrist, og så mangler de nødvendige ressursene. Investere i medarbeiderengasjement ved å legge til rette for at de ansatte skal lykkes, og sørge for at de har det de trenger for å kunne gjøre en god jobb.

I følge Harvard Business Reviews behovspyramide***) , trenger medarbeidere følgende for å være engasjerte:

 • Føle seg som en del av et fantastisk team
 • Selvstendighet til å gjøre jobben sin
 • Muligheter for å lære og utvikle seg hver dag
 • Å gjøre en forskjell, samt ha en direkte innvirkning på virksomheten

Dette er fakta som kanskje overrasker mange ledere. De fleste antar at medarbeidernes eneste drivkraft er penger. Ifølge Netigates medarbeiderrapport for 2023, sier 22 % av respondentene at lønn er det viktigste på jobben. Undersøkelsen viste i tillegg at faktorer som varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver, fleksibilitet, tilhørighet og autonomi er også av stor betydning for de fleste arbeidstakere.


Last også ned e-boken – 8 drivkrefter for medarbeiderengasjement


Hvorfor er medarbeidertilfredshet så viktig?

Det er en enkel formel – når en medarbeider er engasjert i jobben sin eller i bedriften, gjør vedkommende mer enn sine vanlige arbeidsoppgaver. Høyere arbeidsmoral fører til høyere motivasjon, noe som igjen bidrar til økt produktivitet og i siste instans høyere fortjeneste. Høyt medarbeiderengasjement medfører også mye lavere sykefravær.

Ved å oppnå et høyere nivå av medarbeidertilfredshet, kan virksomheten oppnå følgende fordeler:

 • Redusert turnover
 • Redusert fravær
 • Erfarne og/eller seniormedarbeidere forblir lojale
 • Reduserte kostnader til ansettelser, rekruttering, onboarding og opplæring
 • Økt produktivitet
 • Økt omdømme av virksomheten

Investere i medarbeiderengasjement for å redusere turnover

Ved å erkjenne hvor viktig medarbeidernes engasjement og tilfredshet er, investere i programmer for økt engasjement, samt øke lederkompetansen, vil organisasjonen som helhet bli bedre. Det å investere i medarbeiderengasjement og -tilfredshet bør ikke ses på som tids- eller kostnadskrevende, men snarere som en ressursbesparelse.

En utfordring, som mange virksomheter står overfor, er å håndtere millennium- og Z-generasjonens turnover. Undersøkelser har vist at millenniums- og Z-generasjonen****), er mer tilbøyelig til «å jobb-hoppe» enn mer erfarne medarbeidere, og eldre generasjoner. I løpet av de siste 20 årene har faktisk dette nesten fordoblet seg. Det er mange grunner til dette, og en av dem kan være at de yngre generasjonene er mer interessert i å prøve å finne en karriere, enn å slå seg til ro med én jobb. Kvinner er mer tilbøyelige til å bytte jobb enn menn.

Så hva kan arbeidsgiverne gjøre? Investering i bedre verktøy for medarbeiderundersøkelser og å ta dem i bruk fra starten av, vil resultere i mindre fravær, høyere produktivitet, mindre utskifting av ansatte, kostnadsbesparelser og fordeler – også blant de yngre generasjonene.


Finn ut mer om Netigate EX – vår splitter nye plattform for medarbeiderengasjement!
Kontakt oss her for å høre mer om denne løsningen.


Invester i kompetanseutvikling for å redusere turnover

Nå når du forstår hva medarbeiderengasjement er, og hvorfor det er så viktig, kan du lese mer om noen kostnadseffektive metoder for å investere i medarbeiderengasjement på.

Undersøkelser

Undersøkelser er en god måte å måle medarbeidernes tilfredshet på. Undersøkelser med gode spørsmål om medarbeiderengasjement, gir bedrifter klare og konkrete tilbakemeldinger på hva de gjør bra, og hva som bør forbedres. I tillegg viser det lederne hva de kan gjøre for å sikre en best mulig arbeidsplass.

Her er noen eksempler på undersøkelser:

 • Onboarding-undersøkelse – Undersøkelser om medarbeideronboarding hjelper ledere og virksomheter å evaluere og forbedre rekrutteringen, samt sikre at nyansatte kommer godt i gang de første dagene. Å sørge for at medarbeiderne lykkes på lang sikt starter allerede fra dag én.
 • Medarbeidertilfredshetsundersøkelse – Undersøkelser om medarbeidertilfredshet kan gjennomføres jevnlig, for eksempel kvartalsvis eller til og med årlig, og gir god feedback om arbeidsgiverens prestasjoner.
 • Exitundersøkelser – Exitundersøkelser gjennomføres vanligvis i forbindelse med et sluttintervju. Exitundersøkelser gir feedback og informasjon om hvorfor medarbeidere sier opp. Disse undersøkelsene gir handlingsbare data som kan benyttes til å forbedre organisasjonen som helhet og redusere personalomsetningen.
 • 360 feedback software – Målet med en 360 graders feedback evaluering er å få en så bred oversikt som mulig over dine lederes lederegenskaper da dette påvirker medarbeideropplevelsen. Hvordan du utformer dine 360 feedback spørsmål er viktig for et godt resultat.

Les også: Slik måler du ROI av medarbeideropplevelsen


Medarbeidertilfredshet og engasjementsprogram

I tillegg til undersøkelser, kan organisasjoner også utvikle og implementere programmer for medarbeidertilfredshet og -engasjement som har fokus på økt engasjement og tilfredshet. Og selvfølgelig å investere i de ansatte slik at de trives med og på jobben.

Spotify, den store leverandøren av musikk online, har per jan. 2023 rundt 9 000 ansatte globalt. Utfordringene deres var knyttet til bruken av flere leverandører og ressurser, samt å holde kontakt med medarbeidere verden over. Derfor var det både utfordrende og tidkrevende for Spotify å knytte medarbeiderengasjement til teamprestasjoner og forretningsresultater. Løsningen? Spotify implementerte et Full Voice Employee Program med et bredt spekter av alternativer for medarbeiderundersøkelser. Dette kunne for eksempel bestå av undersøkelser om medarbeiderengasjement, -tilfredshet, -lojalitet, Employee Experience, Employee Net Promoter Score (eNPS), 360 graders feedback, samt onboarding- og exitundersøkelser.

Resultatene fra undersøkelsene gjorde det mulig for Spotify å se sammenhengen mellom prosjekt- og forretningsresultater, identifisere viktige drivere for medarbeidertilfredshet, og til og med redusere administrative kostnader med 75 prosent.

Sørg for å investere i medarbeiderengasjement fra A til Å

Det lønner seg på en rekke ulike måter å ta medarbeiderengasjement og medarbeidertilfredshet på alvor. Det kan riktig nok kreve tid og penger for virksomheter og ledere å utvikle, bygge opp og implementere et program for medarbeideropplevelsen. Til gjengjeld gir det god avkastning i form av reduserte administrasjons- og HR-kostnader, økt produktivitet, redusert turnover og økt grad av kundelojalitet. Du kan lese mer om vårt brukervennlige Voice of Employee verktøy og eNPS software for økt innsikt om medarbeiderengasjement.

Tross alt betyr lykkeligere medarbeidere, lykkeligere kunder.


Kilder:

*) Gallup

**) Gallup

***) Harvard Business Review

****) Forbes