Husker du din første dag på jobben? Ulike grunner kan ha gjort den til både den beste og verste dagen i din karriere. I dag, som leder eller teamleder som ønsker nyansatte velkommen til bedriften, kan du se på “første dag” fra motsatt side. Du er nå en kritisk del av onboardingprosessen, og du kan til en viss grad påvirke om den første dagen blir en god eller dårlig dag. For å gjøre denne prosessen så god som mulig, bør du gjennomføre måling av employee onboarding.

Illustrasjon på måling av employee onboarding

Til tross for sin litt nautiske ordlyd, er “onboarding” et enkelt konsept som beskriver prosessen med å introdusere nye ansatte til bedriften; Du hjelper dem “om bord” så å si. Det inkluderer å gi nybegynnerne en omvisning, introdusere dem til kolleger og gi dem tilgang og utstyr, samtidig som du sørger for at de fullt forstår bedriftens skriftlige og ikke-skriftlige regler og prosedyrer.

Effektiv onboarding er ekstremt viktig av flere grunner. Jo raskere en ny medarbeider blir integrert og føler seg hjemme i bedriften, desto raskere vil han/henne kunne begynne å gjøre jobben som du har ansatt dem for. Rekruttering er en kostbar prosess, og du vil derfor ønske at dine nye rekrutter begynner å “gjøre jobben godt ” så raskt som mulig.

Er prosessen effektiv? Og i så fall, hvor effektiv?

Det kan virke åpenbart, men mange bedrifter ender med en dårlig integrert arbeidsstyrke som følge av mangel på en klar og effektiv onboarding-prosess. Siden det er en meget viktig prosess, er det viktig å definere de nødvendige stegene, sammen med å klarlegge nøyaktig hvem som er ansvarlig for gjennomføring og kontrollering av hvert steg.

Evaluering av onboardingprosessen er nøkkelen, og suksessen kan måles på flere måter. En åpenbar metode er å få tilbakemeldinger fra de som har vært involvert i prosessen. Først og fremst de nye medarbeiderne, men også lederne og teamlederne som har vært involvert i prosessen, for å se om de føler at de fikk klare retningslinjer for å gjøre jobben enklere.

En online-undersøkelse kan være en spesielt effektiv metode for å vurdere onboarding-prosessen i din bedrift. Den er rask og praktisk, og gir deg en ekstra fordel – kvantifiserbare resultater som gjør at du enkelt kan markere problemområdene og fikse barnesykdommene i velkomstprosessen. Måling av employee onboarding vil også gi deg mulighet til å spore fremskrittene over tid, og presentere et mer attraktivt rekrutteringsprospekt.

Finn ut hvordan anonyme undersøkelser om medarbeideronboarding med Netigates brukervennlige onboarding software.