onboardingundersøkelse

Man kan trygt si at de fleste er nervøse på sin første dag i en ny jobb. Du husker sikkert din egen første dag; nye kolleger, bli kjent med et nytt kontor, nye arbeidsrutiner, og bedriftskultur. Forskning viser at en nyansatt har ca. 90 dager på å vise seg verdig i en ny jobb. Dette er egentlig ganske kort tid, med tanke på hvor mye nytt man tar inn de første månedene. Det er også her en onboardingundersøkelse kommer inn. Å ønske en nyansatt velkommen innebærer mer enn å bare vise vei til en ny pult eller peke på kaffemaskinen. Prosessen med å hjelpe en nyansatt med å tilpasse seg sosiale aspekter og prestasjonskrav så raskt og smidig som mulig kalles «Onboarding». Gjennom denne prosessen lærer den nyansatte hvilken atferd, ferdigheter og kunnskap som trengs for å kunne utføre jobben sin effektivt i en ny organisasjon. Jo bedre den nyansatte mottas og hvor velkomne de føler seg, påvirker hvor raskt og enkelt de kan begynne å bidra positivt til bedriften.

Etter de første avgjørende 90 dagene, anbefales det at det gjennomføres en onboardingundersøkelse der den ansatte rangerer sin opplevelse som nyansatt i din bedrift. Dersom du ønsker at dine nyansatte skal være fullstendig ærlige, kan det være lurt å gjennomføre en anonym undersøkelse. Noen bedrifter velger også å ha navngitte undersøkelser; dette er smak og behag. Men det bør absolutt legges vekt på at de færreste som har vært ansatt i knappe 3 måneder vil føle seg selvsikre nok til å åpent kritisere en ny arbeidsgiver. Og det er vel ærlige svar du er ute etter?

Hvilke spørsmål bør du stille de nyansatte om sine opplevelser? Du bør be dem rangere, på en skala fra 1 − 5 eller fra Utmerket, Bra, Gjennomsnittlig, Dårlig og Svært dårlig hvordan de opplevde:

  • Kommunikasjon med HR-avdelingen før ansettelse
  • Nyansettelsesmøte og papirarbeidsprosessen
  • Tydelig kommunikasjon under opplæring
  • Tydelig kommunikasjon ved mål og forventninger
  • Stilling og arbeidsoppgaver er i samsvar med stillingsbeskrivelsen
  • Helhetlig opplevelse av ansettelsesprosessen

Legg til et kommentarfelt så den nyansatte kan skrive sin egen besvarelse om det trengs.
Informasjonen du samler inn fra disse undersøkelsene kan deretter brukes til å tilpasse din nyansettelsesprosess, og forbedre prosedyrene som bidrar til å få den nyansatte raskt i gang, til fordel for både dine medarbeidere og bedriften selv.

Onboarding-undersøkelse