Vår nya COVID-19 medarbetarundersökning är här!

✔ En uppdaterad mall för att spegla den förändrade situationen

✔Förstå hur dina medarbetare mår under rådande kris

✔ Förstå vilket stöd medarbetarna behöver för att kunna jobba effektivit - oavsett vart de befinner sig

✔ Utvärdera hur pandemin förändrat vårt sätt att arbeta

✔ Använd feedbacken för att informera dina medarbetare om planerna för framtiden

✔ Var bättre förberedd i händelse av att restriktionerna kring COVID-19 förändras

✔ Använd undersökningen som en engångsföreteelse, eller gör den till en del av ditt pulsprogram

Vår verksamhetsanalys för COVID-19 har utformats internt av våra feedback-experter. Använd mallen precis som den är eller gör ändringar som passar ditt företag.


Don't have an account? Try free for 30 days.


Undersökningsområden

Informationsutbyte
Information exchange_COVID follow up survey
Informationsutbyte
Bedöm hur framgångsrikt information har delats med anställda under krisen.
Dagligt arbetet och uppgifter
Daily work and tasks_COVID follow up survey with Netigate
Dagligt arbetet och uppgifter
Förstå hur du bäst fortsätter att möta medarbetarnas behov och hur deras dagliga arbete förändrats.
Framtidens arbetsplats
future of work_COVID follow up survey with Netigate
Framtidens arbetsplats
Hur påverkar coronakrisen sättet vi kommer att arbeta på i framtiden?