Hur kan man minska personalomsättningen? För att göra det behöver du förstå varför anställda lämnar. Det är huvudsyftet med att utföra exitundersökningar. Var det något chefen sa eller gjorde? Kan företaget göra nånting åt det? Att se anställda lämna verksamheten är helt naturligt, men om man tappar en nyckelperson vid fel tidpunkt kan resultatet bli ett ordentligt bakslag och skapa problem i företaget.

När värdefulla medarbetare bestämmer sig för att lämna företaget ökar rekryteringskostnader, produktivitet går ner, och i värsta fall förlorar man viktiga intellektuella tillgångar på samma gång. För att kunna hantera och minska personalomsättning är det viktigt att få reda på och förstå orsakerna till varför medarbetare väljer att sluta, och det är där exitundersökningar kommer in i bilden.

Minska personalomsättningen med exitundersökningar

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Vad är en exitundersökning?

I samband med att en medarbetare lämnar ett företag får denna en enkät där man undersöker anledningen till varför de väljer att sluta, vilka delar som var bra med verksamheten och vilka områden som behöver förbättras. Med exitundersökningen som grund har man ett bättre underlag för att öka medarbetarengagemang, lojalitet och produktivitet, vilket i sin tur borgar för en lägre personalomsättning.

Syftet – minska personalomsättningen

Man genomför exitundersökningar för att minska personalomsättningen som sker på grund av missnöje med arbetet, brist på internutbildning, begränsade befodringsmöjligheter eller dåligt ledarskap.

En nyligen genomförd studie visar att nästan 70% har valt att lämna en arbetsgivare för att de inte kände sig värderade och uppskattade.

Få bäst effekt av dina exitundersökningar

Generellt sett kan man säga att det finns tre olika metoder för att utföra en exitundersökning:

  • Digital enkät
  • Skriven enkät i pappersform
  • Personlig intervju

En digital enkät är den i särklass bästa metoden för exitundersökningar. Vissa företag väljer dock att göra det genom en personlig intervju, eller en skriven enkät i pappersform.

  • En pappersenkät är inte en skalbar lösning för ett företag som växer, samtidigt som man kommer spendera onödigt mycket tid på att sammanställa resultat och slutsatser.
  • En undersökning i form av en personlig intervju leder ofta till sämre kvalité på de svar och det underlag man får. För medarbetaren kan det vara både stressigt och påfrestande att vara helt ärliga i sina svar, speciellt om intervjun inte utförs av en oberoende, tredje-part.

När exitundersökningar görs genom en digital enkät kan respondenten svara i lugn och ro, i en trygg miljö och utan inslag av stress. Med rätt verktyg får du dessutom automatiska rapporter som gör det enklare att lokalisera problem och förbättringsområden snabbt, och istället lägga tiden på att agera på insikterna man får. Genom att få svar från de anställda som väljer att lämna kan du sätta in rätt resurser för att minska er personalomsättning.

När man har möjlighet att kombinera olika medarbetarundersökningar – som 360° feedback och medarbetarengagemang – tillsammans med en exitundersökning får man ett kraftfullt verktyg för att hitta de områden som måste förbättras för att skapa en arbetsplats där anställda trivs och bidrar till företagets framgång på bästa sätt.