Varför utvärdera medarbetare som slutar?

Att utföra en exitundersökning på medarbetare som slutar är ett viktigt komplement till medarbetarundersökningar. Genom en exitundersökning som genomförs kontinuerligt när någon avslutar sin anställning finns det möjlighet att samla viktig information som:

  • Varför slutar medarbetare på arbetsplatsen?
  • Vad är fördelarna med arbetsplatsen?
  • Vad bör företaget utveckla/förändra för att bli en bättre arbetsplats?

En exitundersökning kan därmed, rätt hanterat, leda till en förbättrad arbetsplats med minskad personalomsättning och ökad effektivitet och lojalitet hos medarbetare.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Med en exitundersökning utvärderas arbetsplatsen

När medarbetare avslutat sin anställning är jag noga med att de får en exitundersökning mailat till sig. Det är en undersökning jag utför löpande, årsvis. Då kan jag få resultatet uppdaterat varefter respondenterna svarar och sedan jämföra utfallen mellan olika år. De frågor jag använder i en exitundersökning är till exempel varför de valt att lämna företaget, hur nöjda de varit med olika punkter som utvecklingsmöjligheter, kollegor, chefer och arbetsuppgifter och vidare om de skulle rekommendera företaget som arbetsplats till någon bekant. Det är viktigt att frågorna innehåller svarsalternativ med både kryssrutor och textrutor. Detta för att enkelt kunna se statistik över svaren i grafer och för att respondenten ska få möjligheten att utveckla sitt svar i textform.

Utformning av exitundersökning

Undvik många och krångliga frågor

När jag genomför exitundersökningar värdesätter jag ett högre deltagande med kortare svar, än få deltagare med längre och utförligare svar. Detta för att få bredare data att jämföra och tydligare kunna se eventuella mönster. Ett tips är att inte ha för många och krångliga frågor och att ingen fråga är obligatorisk att svara på. Jag är också noga med att inleda undersökningen med att skriva att vi som företag uppskattar att personen tar sig tid att svara på exitundersökningen och avsluta med ett varmt lycka till i framtiden med förhoppningar om ett snart återseende.

En lyckad exitundersökning

En lyckad exitundersökning är för mig när respondenterna, de medarbetare som avslutar sin anställning, upplever att vi som företag sätter värde på deras åsikter och att det blir ett bra avslut där vi som företag får ta del av viktig information om vad som har upplevts som positivt, och mindre bra, med företaget. Den information vi får in från exitundersökningarna hjälper oss att se vad vi kan förbättra i vår dagliga verksamhet.

Exitundersökning som hjälp i rekrytering

En exitundersökning kan även vara en bra hjälp i rekryteringssammanhang om exempelvis en medarbetare som nyligen börjat på arbetsplatsen tidigt avslutar sin anställning. Då kan en exitundersökning ge viktig information kring vad som bidrog till att det inte blev en bra matchning mellan personen i fråga och företaget.

Hur arbetar du med exitundersökningar? Diskutera!

Nu är jag nyfiken att höra hur ni jobbat med exitundersökningar. Vad fungerar bra och mindre bra när ni jobbar med exit? Har ni liknande tankar som jag? Vad tycker ni är bra frågor för en exitundersökning?