Vad är medarbetarnöjdhet och vad har Maslows behovstrappa med det att göra? Vi svarar på dessa frågor i vår guide över medarbetarnöjdhet. Vi förklarar även hur du kan mäta det samt vilka åtgärder du kan vidta för att öka tillfredsställelsen i företaget.

Employee loyalty development 2019-2020_Netigate
Skapa din första undersökning på några minuter.

 • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
 • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
 • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Vad betyder medarbetarnöjdhet?

Medarbetarnöjdhet anger hur nöjda anställda i ditt företag är. Detta inkluderar områden som den fysiologiska och psykologiska arbetsmiljön och även kommunikation med ledningen eller relationen med kollegor.

Medarbetarnas tillfredsställelse är grunden för ett högt medarbetarengagemang hos de anställda. Detta beror på att endast nöjda medarbetare kan känna en känslomässig koppling till ditt företag. Det innebär däremot inte att nöjda medarbetare automatiskt är produktiva. I själva verket måste du aktivt främja enskildas engagemang.

Varför är det så viktigt?

Nöjda medarbetare är mer motiverade, vilket leder till en bättre arbetsmoral. I sin tur leder detta till högre produktivitet och i slutändan till maximal vinst för ditt företag. Företag finner också att en hög nivå av medarbetarnöjdhet har följande fördelar:

 • Lägre personalomsättning
 • Minskad frånvaro på arbetsplatsen
 • Anställda stannar på företaget längre
 • Minskade rekryterings-, anställnings, introduktions- och utbildningskostnader
 • Bättre rykte

En viktig del av medarbetarnöjdhet ligger dock hos dina missnöjda medarbetare. Anställda kan numera dela med sig av sina negativa erfarenheter på en mängd olika jobbportaler online och på så sätt skrämma bort potentiella sökande. Det är därför viktigt att motverka detta vilket du kan göra genom en medarbetarundersökning där du tar upp kritiken, och på så sätt skapa en förbättring.


Läs även: 10 tips på hur online-enkäter kan hjälpa dig att bli en bättre HR-chef


Hur mäter du medarbetarnöjdhet?

För att öka tillfredsställelsen hos dina anställda måste du först mäta den, och en medarbetarundersökning är särskilt lämplig för detta. En sådan undersökning ger dig tydlig och välgrundad feedback om de områden som ditt företag bör förbättra. Du kommer också få reda på vilka områden som redan fungerar bra. Detta lägger därför grunden för regelbunden feedback från anställda och bör komplettera dina anställdas värderingar.

Ämnesområden som du kan ta upp under undersökningen är exempelvis:

 • Helhetsintrycket av företaget
 • Den fysiska arbetsmiljön
 • Serviceenheterna
 • Den psykologiska arbetsmiljön och de anställdas relationer
 • Arbetsuppgifterna
 • Ledningsgruppen
 • Vidare utbildningsmöjligheter
 • Informationsflödet
 • Sannolikheten för rekommendation (eNPS)

För att kunna följa upp dina anställdas tillfredställelse och få förståelse för Employee Experience, bör du mäta företagets medarbetarnöjdhet med jämna mellanrum. På så sätt avgör du om dina åtgärder är effektiva. Pulsundersökningar är ett bra sätt att göra detta, vilket du kan läsa mer om här.

Vilka mått för medarbetarnöjdhet kan härledas från Maslows behovstrappa?

Maslows behovstrappa är den modell som förklarar hur personers behov prioriteras. Den lägsta nivån visar dem behov som måste tillgodoses först. Alla behov på en nivå måste således uppfyllas innan en person kan sträva efter att nå en högre nivå. Pyramiden visas nedan och de individuella nivåerna förklaras kortfattat.

Grunderna i behovstrappan

medarbetarnöjdhet

1. Fysiologiska behov: Dessa inkluderar så kallade grundläggande mänskliga behov som mat, sömn och kläder.

2. Trygghetsbehov: Dessa behov är relaterade till skydd mot fara, stabilitet, säkert boende eller framtida säkerhet.

3. Gemenskap: Behovet av tillhörighet, tillgivenhet, trygghet eller närhet.

4. Erkännande: Dessa inkluderar behov som önskan om framgång, respekt, uppskattning och beröm.

5. Självförverkligande: Självförverkligande inkluderar behovet av att utvecklas som person. Detta görs genom att till exempel utföra hobbyer och leva ut sin kreativitet.


Se videon: Kraften i ett starkt medarbetarengagemang


Åtgärder för ökad medarbetarnöjdhet

Stegen som beskrivs ovan gäller för alla, dina anställda också. Därmed kan åtgärder tas utifrån dessa nivåer och bidra till ökad tillfredställelse hos dina anställda.

Fysiologiska behov

På denna nivå ligger fokus på dina anställdas hälsa. Friska medarbetare är lyckligare, så för att bibehålla hälsan kan du därför vidta följande åtgärder:

1. Ergonomisk arbetsyta: Ge dina anställda en ergonomisk arbetsyta. Detta kan till exempel göras med höjdjusterbara skrivbord och stolar och rätt belysning.

2. Hälsosam kost: Ge dina anställda frukt så de kan äta hälsosamt även när de är stressade.

3. Träningserbjudande: Uppmuntra dina anställda till att motionera. Du kan till exempel täcka en del av kostnaderna för ett medlemsskap på din anställdas gym.

Trygghetsbehov

För att uppnå en hög nivå av medarbetarnöjdhet i ditt företag måste dina anställda känna sig trygga. Detta handlar särskilt om framtida säkerhet. Åtgärder för framgång är:

4. Öppna anställningsavtal: Detta visar dina anställda att du skulle vilja behålla dem i företaget för en längre tid framöver. På så sätt minskar oron över att behöva leta efter ett nytt jobb.

5. Rättvis ersättning: Betala dina anställda löner som motsvarar deras kvalifikationer och prestationer. På detta sätt kan du visa uppskattning.

6. Öppen kommunikation: Se till att dina anställda alltid känner att de blir väl bemötta. Som anställd vill du veta om ledningsbeslut för att på så sätt vara medveten om företagets framtida riktning.

Gemenskap

Relationen med kollegor går under trygghetsbehovet. Känner dina anställda sig bekväma i sin arbetsmiljö och känner de tillhörighet till deras team? Om så inte är fallet återspeglas detta negativt i dina anställdas tillfredställelse. Detta kan du dock förändras på ett enkelt sätt genom följande åtgärder:

7. Teambuilding: Detta görs i syfte att främja gemenskap i teamet och i samband med det, förtroende. Dina anställda lär sig uppskatta varandra, vilket skapar en bättre arbetsmiljö.

8. Medarbetarsamtal: Se till att det finns tillräcklig kommunikation mellan cheferna och dess anställda. Feedback bör komma från båda sidor och chefen ska därmed vara öppen för kritik och förslag.


Läs även: Så fungerar Nöjd Medarbetar Index (NMI)


Erkännande

Alla dina anställda strävar efter erkännande, se därför till att de får det också. Åtgärder du kan vidta i detta avseende är:

9. Beröm: Se till att dina medarbetare får beröm regelbundet. Uttryckt uppskattning för utfört arbete från chefer eller kollegor gör att dina medarbetare känner sig sedda.

10. Utmärkelser: Genom att ge utmärkelser kan du tillfredsställa behovet av erkännande. Löneökningar för enskilda anställda kan dock vara kontraproduktiva.

Självförverkligande

För att bibehålla hög tillfredställelse hos dina anställda måste du även bidra till dina medarbetares självförverkligande. När det kommer till kritan så vill de också utvecklas. Åtgärder som du kan vidta i detta sammanhang är följande:

11. Erbjudande om vidareutbildning: Ge dina anställda möjlighet att fördjupa sina kunskaper och färdigheter. Detta kan till exempel göras genom att erbjuda vidareutbildning.

12. Möjligheter att klättra: Tänk på dina anställda när du tillsätter nya tjänster. Du kanske redan har rätt person i ditt företag som är redo för en ny utmaning.

Om du genomför medarbetarundersökningar regelbundet och vidtar de 12 åtgärderna i ditt företag kan du försäkra att du uppnår hög medarbetarnöjdhet.


Gör en medarbetarundersökning med Netigate

Netigate ger dig de verktyg du behöver för att lyssna på dina anställda – vid alla kontaktpunkter längs medarbetarresan. Onboardring, Puls-, Exit– och årliga medarbetarundersökningar är bara några av de exempel på de lösningar vi erbjuder. Det har aldrig varit lättare.

Registrera dig för ett gratis testkonto, eller ring oss direkt på +46 (0)8 411 71 10