Exitundersökningar


Undvik att förlora viktiga medarbetare

Exitundersökningar ger dig värdefull information om vad du behöver göra för att förbättra organisationen som arbetsplats och undvika att förlora medarbetare i onödan.

Prova kostnadsfritt
customer images

Exitundersökningar som en del av medarbetarstrategin

NETIGATE MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

Att byta jobb är för de flesta en naturlig del i karriären och därför måste varje organisation acceptera risken att duktiga medarbetare förr eller senare slutar. Men det är alldeles för vanligt att medarbetare säger upp sig för att de är missnöjda med till exempel arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller cheferna. Att anställa är dyrt och nöjda medarbetare gör oftast ett bättre jobb.

Undvik att förlora dina bästa medarbetare i framtiden

NETIGATE MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

Du kan i många fall undvika att medarbetare slutar på grund av missnöje med sitt arbete om du frågar före detta medarbetare varför de valde att sluta. Deras svar är ofta ärliga och de ger dig viktig feedback om hur företaget kan undvika att förlora medarbetare i framtiden. Exitundersökningar är ett användbart verktyg i strategin för att göra organisationen till bästa möjliga arbetsplats.

Blogg Artikel


Minska personalomsättningen med exitundersökningar

+ Läs mer om exitundersökningar
+ Utforska vår blogg
+ Fler relevanta artiklar

Läs Mer
Netigate