Medarbetarresan spelar en viktig roll för att forma och berika den övergripande medarbetarupplevelsen. När det gäller att skapa en effektiv karta över medarbetarresan är det tydligt att undersökningar är viktiga – särskilt när det gäller att upptäcka viktiga kontaktpunkter som direkt påverkar huruvida dina medarbetare stannar kvar eller inte.

Med en bra karta över medarbetarresan kan HR-chefer skapa en positiv arbetsplatskultur där medarbetarna kan trivas och utveckla sina yrkesmässiga och personliga färdigheter.
Innehåll

  Definitionen av kartläggning av medarbetarresan

  En karta över medarbetarresan är en visuell översikt som beskriver de olika faser och kontaktpunkter som en medarbetare möter under sin tid i organisationen. Den representerar en medarbetares livscykel, från rekrytering, onboarding, kontinuerlig utveckling, potentiella övergångar eller befordringar till eventuell pensionering eller karriärutveckling.

  För en HR-chef kan användningen av enkäter vid olika kontaktpunkter längs denna resa liknas vid att placera strategiska kontrollpunkter för att samla in värdefulla insikter och feedback. Dessa undersökningar fungerar som ett navigeringsverktyg. De ger en holistisk förståelse för medarbetarnas erfarenheter, känslor, smärtpunkter och hur nöjda de är vid specifika tidpunkter.

  Genom att använda medarbetarundersökningar på ett strategiskt sätt kan HR-chefer få djupgående insikter och identifiera områden som behöver förbättras. Dessutom kan du skräddarsy initiativ för att förbättra medarbetarupplevelsen.

  karta över medarbetarresan
  Karta över medarbetarresan med viktiga kontaktpunkter

  Undersökningar som genomförs i samband med rekrytering bidrar bland annat till att kunna förbättra rekryteringsprocesserna, medan onboardingundersökningar bidrar till smidigare övergångar. Vidare ger olika typer av medarbetarundersökningar insikt i kompetens- och utvecklingsbehov. Dessutom utvärderas ledarskapsförmågor i 360° feedback, och exitundersökningar avslöjar orsakerna till att anställda slutar.

  Tillsammans ger dessa undersökningar dig möjlighet att fatta informerande beslut, utveckla riktade strategier och bidra till att skapa en positiv arbetsmiljö.

  Medarbetarnas kontaktpunkter kartlagda genom händelsebaserade utredningar

  Att göra en karta över medarbetarresan genom olika undersökningar, inklusive onboarding, exitundersökningar och 360° feedback, är avgörande för att fånga upp viktiga kontaktpunkter i medarbetarnas resa. Dessa undersökningar finjusterar inte bara integrationen, utan ger också insikter som är avgörande för att behålla talanger.

  Översikt över undersökningar för de olika faserna i medarbetarresan

  • Enkät för rekrytering: Skapa en positiv kandidatupplevelse och förbättra rekryteringsprocessen.
  • Onboardingundersökning: Anpassa onboardingupplevelsen för sömlösa övergångar.
  • Enkät om medarbetarutveckling: Utvärdera färdigheter, vägled tillväxt och identifiera utbildningsbehov.
  • 360° feedback: Utvärdera ledarskapsförmågor, främja engagemang och tillfredsställelse.
  • Exitundersökelse: Ta reda på orsakerna till att anställda slutar och ta itu med underliggande problem.

  Alla dessa typer av undersökningar är värdefulla verktyg för att förstå de olika faserna i en medarbetares anställningsförhållande.

  Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

  Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

  Integrera undersökningar med en karta över medarbetarresan: Ett strategiskt tillvägagångssätt

  Deras strategiska placering på en karta över medarbetarresan fungerar som en holistisk guide. Genom att visualisera förbättringsområden och underlätta proaktiva åtgärder ökar det medarbetarnöjdheten och bidrar till att behålla medarbetarna.

  Med hjälp av dessa medarbetarundersökningar, som vävs in i en karta över medarbetarresan, kan du navigera i det stora landskapet av medarbetarupplevelser (employee experience). Du kommer till exempel att kunna identifiera viktiga kontaktpunkter som i slutändan skapar en mer engagerande, söttande och uppskattad arbetsmiljö.

  Låt oss ta en titt på de olika kontaktpunkterna under medarbetarresan:

  Första stoppet: Enkät för rekrytering

  Undersökningar som genomförs under rekryteringen är viktiga verktyg för att finslipa anställningsprocessen. De kan bidra till att skapa en positiv kandidatupplevelse (candidate experience). Och utgör därför en viktig startpunkt på medarbetarresan.

  Rekryteringsundersökningar förbättrar inte bara kandidatupplevelsen, utan ger också ovärderliga insikter som gör att du kan utforma en mer effektiv och tilltalande rekryteringsstrategi.

  Tänk på att stärka ditt varumärke som arbetsgivare i varje steg på vägen: Att använda plattformar som Glassdoor och Indeed kommer att hjälpa dig på lång sikt. Du kommer inte bara att bli mer synlig, utan du kommer också att se till att ditt varumärke behåller ett positivt rykte, får en konkurrensfördel och fortsätter att locka de bästa talangerna.

  Fördelar med en enkät för rekrytering

  • Samla in preferenser relaterade till jobbaspekter som plats, ersättning och ansvarsområden.
  • Få marknadsinsikter och bevaka rekryteringsförloppet.
  • Mät hur nöjda rekryterna är så att du kan fatta välgrundade beslut.

  Mer om enkäter för rekrytering – Unlocking the benefits of survey-based recruitment 


  Andra stoppet: Onboardingundersökningar

  Genom att investera i omfattande onboardingprocesser som är det andra stoppet på din karta över medarbetarresan, tillsammans med riktade onboardingundersökningar, kommer du att få insikter som har en betydande inverkan på teamets produktivitet och retention. Onboardingundersökningar underlättar inte bara övergången för nyanställda, utan bidrar också till att skapa en positiv arbetsmiljö redan från början. På så sätt kan du hela tiden arbeta för att behålla medarbetarna på lång sikt.

  Fördelar med en onboardingundersökningar

  • Minskade HR-kostnader och ökad produktivitet.
  • Ökad medarbetarnöjdhet och -lojalitet.
  • Optimering av onboardingprocesser som leder till bättre resultat.

  Om du vill läsa mer om onboardingundersökningar rekommenderar vi följande:

  1. Onboarding: En investering som får medarbetarna att trivas
  2. Riktlinjer för en lyckad onboardingenkät
  3. Reducera personalomsättningen med en bra onboarding

  Tredje stoppet: Utveckling av medarbetare

  Utvecklingssamtal är en viktig del av medarbetarresan. Med strukturerade utbildningsplaner kan du också visa ditt engagemang för tillväxt. Detta kommer i sin tur att bidra till att skapa förtroende bland din personal.

  Medarbetarundersökningar fungerar som katalysatorer inte bara för individuell utveckling, utan också för att aktivt bygga upp en kultur av ständiga förbättringar inom organisationen.

  Element i en medarbetarundersökning

  • Kartläggning av kvalifikationer: Granskning av tekniska, sociala och ledarskapsmässiga färdigheter.
  • Utvärdering av prestationer: Erkänna tidigare prestationer och identifiera områden som behöver förbättras.
  • Feedback från kollegor/chefer: Att få olika perspektiv på vad medarbetaren har bidragit med.
  • Samtal om karriärambitioner: Anpassa personliga mål till organisationens mål.
  • Identifiering av utbildningsbehov: Kartlägga kompetensgap på ett effektivt sätt.
  • Personlig utvecklingsplan: Gemensamt ta fram en färdplan för karriärutvecklingen.

  Beroende på storleken på din organisation kanske du vill fokusera på att utbilda chefer i att förmedla kunskap och expertis till sina teammedlemmar.


  Ladda ner denna e-bok – 10 tips på hur online-enkäter kan hjälpa dig att bli en bättre HR-chef


  Fjärde stoppet: 360° feedback

  360 graders feedback spelar en avgörande roll i medarbetarresan genom att identifiera chefernas styrkor, svagheter och förbättringsområden. Framför allt bidrar en 360° evaluering till ökad medarbetarnöjdhet och engagemang. Genom att integrera 360° feedback i din karta över medarbetarresan kan du skapa ett mer robust ramverk för ledarskap. Att erbjuda utbildning och stöttning för ledarskap leder till en positiv inverkan på organisationskulturen och medarbetarnas motivation.

  Fördelarna med 360° feedback

  • Omfattande utvärderingar av ledarskapsförmågor.
  • Riktade utvecklingsplaner för chefer.
  • Högre nivåer av medarbetarnöjdhet och -engagemang.

  Vi rekommenderar dessa resurser för mer djupgående kunskap om 360° feedback:

  1. Artikel: Hur du kan arbeta med 360-graders feedback: Definition, varianter och fördelar
  2. e-bok: 360 graders feedback – Utveckla ledarskapet med feedback
  3. Artikel: Hur du skriver 360-graders feedbackfrågor
  4. Netigate Consulting erbjuder: Netigate 360° Ledarskapspaket

  Femte stoppet: Exitundersökningar

  Exitundersökningar är en viktig källa till feedback för att behålla medarbetare och förbättra den övergripande medarbetarupplevelsen. Exitundersökningar glöms ofta bort som det sista stoppet på den anställdes resa, men deras fördelar bör inte underskattas. Att ta reda på varför vissa medarbetare väljer att sluta kan hjälpa dig att behålla andra medarbetare.

  Vikten av exitundersökningar

  • Proaktiv identifiering av problem och efterföljande genomförande av korrigerande åtgärder.
  • Uppmuntra till ärlighet och öppenhet för att få värdefulla insikter.
  • Erkänna medarbetare som slutar och de som stannar kvar i strävan efter ständiga förbättringar.

  Exitundersökningar handlar inte bara om att säga adjö, utan de är strategiska metoder för att ta reda på varför en medarbetare lämnar din organisation. Dessa undersökningar kan hjälpa dig att säkerställa varaktiga förbättringar och erkänna värdet av varje medarbetares erfarenhet.

  Boomerangeffekten – omvärdering av tidigare anställdas återkomst

  Boomerang-anställda, dvs. anställda som återvänder efter att ha slutat, kan vara till nytta om de har slutat i godo. Dessutom kan de som är bekanta med organisationen bidra med ett nytt perspektiv och slutföra sin onboarding snabbare. Men en återkomst är inte alltid sömlös, eftersom båda parter hela tiden utvecklas.

  Valet att återanställa är inte lätt. Tänk på följande:

  • Avgång i samförstånd: Hur hanterades detta?
  • Tidigare påverkan: Vad bidrog de med innan de slutade?
  • Ändrade omständigheter: Har skälen till att de slutar förändrats?
  • Ny expertis: Har de skaffat sig nya färdigheter som kan vara till nytta för företaget?

  Skräddarsydda strategier för varje enskilt fall är avgörande. Det är därför feedbackstrategier kan ge insikter som bidrar till bättre beslut om återanställning.

  Kort sagt är det viktigt att inse vikten av exitundersökningar, oavsett om den anställde kommer tillbaka som en boomerang eller inte. Det visar att du värdesätter både de som lämnar och de som stannar.


  Vi rekommenderar denna artikel för mer läsning – Exitundersökning – ett tillfälle att samla viktig information


  Hur skapar man en karta över medarbetarresan?

  För att skapa en karta över medarbetarresan använder vi olika tekniker för att visualisera och förstå medarbetarnas upplevelse vid olika kontaktpunkter i en organisation.

  Börja med att visualisera medarbetarnas resa på en tidslinje eller i ett flödesschema. Markera sedan kontaktpunkter, känslor, interaktioner och smärtpunkter i varje steg. Detta hjälper dig att förstå den övergripande resan.

  karta över medarbetarresan

  Du kan också överväga att göra detta med ett team av intressenter, inklusive medarbetare, chefer och andra HR-experter, i workshops eller samarbetsmöten. Gör en karta över medarbetarresan tillsammans genom att inkludera olika perspektiv.

  Du kanske till och med vill skapa personas baserade på demografi, roller, mål och smärtpunkter. På så sätt kan du få en bättre förståelse för dina medarbetares olika behov och beteenden.

  Om du har använt undersökningar tidigare kan du tänka på alla data du redan har till ditt förfogande. På så sätt kan du förbättra din karta över medarbetarresan med faktiska data.

  Hur undersökningsdata kan förbättra hela medarbetarresan

  Låt oss säga att du har skapat en karta över medarbetarresan och strategiskt placerat medarbetarundersökningar vid varje kontaktpunkt – vad händer nu? På Netigate betonar vi alltid att vi inte uppmuntrar undersökningar för undersökningarnas skull. Det gynnar ingen och är (naturligtvis) bara ett slöseri med resurser. Det är därför det är så viktigt att utnyttja de insikter som data från medarbetarundersökningar ger.

  Genom djupgående analyser avslöjar dessa insikter en guldgruva av information. De ger dig en djup förståelse för dina medarbetares känslor, preferenser och smärtpunkter vid de olika kontaktpunkterna under deras resa. Dessa ovärderliga ”guldkorn” gör att du kan fatta välgrundade, strategiska beslut.

  Genom att urskilja trender, mönster och korrelationer i undersökningsdata får organisationen en kompass som kan användas för att navigera mot riktade åtgärder och förbättringar. Denna datadrivna metod bidrar inte bara till att öka medarbetarengagemang och -nöjdhet, utan möjliggör också proaktiva åtgärder för att ta itu med specifika utmaningar och dra nytta av medarbetarnas styrkor.

  Med hjälp av användbara insikter från undersökningar kan organisationer förbättra processer och skräddarsy upplevelser. På så sätt kan ni arbeta mot en arbetsplatskultur som sätter medarbetarnas behov i centrum och som drivs av ständiga förbättringar.

  Slutsats – en holistisk karta över medarbetarresan

  Medarbetarundersökningar är oumbärliga när det gäller att utveckla en välfungerande karta över medarbetarresan. Detta gäller särskilt när det handlar om att identifiera kritiska kontaktpunkter som har en betydande inverkan på hur länge medarbetarna stannar kvar. Dessa medarbetarundersökningar, som är strategiskt placerade under hela medarbetarresan, fungerar som en kompass. De hjälper organisationer att förstå och förbättra medarbetarupplevelsen.

  Genom att implementera specifika undersökningar som rekryteringsenkäter, onboardingundersökningar, utvärderingar av medarbetarnas utveckling och exitundersökningar får organisationer djup insikt i de nyanserade behoven och förväntningarna hos anställda i alla skeden. Dessa kontaktpunkter, eller händelsebaserade undersökningar, avslöjar inte bara de faktorer som lockar de bästa talangerna under rekryteringen. De säkerställer också en sömlös onboardingupplevelse, främjar medarbetarnas tillväxt genom riktade utvecklingsstrategier och utvärderar orsakerna till att medarbetarna slutar.

  I slutändan innebär ett ständigt arbete med att förbättra medarbetarupplevelsen ett ständigt arbete med att behålla medarbetare – även om vissa slutar. Att balansera insikterna från dessa undersökningar är nyckeln till att skapa en resa som inte bara behåller talanger utan också driver din organisation mot kontinuerlig tillväxt och framgång.

  Tänk dock på att kontinuerlig övervakning, analys och anpassning av din karta över medarbetarresan är avgörande för att lyckas behålla dem. Framför allt måste du utveckla dina strategier baserat på förändrade medarbetarbehov och marknadsdynamik.

  Netigate Consulting-teamet hjälper till med utvecklingen av feedbackresan för Total Experience Management (TXM), samt med den individuella optimeringen av medarbetarupplevelsen. Är du intresserad men vet inte var du ska börja? Kontakta oss gärna utan förpliktelser, så tar vi med glädje en titt på din medarbetarresa.