Undersökningar kan förbättra rekryteringsprocessen avsevärt. De ger möjlighet att samla in objektiv information, säkerställa konsekvens och mäta rekryteringsframgång. Genom att dra nytta av rekryteringsundersökningar kan organisationer fatta datadrivna beslut, attrahera de bästa talangerna och skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö. I den här artikeln tar vi en närmare titt på fördelarna med undersökningar och hur de kan effektivisera rekryteringsprocessen och förbättra kandidatupplevelsen.

Rekryteringsundersökningar efter intervjun kan användas för att förbättra kandidatupplevelsen
Innehåll

  Förbättra kandidatupplevelsen 

  Negativa kandidatupplevelser påverkar organisationens rykte, kvaliteten på rekryteringar, medarbetarnas moral och rekryteringskostnaderna. I värsta fall kan det till och med leda till juridiska problem. Rekryteringsundersökningar kan dock hjälpa dig att undvika sådana situationer. Genom att skicka enkäter om kandidatupplevelsen till potentiella kandidater som du intervjuar kan du mäta hur nöjda – eller missnöjda – de är med dina rekryteringsinsatser.

  Dessa undersökningar kan också ge ditt team värdefull feedback som kan hjälpa dig att anpassa dina processer för intervjuer och erbjudanden. På så sätt kan det öka dina chanser att attrahera och därmed anställa de bästa talangerna.

  ”Ghosting” är också ett fenomen inom rekryteringsprocessen, och båda parter gör det. Enligt en rapport från Indeed beror det på flera faktorer, men dålig kommunikation lyfts fram av de arbetssökande. Ändå är det ett nedslående faktum att 70 % av de amerikanska arbetssökande tycker att det är helt okej att ghosta en arbetsgivare. Vi antar att den siffran är lägre här i Skandinavien, men det visar hur viktigt det är med en bra rekryteringsprocess för att förbättra kandidatupplevelsen.


  Upptäck: Netigates färdiga mallar för kandidatupplevelsen.


  Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

  Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

  Fördelar med att undersöka kandidatupplevelsen

  1. Få insikt om kandidaternas preferenser

  Du kan fråga kandidaterna om deras preferenser när det gäller plats, ersättning, arbetsuppgifter och företagskultur, inklusive balans mellan arbete och fritid, företagets värderingar och initiativ för mångfald och inkludering. Denna information kan hjälpa organisationer att skräddarsy platsannonser för att locka de bästa talangerna. Det kan också säkerställa att organisationens värderingar stämmer överens med kandidaternas förväntningar på en positiv arbetsmiljö.

  1. Hjälper dig att utveckla en kandidatupplevelse i världsklass

  Rekryteringsundersökningar är viktiga för att få marknadsinsikter och ligga steget före konkurrenterna. Genom att genomföra undersökningar kan rekryterare få värdefull information om hur arbetsmarknaden ser ut. Exempelvis när det kommer till trender i kandidatbeteende, förändringar i branschen och ny teknik.

  De insamlade uppgifterna kan ge insikter om arbetssökandes önskemål och behov, samt den övergripande kandidatupplevelsen. Du kan använda denna information för att identifiera luckor på marknaden och möjligheter att differentiera dig från konkurrenterna. Genom att förstå vad som är viktigt för de arbetssökande kan rekryterare skräddarsy sina budskap och rekryteringsinsatser för att locka till sig och behålla de bästa talangerna.

  1. Mät dina insatser

  Genom att fråga kandidaterna kan ni följa utvecklingen av dina talent acquisition insatser över tid.

  Låt oss säga att kandidaterna tycker att kommunikationen från ditt team borde ha varit mer konsekvent. Eller att ni har haft heta kandidater i systemet för länge. I så fall kan detta vara en bra utgångspunkt för att uppdatera era rekryteringskampanjer och intervjuprocesser.

  Mät hur nöjda rekryterande chefer är

  En organisations framgång beror ofta på vilka medarbetare som rekryteras. Därför är det avgörande att rekryteringsstrategin är effektiv, att kandidatupplevelsen är bra och att den rekryterande chefen är nöjd. Det är trots allt de som i slutändan bestämmer vilka kandidater som ska anställas, och det är också de som kommer att arbeta med dem efter att de har anställts. En bra rekryteringsprocess bör därför syfta till att förse cheferna med ett brett urval av högkvalitativa kandidater. Den bör också säkerställa att de aktivt är involverade i urvalet och filtreringen av dessa kandidater.

  Att undersöka hur nöjda de rekryterande cheferna är ett bra sätt att identifiera potentiella förbättringsområden. Ett av de bästa sätten att ta reda på vad de tycker är att genomföra en undersökning om hur nöjda det är med rekryteringen. Detta är en undersökning som är skräddarsydd för rekryterande chefer för att förstå vad de värdesätter. Den skickas vanligtvis ut av rekryteringsteamet efter en lyckad rekrytering.

  För att uppnå önskat resultat bör en sådan rekryteringsundersökning helst innehålla frågor som täcker följande områden:

  1. Samarbete
  1. Kick-off/planering av rollen 
  1. Utvärdering av rekryteraren 
  1. Kandidaternas kvalitet  
  1. Rekryteringsprocessen som helhet 

  Ladda ner rapporten – Medarbetarrapport 2023: En undersökning om svenska arbetsgivares utmaningar


  Analys av talangpoolen

  Marknads- och talangkartläggning är ett viktigt verktyg för organisationer som vill ligga steget före konkurrenterna. Det gör man genom att identifiera och kartlägga kompetensen och erfarenheten hos potentiella kandidater i branschen. Ett effektivt sätt att göra detta är genom rekryteringsundersökningar. De kan ge värdefulla insikter om den befintliga talangpoolen och hjälpa organisationer att fatta välgrundade beslut om hur de ska rekrytera och behålla medarbetare.

  En av de största fördelarna med att använda undersökningar för marknads- och talangkartläggning är att de kan anpassas för att uppfylla de specifika behoven hos ett företag eller en bransch. Du kan till exempel utforma undersökningar som riktar sig till personer med specifika färdigheter eller erfarenheter. Eller så kan du samla in information om vilka typer av roller och ansvarsområden som är mest efterfrågade inom en viss bransch.

  Enkäter kan också användas för att samla in information om potentiella kandidaters preferenser och motiv, samt kandidatupplevelsen. Detta kan vara värdefullt för att utveckla riktade strategier för rekrytering och för employee retention av medarbetare. Genom att förstå vad som motiverar och driver individer inom en viss bransch eller arbetsfunktion kan organisationer utveckla sunda strategier som är mer benägna att locka till sig och behålla de bästa talangerna.

  En annan fördel med att använda undersökningar för kartläggning är att de kan genomföras snabbt och enkelt, ofta med minimala störningar för den befintliga arbetsstyrkan. Detta gör undersökningar till ett attraktivt alternativ för att ligga steget före konkurrenterna genom att identifiera och attrahera de bästa talangerna i branschen.


  Läs även artikeln: Karta över medarbetarresan – medarbetarundersökningar från början till slut


  Fatta datadrivna beslut för den bästa kandidatupplevelsen

  Data är ett effektivt verktyg för att utvärdera rekryteringskampanjers framgång och benchmarking. Rekryteringsundersökningar kan hjälpa till att samla in den information som behövs för att mäta och rapportera framgång och resultat för en rekrytering.

  I enkäter kan man till exempel fråga kandidaterna hur de hittade jobbet och vad som fick dom att söka. Genom att analysera denna typ av data kan rekryterare avgöra vilka rekryteringskanaler som är mest effektiva och anpassa sina strategier därefter.

  Benchmarking är ett annat sätt att använda data för att utvärdera anställningsprocessen och kandidatupplevelsen. Med hjälp av enkäter kan data från andra organisationer i samma bransch samlas in, så att rekryterare kan jämföra sina egna resultat med kollegor i samma bransch. Detta kan bidra till att identifiera både bästa praxis och områden som kan förbättras.

  Förutom att mäta resultat kan data användas för att rapportera om rekryteringskampanjens framgång. Till exempel kan data om mångfald och inkludering också samlas in för att rapportera om framsteg mot dessa mål.


  Använd Netigate för undersökningar av kandidatupplevelsen och rekryteringsprocessen

  Med Netigate får du ett undersökningsverktyg som gör det enkelt att genomföra en olika typer av undersökningar för kandidatupplevelsen. I vårt verktyg hittar du färdiga mallar för referenstagning, kandidatfeedback, undersökningar för rekryterande chefer och kandidatupplevelsen. Med solida data på bordet kommer du att vara i en starkare position för att fatta bra datadrivna beslut.

  Testa vår programvara med en kostnadsfri 30-dagars provperiod eller boka en demo så visar vi dig vad vi kan erbjuda.