Når du har ansatt en ny medarbeider, vil han eller hun gå gjennom en prosess som kalles “onboarding av nyansatte”. Her lærer din nye rekrutt om selskapet og dets kultur, og blir tilpasset resultataspekter, så vel som de sosiale aspektene ved hans eller hennes nye jobb på en rask og smidig måte. Vi ser her nærmere på hva som er viktig når du skal lage en onboardingundersøkelse.

Velkommen ombord - retningslinjer for å lage en onbordingundersøkelse

Den nye medarbeideren lærer om nødvendige holdninger, atferd, ferdigheter og kunnskap som trengs for å fungere effektivt i din bedrift. Onboarding av ansatte er avgjørende for vellykkede resultater, så vel som for å beholde medarbeideren.

For de som har vært i selskapet i lang tid, føles det kanskje bare som nok en dag på kontoret, men for den nye medarbeideren er de første ukene svært viktige. Gjorde du nok når du ansatte og introduserte din nye medarbeider? En onboarding undersøkelse vil avdekke eventuelle svakheter i ansettelsesprosessen eller i introduksjonsprosessen. Å gjennomføre en onboardingundersøkelse i løpet av de første 60 dagene av ansettelsen, vil innhente opplysninger som inkluderer den nye medarbeiderens erfaring under onboarding-prosessen og vil måle effektiviteten av bedriftens onboarding-program.

Når du lager en onboardingundersøkelse, anbefales det å følge disse tre generelle retningslinjene:

1. Velg det mest hensiktsmessige undersøkelsesinstrumentet for ditt formål. Her finnes det to grupper: instrumenter med kvantitativt fokus som selvstyrte spørreskjemaer og undersøkelser, samt instrumenter med kvalitativt fokus som inkluderer intervjuer, fokusgrupper og observasjoner.

2. Følg den beste praksis for generell undersøkelsesutvikling. Uavhengig av hvilket instrument du benytter for å lage en onboardingundersøkelse, er det visse kriterier som en valid undersøkelse bør oppfylle, inkludert: å ha målbare mål, et effektivt spørreundersøkelsesdesign, en effektiv undersøkelsesresponsstrategi, et solid forskningsdesign og meningsfull dataoppsummering.

3. Organiser onboarding undersøkelsen i tråd med de onboarding fasene som du ønsker å evaluere. Å ha målbare mål er viktig, fordi det du vil måle (som for eksempel medarbeidertilfredshet eller kanskje hvor vellykket opplæringsprogrammet er), er med på å skape designet av undersøkelsen. Hvis du vil måle hvor effektivt ditt onboarding program er fra start til slutt, må din onboarding undersøkelse være designet for å innhente informasjon fra alle faser av programmet.

En ny undersøkelse fra Bamboo HR vedrørende onboarding, viste at 75% av nyansatte følte at en grundig nyansattorientering er vel verdt tiden, og at det å motta “organisert, relevant og godt timet innhold” er den viktigste delen av onboarding-programmet. Sjekk ut hva du kan lære av en god undersøkelse!