Som företagare eller chef är din största tillgång medarbetarengagemang hos dina medarbetare. Tyvärr finns det alltför många chefer som inte värdesätter sina medarbetare. De ignorerar ofta medarbetarna, tar sig inte tiden att lyssna på deras idéer eller ge dem feedback, eller ännu värre – de detaljstyr…
Sanningen är den att chefer ofta är den huvudsakliga anledningen till missnöje bland medarbetare, låg produktivitet och hög personalomsättning. Enligt en undersökning publicerad av Gallup står chefer för 70 procent av variansen när det gäller medarbetarengagemang.
Vad som är värre är att endast 30 procent av medarbetarna i USA, och endast 13 procent av medarbetarna i världen är uppriktigt engagerade och känner glädje på sin arbetsplats.
De goda nyheterna är dock att management talent finns i varje företag. Det gäller bara att hitta den. Nedan beskrivs några av nyckelområdena när det gäller medarbetarnöjdhet och varför det är så viktigt, men också varför och hur ditt företag bör investera i medarbetarengagemang och medarbetarnöjdhet. Från start till mål.

Medarbetarens behovstrappa

De grundläggande elementen som en medarbetare behöver för att göra sitt jobb är 1) en trygg arbetsplats, och 2) de nödvändiga verktygen för att lyckas i jobbet.
Inget är mer frustrerande eller stressfyllt för en medarbetare än att ha förväntningar på sig att färdigställa en arbetsuppgift, eller hålla deadlines, utan att ha tillgång de nödvändiga resurserna som krävs. Hjälp dina medarbetare att nå framgång och försäkra dig om att de har vad de behöver för att utföra ett bra jobb.
Enligt Medarbetarens behovstrappa publicerad av Harvard Business Review, behöver engagerade medarbetare följande:

 • Känna sig som en del av ett lyckat team
 • Styra över sitt eget arbete
 • Möjligheter att lära och utvecklas varje dag
 • Göra skillnad och ha direkt påverkan på företaget

Dessa punkter kan förvåna många chefer. De flesta chefer utgår från att deras medarbetare bara drivs av pengar. Dock är det så att 36 % av medarbetarna skulle vara beredda att gå ned 40 000 kronor i lön per år i utbyte mot att känna glädje på jobbet.

Medarbetarengagemang - skylt mellan big money boulevard och happy lane - men är det ett val?
Skapa din första undersökning på några minuter.

 • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
 • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
 • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Varför är medarbetarnöjdhet så viktigt?

Det enkla recept är: När en medarbetare är engagerad i sitt jobb eller i ett företag gör medarbetaren mer än vad som egentligen krävs. Högre moral leder till högre motivation, vilket leder till högre produktivitet för din organisation, och i slutändan större vinst. Utöver det så ger högre medarbetareengagemang 37 % lägre frånvaro.

När ett företag uppnår en högre nivå av medarbetarnöjdhet medför det följande fördelar:

 • Minskad personalomsättning
 • Minskad frånvaro
 • Erfarna medarbetare förblir lojala
 • Minskade kostnader för anställning, rekrytering, onboarding och upplärning
 • Ökad produktivitet
 • Bättre företagsrykte

Varför du ska investera i Talent Management för att minska personalomsättning

Genom att erkänna vikten av medarbetarengagemang och medarbetarnöjdhet, investeringar i program för medarbetarengagemang, och förbättringar av talent management, kommer organisationen som helhet att förbättras. En investering i medarbetarengagemang och medarbetarnöjdhet bör inte ses som en tids- eller kostnadsinvestering, utan snarare som en besparing.

En utmaning som många företag möter idag är hög personalomsättning bland millenniegenerationen. Studier har visat att millenniegenerationen är mer benägen att byta jobb än mer erfarna medarbetare och äldre generationer. Faktum är att jobbhopping har nära dubblerats de senaste 20 åren. Det finns många anledningar till detta, och en av dem kan vara att millenniegenerationen är mer intresserad av att gör karriär än att stanna på en och samma arbetsplats. Kvinnor är mer benägna att jobbhoppa än män.

Så hur bör arbetsgivare hantera detta? Att investera i bättre verktyg för medarbetarnöjdhet, och använda dessa från start, leder till mindre frånvaro, högre produktivitet och avkastning, minskad personalomsättning, och kostnadsbesparingar – även bland millenniegenerationen.

Investera i medarbetarengagemang

Nu förstår du vad som menas med medarbetarengagemang och varför det är så viktigt. Här är några kostnadseffektiva sätt att investera i medarbetarengagemang:

Undersökningar. Undersökningar är ett utmärkt sätt att mäta medarbetarnöjdhet. Undersökningar ger företag tydlig och användbar feedback om vad som görs bra och vad som behöver förbättras. Även chefer får veta vad de kan göra för att säkerställa den bästa tänkbara arbetsplatsen.

Några exempel på undersökningar:

 • Onboardingundersökningar – Onboardingundersökningar hjälper chefer och företag att utvärdera och förbättra rekrytering, och även se till att nya medarbetare kommer in på ett bra sätt de första dagarna på jobbet. För att säkerställa en medarbetares långsiktiga framgång inom företaget krävs det att man börjar dag ett.
 • Medarbetarundersökningar – Medarbetarundersökningar kan utföras regelbundet, till exempel kvartalsvis eller årligen, och ger viktig feedback gällande arbetsgivarens prestation.
 • Exitundersökningar – En exitundersökning utförs vanligtvis under en medarbetares exitintervju. Exit-undersökningar ger företag feedback och information angående varför en medarbetare väljer att säga upp sig. Dessa undersökningar ger företag användbar data som behövs för att förbättra organisationen som helhet och minska personalomsättningen.

Program för medarbetarnöjdhet och medarbetarengagemang

Utöver undersökningar kan företag också utveckla och implementera program som fokuserar på att höja medarbetarnöjdhet och medarbetarengagemang, och som säkerställer att medarbetarna känner glädje på jobbet.
Ett exempel är Spotify, den stora online-musiktjänsten, som har fler än 1 500 medarbetare över hela världen. Deras utmaning beror på användandet av flera olika säljare och leverantörer, och också att medarbetare över hela världen ska kunna ha kontakt med varandra. Det var svårt och tidskrävande för Spotify att koppla samman medarbetarengagemang med teamprestationer och affärsresultat. Lösningen? Spotify implementerade ett Full Voice Employee-program, vilket bestod av en mängd olika undersökningar, till exempel Medarbetarnöjdhet, Medarbetarlojalitet/Employee Net Promoter Score (eNPS), 360 graders feedback, onboarding- och exitundersökningar.
Resultaten från undersökningarna gav Spotify möjligheten att länka projektresultat med företagsprestationer, identifiera drivkrafterna bakom medarbetarnöjdhet, och även minska tiden för administrativt arbete med 75 %.

Säkerställ medarbetarengagemang från början till slut

Det lönar sig helt enkelt på många sätt att ta medarbetarengagemang och medarbetarnöjdhet på allvar. Trots att det kan ta tid och innebära kostnader för chefer och företag att utveckla, bygga och implementera ett program för medarbetarengagemang, så är avkastningen hög i form av minskade administrativa kostnader och personalkostnader, ökad produktivitet, minskad personalomsättning och högre kundlojalitet.

Nöjda medarbetare betyder nöjda kunder.