Undersøkelser kan forbedre rekrutteringsprosessen betraktelig. De gir en mulighet til å innhente objektiv informasjon, sikre konsistens og måle hvor vellykket rekrutteringen har vært. Ved å dra fordel av rekrutteringsundersøkelser, kan virksomheter ta datadrevne beslutninger, tiltrekke seg de beste talentene og skape et positivt og inkluderende arbeidsmiljø. I denne artikkelen ser vi nærmere på fordelene med undersøkelser, samt hvordan de kan effektivisere rekrutteringsprosessen og forbedre kandidatopplevelsen.

Etter jobbintervju kan rekrutteringsundersøkelser brukes for å bedre kandidatopplevelsen
Innholdsfortegnelse

  Forbedre kandidatopplevelsen 

  Negative kandidatopplevelser påvirker virksomhetens omdømme, kvaliteten på ansettelsene, arbeidsmoralen og rekrutteringskostnadene. I verste fall kan det til og med føre til juridiske problemer.

  Rekrutteringsundersøkelser kan hjelpe deg å unngå slike situasjoner. Ved å sende spørreundersøkelser om kandidatopplevelsen til potensielle kandidater du intervjuer, kan du måle hvor fornøyde de er – eller hvor lite fornøyde de er – med rekrutteringsarbeidet ditt.

  Denne typen undersøkelser kan også gi teamet ditt verdifull feedback. På den måten kan du endre dine aktiviteter i forbindelse med rekruttering, intervjuer og utvidelse av tilbud. Dette øker sjansene for å tiltrekke seg, og dermed ansette, de beste talentene.

  «Ghosting» er også et fenomen innen rekrutteringsprosessen, og begge parter gjør dette. Dette skyldes ifølge en rapport fra Indeed flere forhold, men dårlig kommunikasjon blir fremhevet av arbeidssøkende. Det er likevel en tankevekker at 70 % av amerikanske jobbsøkere finner det helt fair å «ghoste» en arbeidsgiver. Vi antar at dette tallet er lavere her i Skandinavia, men det viser hvor viktig det er med en god rekrutteringsprosess for å bedre kandidatopplevelsen.

  Andre fordeler med å undersøke kandidatopplevelsen er blant annet:

  1. Få innsikt i kandidatenes preferanser

  Du kan spørre kandidatene om hva de foretrekker angående arbeidssted, kompensasjon, arbeidsoppgaver og bedriftskultur, inkludert balansen mellom arbeid og fritid, bedriftsverdier og mangfolds- og inkluderingstiltak. Denne informasjonen kan hjelpe organisasjoner å skreddersy stillingsannonser for å tiltrekke seg de beste talentene. Den kan også sikre at organisasjonens verdier samsvarer med kandidatenes forventninger til et positivt arbeidsmiljø. 

  1. Gjør ditt aller beste for en god kandidatopplevelse

  Rekrutteringsundersøkelser er svært viktige for å skaffe seg markedsinnsikt, og holde seg i forkant av konkurrentene. Ved å gjennomføre undersøkelser kan rekrutterere få verdifull informasjon om arbeidsmarkedet. Det kan for eksempel dreie seg om trender i kandidaters atferd, endringer i bransjefokus og ny teknologi. 

  De innsamlede dataene kan gi innsikt i jobbsøkernes ønsker og behov, samt den generelle kandidatopplevelsen. Du kan benytte denne informasjonen til å identifisere hull i markedet og muligheter til å differensiere deg fra konkurrentene. Ved å forstå hva som er viktig for jobbsøkere, kan rekrutterere skreddersy budskapet og rekrutteringsarbeidet for å tiltrekke seg og holde på de beste talentene.

  1. Mål innsatsen din med å skaffe talenter

  Ved å spørre kandidatene kan du følge utviklingen i talentjakten over tid.

  La oss anta at kandidatene mener at kommunikasjonen fra teamet ditt burde vært mer konsekvent. Eller at du har beholdt varme kandidater i systemet for lenge. I så fall kan dette være et godt utgangspunkt for å oppdatere rekrutteringskampanjene og intervjuprosessen. 

  Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

  Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

  Måling av tilfredshet hos rekrutteringsansvarlig

  En organisasjons suksess avhenger ofte av hvordan den rekrutterer sine medarbeidere. Derfor er det avgjørende at rekrutteringsstrategien er effektiv, kandidatopplevelsen er god, og i tillegg at rekrutteringsansvarlig er fornøyd. Det er jo de som til syvende og sist bestemmer hvilke kandidater som skal ansettes, og det er også de som skal jobbe med dem etter at de er ansatt. En god ansettelsesprosess bør derfor ha som mål å gi rekrutteringsansvarlige et bredt utvalg av kandidater av høy kvalitet. Den bør også sørge for at de er aktivt involvert i utvelgelsen og filtreringen av disse kandidatene.

  Å kartlegge tilfredsheten blant rekrutteringsansvarlige er en god måte å identifisere potensielle forbedringsområder på. En av de beste måtene å finne ut hva disse mener, er å gjennomføre en undersøkelse om rekrutteringsansvarliges tilfredshet. Dette er en undersøkelse som er skreddersydd for rekrutteringsansvarlige og hva de er opptatt av. Den sendes vanligvis ut av rekrutteringsteamet etter en vellykket ansettelse.

  For å oppnå det ønskede resultatet bør en slik rekrutteringsundersøkelse ideelt sett inneholde spørsmål som dekker følgende temaer:

  1. Samarbeid
  1. Kick-off/planlegging av rollen 
  1. Evaluering av rekruttereren 
  1. Kvalitet på kandidatene  
  1. Helheten i rekrutteringsprosessen 

  Last ned rapporten – Hvilke utfordringer møter norske arbeidsgivere i 2023?


  Analyse av talentpoolen

  Markeds- og talentkartlegging er et viktig verktøy for virksomheter som ønsker å ligge i forkant av konkurrentene. Det gjør de ved å identifisere og kartlegge kompetansen og erfaringen til potensielle kandidater i bransjen. En effektiv måte å gjennomføre kartleggingen på er ved hjelp av rekrutteringsundersøkelser. De kan gi verdifull innsikt i den eksisterende talentpoolen og hjelpe bedrifter med å ta informerte beslutninger om hvordan de skal rekruttere og beholde medarbeidere.

  En av de største fordelene med å bruke spørreundersøkelser til markeds- og talentkartlegging er at de kan skreddersys for å dekke de spesifikke behovene til en bedrift eller bransje. Du kan for eksempel utforme undersøkelser som er rettet mot personer med bestemte ferdigheter eller erfaringer. Eller du kan innhente informasjon om hvilke typer roller og ansvarsområder som er mest etterspurt i en bestemt bransje.

  Spørreundersøkelser kan også brukes til å samle inn informasjon om potensielle kandidaters preferanser og motivasjon, i tillegg til kandidatopplevelsen deres. Dette kan være verdifullt for å utvikle målrettede strategier for rekruttering og employee retention. Ved å forstå hva som motiverer og driver enkeltpersoner i en bestemt bransje eller stillingsfunksjon, kan virksomheter utvikle gode strategier med større sannsynlighet for å tiltrekke seg og beholde de beste talentene.

  En annen fordel med å bruke undersøkelser til kartlegging er at de kan gjennomføres raskt og enkelt, ofte med minimal forstyrrelse av den eksisterende arbeidsstokken. Dette gjør undersøkelser til et attraktivt alternativ for å kunne ligge i forkant av konkurrentene, ved å identifisere og tiltrekke seg de beste talentene i bransjen.


  Les også artikkelen: Kart over medarbeiderreisen – medarbeiderundersøkelser fra begynnelse til slutt


  Ta datadrevne beslutninger gir den beste kandidatopplevelsen

  Data er et effektivt verktøy for å evaluere suksessen til rekrutteringskampanjer og for å benchmarke resultatene. Rekrutteringsundersøkelser kan bidra til å samle inn den informasjon som er nødvendig for å måle og rapportere om rekrutteringskampanjens suksess og prestasjoner.

  En av mange måter du kan bruke data på, er å evaluere effektiviteten av rekrutteringskampanjer. I spørreundersøkelser kan man for eksempel spørre kandidatene om hvordan de fikk vite om jobben og hvilke faktorer som påvirket dem til å søke. Ved å analysere disse dataene kan rekrutteringsansvarlige finne ut hvilke rekrutteringskanaler som er mest effektive, og tilpasse strategiene deretter.

  Benchmarking er en annen måte å bruke data til å evaluere rekrutteringsprosessen og kandidatopplevelsen på. Ved hjelp av undersøkelser kan data fra andre organisasjoner i samme bransje samles inn, slik at rekrutteringsansvarlige kan sammenligne egne resultater med kolleger i samme bransje. Dette kan bidra til å identifisere både beste praksis og forbedringsområder.

  I tillegg til å måle resultater kan data brukes til å rapportere om hvor vellykket rekrutteringskampanjen har vært. Det kan for eksempel også samles inn data om mangfold og inkludering for å rapportere om fremgang i forhold til disse målene.


  Bruk Netigate til undersøkelser om kandidatopplevelsen og rekrutteringsprosessen

  Med Netigate EX har du et spørreundersøkelse verktøy som gjør det enkelt å gjennomføre en undersøkelse om kandidatopplevelsen. Her kan du bruke en av våre ferdige maler fra spørsmålsbanken, eller du kan lage en tilpasset undersøkelse fra bunnen av. Plattformen kan hjelpe deg med alt innen Employee Experience – fra rekrutteringsundersøkelser til onboardingsundersøkelser. Med håndfaste data på bordet står du sterkere til å ta gode datadrevne beslutninger.

  Netigate Consulting teamet kan også hjelpe deg å skreddersy dine behov for undersøkelser og nå dine mål for medarbeider- og kandidatopplevelsen.

  Test ut programvaren vår med en kostnadsfri 30-dagers prøveperiode eller book en demo og vi viser deg hva vi kan tilby.