Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

Bergkvarabuss

Michael Dohrnér
Michael Dohrnér
HR specialist
FöretagEtt genuint motor- och teknikintresse var grunden för tre unga män i Bergkvara att starta ett bolag år 1975. Från start hade verksamheten två taxibilar och två bussar. De två taxibilarna och de två bussarna har idag vuxit till över 1300 bussar och antalet fortsätter att öka stadigt. Det genuina intresset lever vidare i de drivna och engagerade medarbetarna, som idag uppgår till drygt 2000. Bergkvarabuss finns idag på många orter runtom i landet.
HeadquartersBergkvarabuss
BranchPersontransport

Om Bergkvarabuss

Bergkvarabuss grundades 1975 i Bergkvara, sedan start har företaget kontinuerligt utvecklats och expanderat. Idag arbetar de inom 3 huvudsakliga affärsområden: Upphandlad linjetrafik, skolskjutstrafik och beställningstrafik/chartertrafik. Bergkvarabuss AB ingår i koncernen Mekka Traffic Group, där även bland annat Traveller Buss AB och Fårbobuss AB ingår. Koncernen är ett av Sveriges största bussföretag.

Bakgrund:

Bergkvarabuss har varit kunder till Netigate sedan 2016. Netigate köptes främst in för att stötta företaget med kundundersökningar för deras kommersiella område. 2021 började Michael Dohrnér arbeta på HR-avdelningen och när det var dags att göra medarbetarundersökningar var Netigate det självklara valet.

Vi hade tidigare använt plattformen för medarbetarundersökningar och uppskattat dess användarvänlighet och möjlighet att skapa kvalitativa undersökningar, Michael Dohrnér HR specialist .  

Utmaning:

När Bergkvarabuss skulle genomföra sin årliga medarbetarundersökning stod de inför två större utmaningar:

  1. Att få upp svarsfrekvens
  2. Stärka förtroendet för anonymiteten

För övervinna detta hinder tog Michael kontakt med kommunikationsavdelningen och skapade en plan kring kommunikationen inför undersökningen. Syftet med kommunikationen var skapa ett intresse och en medvetenhet kring medarbetarundersökningen, men också att säkerställa att de har rätt e-postadresser till busschaufförerna.

Bergkvarabuss insåg tidigt att fokuset behövde ligga på att adressera frågor kring anonymitet och övertyga organisationen om att respondenternas svar verkligen kommer att påverka utvecklingen och förbättringarna internt. Därför blev dessa två punkter kärnan i deras kommunikationsplan, och efter det använde de alla tillgängliga kanaler för att förmedla budskapet till organisationen.

Vi valde att vara transparenta kring hur Netigate hjälper oss att upprätthålla anonymitet och hur vi säkerställer att enskilda svar inte kan härledas. Denna information spreds via reklamblad, affischer, TV-skärmar och i vår mobilapp. Vi lade stor vikt vid att informera om vad medarbetarundersökningen innebär, och betonade särskilt de två nyckelfrågorna kring anonymitet och betydelsen av deltagandet för organisationens utveckling, Michael Dohrnér HR specialist.

Tillvägagångssätt:

I tidigare undersökningar har de frågat respondenterna om arbetsplats, ålder och kön vilket gjort undersökningarna onödigt långa. Genom att i stället använda bakgrundsdata i Netigate behöver de inte längre ställa dessa frågor till respondenterna.

Tidigare har vi tittat på enskilda svar. Nu har vi utvecklat det så att vi kan bryta ner svaren i segment. På så sätt kan vi snabbt och enkelt analysera svaren på individ-, team-, ledarskaps- och organisationsnivå, vilket ger oss en bättre helhetsbild.

Med 30 depåer runt om i Sverige och flera organisationsled på varje depå förenklade användningen av bakgrundsdata möjligheten att snabbt sortera och segmentera data efter depå och organisationsled. Cheferna får guider om hur de kan tolka och bryta ner resultaten i segment och undersegment för att få en djupare förståelse för vad som behöver förbättras eller förstärkas.

Resultatet – en svarsfrekvens på nästan 80 %

Årets undersökning skickades ut till 2 033 respondenter. Efter en vecka ändrades kommunikationen för att visa svarsfrekvensstatistik, inklusive varje regions deltagande. Detta skapade en tävlingsanda mellan regionerna. Dessutom följde Michael upp med individuella chefer för att stimulera deltagande i deras område. Deras mål var en svarsfrekvens på 80 %, vilket kommunicerade klart och tydligt till medarbetarna.

Genom att tydligt kommunicera våra mål och konsekvent informera om svarsfrekvensen skapade vi en tävlingsanda och engagemang bland medarbetarna. Vi lyckades öka svarsfrekvensen från 59 % till imponerande 77,3 %, vilket var ett rejält kliv mot vårt mål om 80%.

Arbetet efter – agera på resultatet

I kommunikationen kring medarbetarundersökningen lovade man också att det skulle bli handling av svaren. En del av strategin var att lova för att också sätta press på det efterföljande arbetet med resultaten. Vi har alltid jobbat med resultaten, men vi har inte fokuserat lika starkt på att kommunicera vad vi faktiskt gör och vad resultaten blir av detta. En viktig del i planen är att kommunicera de lokala resultaten och presentera en plan med hur man kommer att jobba vidare med dessa.

Det är jätteviktigt att alla som svarade på undersökningen vet att det faktiskt sker något efteråt. Annars kommer vi stå vi inför samma utmaning nästa gång. Vår kommunikationsstrategi berättar för alla vart vi är, vad som händer härnäst och vilka datum att hålla koll på. Detta är viktigt för att säkerställa att medarbetarna känner sig informerade och delaktiga i hela processen, Michael Dohrnér HR specialist.

Fördelarna med Netigate:

Från ett HR-perspektiv är Netigate flexibelt och lätt att använda. Möjligheten att anpassa och distribuera olika rapporter till olika chefer och därmed aktivt kunna arbeta med svaren är otroligt värdefullt. Jag skulle absolut rekommendera Netigate, speciellt för den exceptionella supporten som vi har fått. Den hjälpen och de tips vi fått har varit ovärderliga för att maximera effektiviteten i våra undersökningar, Michael Dohrnér HR specialist.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.