En effektiv anställningsprocess är en del av er Employer Branding och börjar vid första kontakten innan anställningsintervjun till en period in i nya jobbet. Kommer du själv ihåg första dagen på ditt nya jobb? Många av oss minns den dagen tydligt. Är du dessutom chef eller arbetsledare som välkomnar nya medarbetare till företaget så har du även möjligheten att se den första dagen från ett annat perspektiv.

Du är nu en viktig del av onboardingprocessen och kan i viss mån påverka hur den första dagen kommer se ut för varje nyanställd.

Det är upp till dig att se till så att varje nyanställning till din avdelning eller ditt företag blir bra, att den nya medarbetaren trivs och får rätt initiala förutsättningar. Dina ansvar är t.ex. att visa en nyanställd runt, introducera dem för kollegor, ge tillgång till rätt verktyg och se till att de förstår företagets skrivna och oskrivna regler och rutiner. Det kan tyckas låta enkelt, men det är av stor vikt att det sker så bra som möjligt.

En effektiv anställningsprocess är viktig av flera anledningar. Ju snabbare en ny medarbetare kommer in i organisationen och känner sig hemma i företaget, desto snabbare kommer de att kunna börja göra det jobb som du anlitade dem för. Rekrytering är dyrt, så varje ny rekrytering ska börja ge avkastning så snart som möjligt.

Hur effektiv är din anställningsprocess?

Det kan verka självklart, men många företag står i slutändan med en dåligt integrerad arbetskraft till följd av en bristande och ineffektiv introduktionsprocess. Eftersom det är så viktigt, ligger det stor tyngd i att definiera de åtgärder som krävs, samt att ha en tydlig bild av vem som är ansvarig för att utföra och kontrollera varje steg i processen.

Att efteråt utvärdera introduktionsprocessen är också en viktig del. Hur bra introduktionen gick kan mätas på flera olika sätt. En bra metod är att få feedback från de som är inblandade i processen. Det gäller både de nyanställda, men även från involverade chefer och arbetsledare. Då kan du se om de riktlinjerna fungerade bra.

En webbenkät kan också vara ett extra bra verktyg för att bedöma nyanställningen i ditt företag genom att snabbt ge dig kvantifierbara resultat. Det gör att du enkelt kan bli medveten om problemområden och vad du använda för åtgärder. Med mätbara resultat kan du även analysera dina framsteg för att skapa en mer effektiv och välutformad process i framtiden. För att varje nyanställd ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt företag.

Läs mer och ta reda på hur undersökningar från Netigate kan hjälpa din introduktionsprocess för anställda:
https://www.netigate.net/sv/medarbetarundersokningar/onboardingenkater-for-medarbetare/