employee retention - så gör du för att behålla dina anställda

Ett företags största tillgång är deras anställda. De är ansvariga för försäljning, marknadsföring, strategi och den övergripande framgången för företaget. Av denna anledning är det naturligtvis bra för affärerna att hålla fast vid kompetent personal och uppmuntra medarbetare till att arbeta så produktivt som möjligt. Därför behöver du som företag ta reda på hur du kan behålla dina anställda och därmed förbättra företagets employee retention.

Att behålla personal är en av de största utmaningarna för anställda inom HR. I denna artikel definierar vi begreppet employee retention och berättar om hur du beräknar det, varför det är viktigt och hur det skiljer sig från personalomsättning eller avgång. Avslutningsvis tittar vi på hur du kan mäta och förbättra nivån av employee retention i ditt företag.

Skapa din första undersökning på några minuter.

 • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
 • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
 • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Vad är employee retention och varför är det så viktigt?

Employee retention är de åtgärder som tas för att uppmuntra dina anställda att stanna. Allt i företaget har en påverkan, från lön och förmåner till organisationskultur och medarbetarengagemang. Vi kan skapa en strategi för att behålla dina anställda genom att mäta och agera på data.

Det är viktigt att förstå påverkan som employee retention kan ha på ditt företag, särskilt när det kommer till kostnader. Om många anställda lämnar ett företag krävs det mycket tid och resurser för att ersätta dem. Att förlora talanger och erfarenhet kan även ha en negativ inverkan på affärs- och företagskulturen. Men employee retention behöver inte alltid vara dåligt. När anställda väljer att lämna så innebär det också att företag får möjlighet att tillföra ny kompetens i verksamheten. Det är därför viktigt att veta hur hälsosamma nivåer av employee retention ser ut och hur du mäter det.

Hur du beräknar employee retention

Employee retention räknas vanligtvis i procent. Ju högre procent, desto bättre employee retention. Högre procent innebär alltså att du är bra på att behålla dina anställda. För att beräkna employee retention så kan du utgå från följande formel:

Steg 1

(Totalt antal anställda vid början av vald period) 

– (antal anställda som slutade under perioden) 

= (antal anställda som är kvar vid periodens slut)

Steg 2 

(Antal anställda kvar i slutet av perioden) 

÷ (totalt antal anställda) 

= (employee retention i procent)

Din retentionsgrad visas i decimalform. Konvertera det till en procentsats genom att multiplicera med 100.

Employee retention, personalomsättning eller avgång?

Det finns flera termer som beskriver fluktuationen av anställda i ett företag. Ibland är det svårt att veta skillnaden. Personalomsättning, till exempel, fungerar på liknande sätt som employee retention. Omsättning är antalet anställda som lämnar ett företag, dividerat med det totala antalet anställda som arbetar där. Avgång å andra sidan, avser minskningen av antalet anställda som sker naturligt, genom till exempel pensionering. Denna personal ersätts inte.

Skillnaden mellan personalomsättning och avgång är att omsättningshastigheten mäter omfattningen av anställda i ett företag som lämnar och ersätts. Avgångstakten däremot, mäter anställda som inte ersätts. En anställd kan till exempel välja att lämna eftersom affärerna börjar sakta ner, i vilket fall företaget väljer att inte ersätta rollen. För att göra det enklare kan du tänka att personalomsättning är en bestående eller växande arbetsstyrka. Personalavgång är däremot en minskande arbetsstyrka.

Både personalomsättningen och avgångstakten mäter antalet anställda som lämnar ett företag. Employee retention mäter däremot ett företags arbete för att förebygga detta mönster, alltså förändring över tid och hur bra du är på att behålla dina anställda. Ökar graden av employee retention, alltså att fler anställda väljer att stanna, så tyder detta på att nya åtgärder fungerar.

Effekterna av hög employee retention

Hög grad av employee retention behöver inte alltid vara positivt. Både extremt höga och extremt låga nivåer av employee retention kan innebära problem. Den optimala nivån av employee retention skiljer sig mellan branscher och länder. Det är därför svårt att hitta en exakt, ”ideal” siffra som gäller för alla. Om du däremot mäter och följer data över tid så kan du definiera den grad av employee retention som är optimalt för ditt företag. Oavsett vad du landar i, så kan extrem employee retention åt båda hållen vara kostsamt i tid, pengar och resurser. Detta minskar ditt företags konkurrensfördel. Nedan listar vi några av de negativa effekterna som en för hög och en för låg grad av employee retention kan leda till.

Låg grad av employee retention – många anställda väljer att sluta

 • Om många anställda slutar blir det svårare att utföra vardagliga uppgifter då du förlorar kompetens och kontinuitet.
 • Du måste lägga mycket resurser på att rekrytera, onboarda och utbilda ny personal. Att rekrytera ny personal antas kosta upp till två gånger av en anställds lön.
 • Om många väljer att lämna företaget kan detta leda till att fler väljer att följa deras initiativ och sluta.
 • Hög personalomsättning innebär att personal ofta lämnar och ersätts. Detta gör att teamet inte får någon möjlighet att bygga upp effektiva relationer.
 • Kunder kan eventuellt lägga märke till förändringen i personalen, vilket i sin tur kan påverka företagets service och skada varumärket.

Hög grad av employee retention – anställda stannar under längre tid

 • Att anställa ny personal kan bidra till mer nytänkande i företaget, vilket främjar innovation och acceptans till förändring. Det kan hända att personal som varit anställda under en längre tid blir självbelåtna, vilket kan leda till lägre produktivitet.
 • Låg produktivitet kan ha en negativ påverkan på produktion, kostnader och i slutändan affärsresultatet.
 • Anställda som varit på samma företag i många år kanske inte längre utvecklar ny kompetens, och kan därför inte driva företaget framåt.

Ladda ner vår e-bok: Så mäter du medarbetarengagemang kontinuerligt och lär dig mer om hur du kan behålla dina anställda!


Vad kan du göra för att behålla din personal?

Det finns mycket ditt företag kan göra för att förbättra er employee retention. De tre viktigaste sakerna kan sammanfattas i tre punkter: rekrytering, uppmärksammande och engagemang.

Rekrytering 

Employee retention börjar med att identifiera vilka jobbroller som behövs och rekrytera personal med de kunskaper som ditt företag behöver. När du lägger ut en jobbannons rekommenderar vi att du är ärlig med hur företaget fungerar och vad som förväntas av jobbrollen. Detta gör att du undviker orealistiska förväntningar och missnöjd personal. Vi rekommenderar också att rekrytera medarbetare som engagerat sig åt något under längre tid. Du kan till exempel leta efter någon som ägnat många år på samma företag eller andra typer av aktiviteter utanför jobbet. Dessa saker tyder på att kandidaten har rätt tänkesätt för att vara lojal mot en ny arbetsgivare.

Rekrytera för långsiktig tillväxt snarare än kortsiktiga behov. Bygg ett mångsidigt team som kan arbeta effektivt tillsammans. Detta gör det enklare att behålla topptalanger. Många rekryteringsbyråer kan hjälpa till under denna process och det är oftast värt investeringen.

När du rekryterar personal bör du erbjuda förmåner som båda parter är nöjda med. Detta inkluderar mer än bara en konkurrenskraftig lön. Din personal vill känna att ditt företag är mån om deras sociala, mentala och fysiska välbefinnande. Detta inkluderar allt från flexibelt arbete, semesterersättningar, rabatter och så vidare. En rättvis och transparent lönestruktur kan också ge personalen en känsla av rättvisa och delaktighet i teamet.

Onboarding är också en mycket viktig del av rekryteringsprocessen. Er onboarding bör spegla företagets värderingar och påminna anställda om varför de valde dig från första början. Se till att ni i ledningen håller möten för att samla in feedback och följa upp onboardingprocessen. Du bör också överväga att samla in feedback från nya medarbetare som nyligen slutfört sin onboarding med onboardingenkäter.

Uppmärksammande

Vuxna behöver också få höra att de gör ett bra jobb. En Gallup-studie från 2016 visar att sannolikheten att en anställd väljer att sluta är dubbelt så stor om deras arbete inte uppmärksammas.

Du kan ta reda på om dina anställda känner sig uppmärksammade genom att mäta medarbetarengagemang. Låt dina medarbetare svara på olika enkäter. På så sätt ger du dem en röst och kan samla in insiktsfull feedback. De flesta plattformar som mäter medarbetarengagemang erbjuder färdiga mallar eller möjligheten att bygga upp enkäter på egen hand. En del företag som erbjuder denna typ av programvara analyserar också resultaten och skapar färdiga rapporter. Det gör att ditt företag snabbt får en överblick över verksamheten och kan uppmärksamma enskilda anställda eller hela avdelningar med lågt engagemang. När du identifierat utmaningarna kan du också vidta åtgärder och arbeta aktivt för att hålla medarbetarna motiverade.


Skapa en kultur med dina medarbetare i centrum. Testa vår nya lösning för employee experience, gratis!


När en anställd nått slutet av sin resa på företaget så kan man göra en exitundersökning. Denna typ av undersökning ger dig en klar bild över vad du behöver göra för att förbättra organisationen som arbetsplats vilket leder till högre employee retention.

Medarbetarengagemang

Engagerade medarbetare är mer produktiva och levererar högre resultat än sina oengagerade kollegor. Så hur kan du skapa engagemang på jobbet? Här listar vi några förslag:

 • Samla in feedback regelbundet och mät tillfredsställelsen på arbetsplatsen. För att göra det kan du till exempel genomföra årliga undersökningar av medarbetarnöjdhet eller –engagemang, eller mer regelbundna pulsundersökningar.
 • Var tydlig med företagets mål och visioner och hänvisa till dem regelbundet. Detta är vad som för samman all personal.
 • Ge dina anställda nya möjligheter till att utvecklas. Detta ger medarbetarna syfte och uppmuntrar dem till att förbli lojala.
 • Erbjud ledningen utbildning i viktiga saker som till exempel coachning, att ge och ta feedback, hantering av klagomål och så vidare. En bristande ledningsgrupp nämns ofta som en anledning till att dina bästa medarbetare väljer att lämna.
 • Erbjud din personal att få delta i lärorika evenemang där de till exempel får produktutbildning eller får testa att ”byta” jobb. Eller saker som inte är relaterade till jobbet, som bokklubbar och träningspass. Att skapa gemenskap och investera i anställda gör att de känner sig värdefulla. Vill du lära dig mer om detta kan du läsa vår artikel där vi listar 4 tips till högre arbetsmoral.
 • Förse dina anställda med feedback från alla olika perspektiv. Detta kallas 360 feedback. Det gör att all personal får ta del av feedback, nyanställda såväl som chefer.

Låt oss knyta ihop säcken…

Employee retention ger dig värdefulla insikter om företagets interna arbete och hur det påverkar era anställda. Det viktigaste att ta med sig från detta är att mäta och följa upp data genom enkla beräkningar och medarbetarundersökningar. När du fått en klar bild över verksamheten, kan du börja vidta åtgärder för att förbättra företagets employee retention och därmed behålla dina anställda. Kom ihåg vikten av rekrytering, uppmärksammande och engagemang. Lägg fokus på att förbättra dessa processer och ge ditt företag den konkurrensfördel det förtjänar.


Läs mer om vår undersökningsplattform för employee experience, och kom igång och mät dina medarbetares engagemang idag! Testa Netigates plattform kostnadsfritt i 30 dagar eller boka en demo av vår plattform.