Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

B3 Consulting Group

Sofia Dahlström
Sofia Dahlström
People and Culture Partner
FöretagB3 Consulting Group är ett expansivt konsultföretag inom IT och management.
HeadquartersStockholm
BranchFöretagstjänster, Teknisk Konsultverksamhet

Om B3 Consulting Group

B3 Consulting Group hjälper företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling. Hos B3 Consulting Group möter du konsulter med spetskompetens att leda större förändringsprojekt. Idag är B3 Consulting Group totalt ca 790 medarbetare utspridda på 24 dotterbolag i Sverige och Polen.

Ett ökat eNPS, två år i rad

B3 har under de senaste åren primärt arbetat med årliga medarbetarundersökningar samt exitundersökningar på koncernnivå i Netigate. Med cirka 790 medarbetare är det imponerade att de fått ett eNPS score på 57, för att året därefter (2022) höja det ytterligare och landa på 63. När eNPS bryts ner på bolagsnivå ligger respektive bolag på ett eNPS mellan 40 – 90.

Datadrivna beslut för ett ökat medarbetarengagemang

B3 arbetar aktivt med att bibehålla och säkerställa att de fokuserar på det som uppskattas av medarbetarna, för att fortsatt behålla ett högt medarbetarengagemang. Netigates medarbetarrapporter verifierar att de är på rätt väg och att deras processer är datadrivna. Vid eventuella negativa siffror blir medarbetarrapporterna även ett effektivt sätt för att uppmärksamma områden som behöver lyftas, ageras på och kommuniceras kring. Att arbeta datadrivet är någonting som Sofia lyfter som ett stort fokus för B3. Den data som framkommer hjälper dem se trender och ta höjd för framtida händelser.

Att ha en Customer Success Manager som ger oss värdefulla insikter tillsammans med Netigates Professional Services-team som är experter på analys är väldigt värdefullt! – Sofia Dahlström, People and Culture Partner på B3 Consulting Group

När deras medarbetarrapport är insamlad bryts den ner på bolagsnivå och distribueras ut till respektive dotterbolag, tillsammans med ett workshop-underlag. Resultaten workshopas därefter, innan årsskiftet, för att de ska kunna gå in i det nya året med en handlingsplan. Workshoparna baseras på upplägget ”börja – sluta – fortsätta” för att kartlägga vad som bör adderas, tas bort och bibehållas.

Analysera datan i Netigate

Vi uppskattar att det går att lägga in så mycket bakgrundsdata och bryta ner på exempelvis kön eller avdelning i Netigates rapportverktyg. Därigenom blir det också enklare för oss att analysera slutresultatet. – Sofia Dahlström, People and Culture Partner

För B3 är fritextsvar, möjligheten till att addera bakgrundsdata och uppdelningar i Netigates rapportverktyg kritiskt för att få en djupare förståelse för bakgrunden till deras score. Bland annat är bolagets exitundersökningar ett estimat för att förstå bakgrunden till att en person slutar. Bland annat kan de se om personerna som slutar är villiga att komma tillbaka i framtiden, eller om det finns ett missnöje bakom uppsägningen.

Jag kan varmt rekommendera Netigate. Det är ett kraftfullt och användarvänligt verktyg som ger oss förutsättningar att arbeta datadrivet och proaktivt, precis som vi gillar. – Sofia Dahlström, People and Culture Partner

Vidare lyfter Sofia att Netigate är ett enkelt och användarvänligt verktyg med flera distributionsmetoder som gör det enkelt och smidigt för både HR-avdelningen och medarbetarna som ska svara på undersökningarna.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.