En undersøkelse om medarbeideronboarding er viktig for å kunne kartlegge hvordan en nyansatt opplever møtet med sin nye arbeidsplass. Dette er alle enige i. Men det er også grunnlaget for et langsiktig forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Fra dag én på den nye arbeidsplassen er det viktig å støtte medarbeidere, og vise hvordan de kan jobbe mot de overordnede operative målene. Her gir vi deg en guide til en vellykket onboarding av nyansatte og hvordan du kan måle resultatene.

Gjennomføre undersøkelse om medarbeideronboarding med Netigates plattform

De fleste kjenner nok på litt spenning og nervøsitet på sin første dag i en ny jobb. Du skal møte nye kolleger, bli kjent med en ny arbeidsplass, nye arbeidsrutiner, og en ny bedriftskultur. Det er her en god onboarding prosess kommer inn. Ved å kombinere en gjennomtenkt og utført onboarding med en fokusert og relevant undersøkelse om medarbeideronboarding, kan du få verdifull innsikt og hjelpe teamene dine til å jobbe mer effektivt. På sikt blir du også en mer attraktiv arbeidsgiver, både for nåværende og fremtidige medarbeidere. Ta i bruk en helhetlig medarbeiderplattform for å påse at medarbeiderengasjementet i virksomheten alltid er der du ønsker at det skal være.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

 • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
 • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
 • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Hvorfor gjennomføre en onboardingundersøkelse?

 I teorien vet alle som jobber med HR onboarding, hvor utrolig viktig en god onboarding av nyansatte er. Likevel viser onboarding-rapporten 2022 fra HR Norge at dette svikter i praksis i veldig mange organisasjoner. Vi kan muligens legge noe av skylden på pandemien de siste par årene, men resultatene fra undersøkelsene om medarbeideronboarding var likevel nedslående. Dersom du har gjennomført onboardingundersøkelser tidligere, er innsikt fra disse viktig informasjon når du skal legge en tilpasset plan for din nye medarbeider og sørge for den aller beste medarbeideropplevelsen.

Forberedelsene til en god onboarding av medarbeidere bør starte før både rekrutteringsprosessen og medarbeiderens første arbeidsdag. Det er viktig å kartlegge hva virksomheten har behov for, og hva arbeidet skal gå ut på, før selve rekrutteringen starter. En del av din onboarding kan gjerne være en preboarding. Som regel går det en stund fra ansettelsen er formell og frem til første arbeidsdag, og allerede nå kan medarbeideren blant annet bli kjent med sine nye kolleger.


Last ned e-boken: Slik måler du medarbeiderengasjement kontinuerlig


Den nyansattes onboarding experience begynner på den første arbeidsdagen i en ny jobb. Nå starter prosessen med å lære hvilken atferd, ferdigheter og kunnskap som trengs for å kunne utføre jobben effektivt. Jo bedre den nyansatte mottas, og hvor velkomne de føler seg, påvirker hvor raskt og enkelt de kan begynne å bidra positivt til virksomheten. Korte undersøkelser om medarbeideronboarding i form av pulsundersøkelser bør gjennomføres jevnlig den første tiden.

Undersøkelser viser at de tre første månedene er kritiske, og så mye som 30 % av nye medarbeidere sier opp igjen i løpet av de første månedene. Kostnadene for turnover er også høy. Kommunikasjonen må være toveis, hyppig, trygg og ærlig. Det anbefales å gjennomføre en onboardingundersøkelse etter de første avgjørende 90 dagene.

Hva bør en undersøkelse om medarbeideronboarding inneholde?

Det finnes mange eksempler på ferdige onboardingsundersøkelser der ute. Men det er lurt å ta seg tid til å utvikle en som er unik for nettopp din organisasjon. Likevel er det noen aspekter som bør implementeres i de fleste onboardingundersøkelsene. Dette gjelder den nyansattes helhetsinntrykk av den første dagen og tiden i virksomheten, samt evaluering av rekrutterings- og onboarding-prosessen. Bruk også onboardingundersøkelsen til å finne ut om virksomhetens verdier og bedriftskultur er etterlevd, og om dette ble innpodet den nyansatte på en positiv måte. Denne undersøkelsen gir også muligheten til å lage relevante spørsmål som tar for seg de unike faktorene som gjelder nettopp din bransje eller ditt spesialfelt. Det vil kunne hjelpe deg å navigere mer effektivt i disse områdene. Ta også med et kommentarfelt til åpne tekstsvar hvor medarbeideren kan utdype svarene sine. For ved hjelp av Netigates tekstanalyse og sentimentanalyse kan du hente ut maksimal innsikt og verdi fra fritekstsvarene dine

Onboarding av nyansatte i Netigate

Fordeler og struktur for en effektiv onboarding av nyansatte

Du kan forbedre virksomheten og Employee Experience på mange måter med den feedback du går fra en undersøkelse om. I følge undersøkelser om sammenhengen mellom hvordan nyansatte tilegner seg bedriftskulturen og produktivitet, så øker både produktivitet og prestasjoner raskere desto fortere det går for den nyansatte å komme inn i jobben og kulturen på arbeidsplassen.

Fordeler med en onboardingundersøkelse

 • Bedre onboarding

Vi vet at en effektiv medarbeideronboarding skaper bedre samhørighet mellom medarbeiderne, kulturintegrasjon, tilfredshet med arbeidet, engasjement og prestasjoner. Så denne ene prosessen gir store utviklingsmuligheter for hele virksomheten.

 • Mindre turnover

Tidlig feedback fra dine nye medarbeidere hjelper deg å iverksette tiltak og gjøre endringer som kan få den nyansatte til å bli i virksomheten. Det forbedrer arbeidsplassen for fremtidige nyansatte og gir disse en bedre onboarding.

 • Bedre arbeidsgiverprofilering

En undersøkelse om onboarding for nyansatte kan gi deg et forvarsel om eventuelle problemstillinger, og gir deg muligheten til å gjøre endringer før andre kandidater mottar negative tilbakemeldinger. Nye talenter som vurderer å søke på stilling hos deg, vil undersøke med andre om hvordan arbeidsforholdene er i din organisasjon.

Struktur

Dr. Talya N. Bauer foreslo et par nøkkelord i artikkelen “Onboarding new employees: maximising success”. Dette er nøkkelord som er en god hjelp til å lage eller evaluere din medarbeideronboarding:

 1. Compliance. Det er viktig at nyansatte er klar over hvilke ‘lover’ og regler som gjelder i virksomheten.
 2. Clarification. Sørg for at nye medarbeidere forstår hvilke oppgaver de har ansvar for, og hva som forventes av dem.
 3. Culture. Formelle regler er viktige, men uformelle normer og regler er minst like viktige. Uformelle regler blir ofte oversett fordi de tas for gitt av alle i virksomheten..
 4. Connection. Skap en relasjon til den nye medarbeideren og forklar alt som skal til for at den ansatte skal komme raskest mulig i gang med oppgavene sine.

Onboarding tips fra oss i Netigate! Last ned rapporten: Fremtidens arbeidsplass


Undersøkelse om medarbeideronboarding trinn-for-trinn

Her er noen råd om hva som er viktig å tenke på under og etter prosessen med onboarding av nyansatte:

1: Før oppstart av arbeidsforhold

 • Virksomhetens merkevare og kjerneverdi. Bedriftens kjerneverdier skal være tydelig definert, og også kommuniseres av medarbeiderne for å reflektere virksomhetens identitet. Formidle disse verdiene til kandidaten før oppstart. Husk å skape en god kandidatopplevelse. Gjør virksomhetens kjerneverdier tydelig i stillingsbeskrivelsen, på nettsiden og på kontoret for å sikre at du ansetter rett person til jobben. Det er viktig at selskapets merkevare og kjerneverdi er tydelig definert.
 • Ha informasjon tilgjengelig for medarbeidere online. Å formidle denne informasjonen bør være en del av introduksjonen, før den nyansattes første arbeidsdag. Det hjelper medarbeideren med å være forberedt og engasjert før arbeidsstart. Det gjør det også lettere å oppnå høyere produktivitet og tilpasning til virksomheten.
 • Definer rollene til de berørte partene. Onboarding-prosessen involverer flere ulike avdelinger, for eksempel IT, HR og økonomi. Beskriv hver enkelt avdelings rolle i onboarding-prosessen slik at flyten blir så smidig som mulig.

2: Ved arbeidsstart

 • Ring og gratuler med ny jobb. Ta en kaffe og følg opp så raskt som mulig etter at arbeidskontrakten er signert.
 • Gi den nye medarbeideren mulighet til å få støtte av en mentor, tilgang til opplæring og ressurser for å komme i gang.
 • Sørg for at det praktiske er på plass ved å ha arbeidsplassen klar. Vær sikker på at ting som datamaskin, telefon, nøkkelbrikke, kontorrekvisita og andre nødvendige ting er på plass. Det er også viktig at den nyansatte kommer i gang med Wi-Fi, koder, pålogging, autorisasjoner og annet på en enkel måte.
 • Feire den nyansatte, sørg for at vedkommende føler seg velkommen og at virksomheten er glad for det nye tilskuddet.
 • Fortsett med medarbeideronboardingen i noen måneder, opptil ett år, til personen føler seg komfortabel i rollen sin og er engasjert i virksomheten.

3: Etter onboardingen

 • Send ut en undersøkelse om medarbeideronboarding. Når onboardingen er ferdig er det på tide å sende ut en undersøkelse for å finne ut hvordan medarbeideren oppfattet onboarding-prosessen. En onboardingundersøkelse måler medarbeiderens holdninger og opplevelsen av rekrutterings- og onboardingprosessen på arbeidsplassen. Still relevante spørsmål om prosessen, og sørg for at medarbeideren får nok informasjon til å delta i undersøkelsen.
 • Når svarene er innhentet, vil det bli klart hva som har fungert bra og hva som ikke har gjort det. Spørsmålet som bør stå i fokus for analysen av dette er: «Hvordan kan kan vi få en enda bedre onboarding av nyansatte neste gang?» For målet er å få medarbeiderne til å ønske å bli i din bedrift og bidra til utviklingen, og da er det viktig å finne ut hvordan du kan forbedre onboardingen.
 • Analyser og handle på resultatene. Etter at de nødvendige tilbakemeldingene fra onboardingundersøkelsen har kommet inn, er det på tide å begynne å se på eventuelle endringer. Analyser feedbacken og sørg for at arbeidsmetodene blir en del av virksomhetens retningslinjer for onboarding av nyansatte. Dersom dette utføres riktig vil bedriften også ha et godt grunnlag for effektiv onboarding av nyansatte. Husk at virksomheten vil tjene på dette i det lange løp.
Eksempel på spørsmål i en onboardingundersøkelse

Eksempler på gode spørsmål i undersøkelsen om onboarding

Netigates onboardingundersøkelse for nyansatte har både åpne spørsmål med fritekstalternativer og uttalelsesspørsmål. På den måten får du mest mulig feedback fra nye medarbeidere. Vår onboardingundersøkelse er designet fra grunnen av for å forbedre virksomhetens onboarding-prosess. Disse områdene dekker vi:

Vurder følgende påstander på en skala fra 1 til 5:

(1 = Stemmer i svært liten grad) (5 = Stemmer i svært stor grad)

 • Jeg er fornøyd med støtten jeg fikk under introduksjonen i virksomheten
 • Jeg føler meg velkommen i selskapet
 • Å jobbe i bedriften gjør meg stolt
 • Jeg kan se meg selv jobbe i virksomheten i året som kommer

Svarene i den nedre enden av skalaen er de viktigste å analysere og fikse så snart som mulig.

Netigates mal til onboardingundersøkelse

Kraften i feedback fra en medarbeideronboarding-undersøkelse

Den siste fasen av onboarding av nyansatte er en av de viktigste. En onboarding-prosess er ikke fullført før responsen fra målingen er samlet inn og analysert.

Med Netigates undersøkelser for onboarding av medarbeidere kan du, som arbeidsgiver, få detaljert informasjon om hvordan nyansatte opplever den første tiden på den nye arbeidsplassen. Det er både viktig å sørge for at onboardingen er god, samt at den nyansatte har muligheten til å formidle ting som muligens var mindre bra, anonymt. Mål derfor hvert trinn i onboarding-prosessen i undersøkelsen – førsteinntrykk, rekrutteringsprosessen, de første arbeidsdagene, den første uken, den første måneden og opptil et år på den nye arbeidsplassen.


Ta en titt på Netigate EX Engage – vårt splitter nye verktøy for alt innen medarbeiderengasjement!


Virksomheter kan ha behov for å utforme spørsmålene i undersøkelsen basert på den respektive bransjen. En undersøkelse om employee onboarding er imidlertid alltid verdifull for å få mer informasjon om medarbeiderens innledende periode – uavhengig av hvilken sektor selskapet opererer i.


Er du klar for din egen onboardingsløsning?

Netigate gir deg de verktøy for medarbeiderundersøkelser du trenger for å få innsikt om kunder, markedet og medarbeidere. Vi gir deg onboarding software tilpasset behovene til nettopp din virksomhet om du ønsker å forbedre virksomhetens onboardingprosess og samtidig redusere turnover av medarbeidere.

Vi tilbyr et kraftig, intuitivt og brukervennlig spørreundersøkelse verktøy for alle typer undersøkelser om medarbeidere, kunder og markedet.

Registrer deg i dag for en kostnadsfri prøveperiode, book en demo, eller kontakt oss via dette kontaktskjemaet.