De allra flesta känner nog minst en gnutta nervositet inför första dagen på jobbet. Du minns säkert själv din första dag och hur du tog dig an en ny utmaning – utan att känna till kollegor, arbetsrutiner eller företagskultur. Undersökningar har visat att varje nyanställd har ungefär 90 dagar på sig att bevisa för ledningen att de har gjort rätt rekrytering. Det är en ganska kort period med tanke på hur mycket det finns att ta in och lära sig under de första månaderna.

onboardingenkät - nyanställd med låda av glödlampor

Det är vid detta tillfälle som en onboardingenkät kommer in i bilden. Att ta in en ny medarbetare kräver mycket mer av dig än att leda dem till rätt skrivbord och att visa var toaletten och kaffemaskinen finns. Uttrycket ”onboarding” är när ny personal blir en del av företaget, anpassar sig till och börjar anamma företagskulturen och arbetssysslorna. Detta ska helst ske så snabbt och smidigt som möjligt. Under de första veckorna lär sig varje anställd vilken attityd, kunskaper, färdigheter och beteende som krävs för att kunna arbeta effektivt inom din organisation. Ju bättre du välkomnar och tar hand om varje anställd, desto snabbare blir de delar av företaget och kan på bästa sätt bidra med sina unika kunskaper.

Efter de första 90 dagarna bör varje företag genomföra en onboardingenkät där nya medarbetare kan betygsätta olika delar av introduktionsprocessen. Vissa företag använder sig av anonyma enkäter och andra föredrar öppna enkäter. Det finns egentligen inget rätt eller fel här men ha i åtanke att väldigt få öppet vågar kritisera sin arbetsgivare efter bara tre månader. Ärliga svar är syftet med undersökningen och därför borde du överväga anonyma enkäter för att få ut så mycket användbar information som det bara går.

Fördelen med personliga enkäter är att du ser vilka av dina anställda som är i behov av extra hjälp eller uppmärksamhet för att bättre integreras i företaget.

Områden att täcka med en onboardingenkät

Det finns många områden att täcka med en onboardingenkät. En bra idé är att låta dina anställda betygsätta sina svar på en skala 1–5: dåligt, ganska dåligt, medel, bra, utmärkt. För att få en genomgående bild av hela processen kan du avgränsa undersökningen till följande delområden:

  • Kommunikationen med HR – innan och under anställningen,
  • upplärning och träning,
  • förväntningar och mål,
  • om arbetsuppgifterna stämmer med arbetsbeskrivningen,
  • kollegor och arbetsmiljö, och
  • den övergripande introduktionsprocessen.

Ge även dina medarbetare utrymme till att bidra med ytterligare kommentarer för att utveckla sina tankar. Information du samlar in blir nyckeln till att identifiera problemområden och förbättra dessa vid behov. Med en onboardingenkät tar du första steget mot att skapa en effektivt nyanställning så att din personal kan bidra med sin kapacitet så fort som möjligt.

Läs mer om hur du kommer igång med onboardingenkäter och ger dina medarbetare den bästa starten:

https://www.netigate.net/sv/medarbetarundersokningar/onboardingenkater-for-medarbetare/