Leda på distans

Att leda ett team på distans och se till att dina medarbetares arbetsmoral är på topp kan vara en utmaning. Arbetsmoralen eller bristen på den kan ha en enorm inverkan på ett företags framgång. När arbetsmoralen är hög kan du förvänta dig att dina anställda är mer produktiva, motiverade och att chanserna för att de lämnar företaget minskar. Detta kommer även spegla framgången för företagets övergripande affärsmål.

Arbetsplatsen och arbetslivet som vi en gång kände till har kommit att förändras över en natt. Att behålla en hög arbetsmoral trots det att många jobbar hemifrån är viktigare än någonsin. I den här artikeln ger vi dig fyra tips på hur du kan öka och hålla arbetsmoralen hög när du leder arbete på distans.

Arbeta med att skapa en stark teamkänsla

En studie från Harvard Business Review visade att personer som jobbar på distans ofta känner sig utanför. När arbete på distans blivit det nya normala är det därför dags att ta teamkänslan på allvar och se till att bygga en stark sådan. Det finns en tydlig koppling mellan en stark teamkänsla och hög arbetsmoral. Starka team är bättre på att kommunicera, samarbeta, lösa konflikter och har förtroende för sina kollegor. Detta gynnar även företaget i sin helhet.

När vi arbetar inne på kontoret sker ofta denna bonding naturligt. Vi möts vid kaffemaskinen och skämtar över skrivborden vilket gör det lättare att komma närmre kollegor. När denna fysisk närhet nu försvunnit behöve vi jobba mer aktivt med att skapa starka band i teamet. En sak du kan göra är att planera virtuella team building aktiviteter, men det finns enklare sätt än så. Att schemalägga virtuella pauser är ett bra sätt för att se till att ditt team bondar på det personliga planet. Det kan vara snabba kaffepauser under dagen eller en virtuell After Work. Att ta sig tiden att fråga om hur dina kollegors helg varit är ett bra och trevligt sätt att skapa och underhålla relationer.

På ledningsnivå är det viktigt att du inte missar möjligheten att uppmärksamma ditt teams prestationer. Se till att du tar dig tid för att visa uppskattning när uppgifter gjorts bra och belysa individuella styrkor. Detta hjälper personer som arbetar på distans att känna sig uppskattade och påminda om att de är en del av teamet.

Skapa tillfällen för professionell utveckling

Många företag försöker förstå och hantera effekterna av corona vilket gör att den professionella utvecklingen hos de anställda hamnat långt ner på listan av alla måsten. Men detta bör inte prioriteras bort. Det finns ingen bättre boost för arbetsmoralen än att visa dina anställda att du bryr dig om deras utveckling och behov. Professionell utveckling kan se ut på många olika sätt men målet är att utveckla nya färdigheter, håll sig uppdaterad kring aktuella trender och få generella råd i karriären. Ingen vill känna att utvecklingen stannar av.

På team-nivå är dagliga videomöten ett utmärkt tillfälle att dela med sig kunskap. Finns det en ny Salesforce funktion som skulle kunna gynna alla? – Låt experterna i ditt team presentera dessa. Har du nyligen sett en bra informativ video som ditt team skulle ha nytta av att se? – Sätt av 10 minuter på fredag eftermiddag för att titta på den tillsammans och diskutera.

På det individuella planet är det viktigt att du ger dina medarbetare de utmaningar och det utrymmet som krävs för att växa. Skulle de vilja ta ytterligare ansvar i sin nuvarande roll? Är de intresserade av en online-kurs som kan hjälpa dem att göra sitt jobb ännu bättre? Låt inte det faktum att många av oss nu arbetar på distans hindra en från att ta sig an nya utmaningar.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Främja mentalt och fysiskt välbefinnande

Att röra på sig dagligen och regelbundet är nödvändigt för en sund kropp och själ. Men det är lika viktigt med mentala pauser för att hålla sig i toppform. När det gäller allmänt välbefinnande är det viktigt att du uppmuntrar dina anställda att ta regelbundna pauser. En kaffe pause på förmiddagen eller en fika på eftermiddagen. Det finns ingen anledning att inte ta pause bara för att vi jobbar hemma. När allt kommer omkring hjälper pauser till att återställa motivationen, öka produktiviteten och lindra stress.

Vi vet redan hur viktigt det är att ha en bra balans mellan arbete och privatliv. Har man inte en bra work-life-balance kan det påverka inte bara hälsan men också arbetsmoralen. Det är stressiga tider för alla och det är lätt att jobba längre timmar när ditt hem också är ditt kontor. Men ingenting kommer att krossa de anställdas arbetsmoral snabbare än att de konstant är trött och stressade pågrund av överansträngning. Med detta i åtanke bör du försöka att hålla dig till dina ordinarie arbetstider och uppmuntra dina anställda att göra detsamma. När allt kommer omkring är glada anställda mer produktiva.

Be om feedback!

Att be dina anställda om feedback är alltid viktigt men kanske ännu viktigare nu när arbete och ledarskap sker på distans. För att kunna göra ett bra jobb som ledare behöver du be dina medarbetare om feedback. Genom att lyssna till de anställda får du viktigt insikter om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras för att de ska må bra. Att förstå vad som fungerar och vad som inte fungerar är avgörande för hur framgångsrikt arbete hemifrån kommer att bli. En engagerad ledning som visar att de bryr sig om sina anställda är nyckeln till ökad arbetsmoral.


Vi på Netigate har gjort det enkelt för dig att samla feedback från dina anställda under COVID-19. Vi har tagit fram en COVID-19- undersökningsmall för att du kontinuerligt ska få feedback om hur din anställda upplever rådande situation. Logga in i ditt konto eller påbörja en 30-dagars testperiod för att komma åt mallen.