Medarbetarundersökningar


Varför alla företag bör göra medarbetarundersökningar

Nöjda medarbetare trivs bättre och är mer motiverade och engagerade i sitt arbete. Genom medarbetarundersökningar får du konkret och tydlig feedback på vad det är som gör att de anställda trivs och vad som behöver förbättras.

Prova kostnadsfritt
customer images

En medarbetarundersökning hjälper dig att skapa bästa möjliga arbetsplats

Netigate Medarbetarundersökningar

I en medarbetarundersökning försöker man ofta täcka in så mycket som möjligt av medarbetarnas arbetsdagar, till exempel psykisk och fysisk arbetsmiljö, kommunikation med chefer och relationer med kollegor. Men en undersökning kan också vara mer inriktad på de viktigaste områdena för organisationen. Arbetet med medarbetarundersökningar kan se väldigt olika ut från företag till företag, men målet är alltid detsamma: att arbetsplatsen ska vara det bästa alternativet för medarbetarna.

Jämför din arbetsplats med andra företag

Netigate Medarbetarundersökningar

Vi har utvecklat färdiga medarbetarenkäter, där vi tagit fram frågorna i nära samarbete med ledande HR-specialister, som gör att du kan jämföra företagets resultat med andra företags. Netigates medarbetarundersökning är en komplett medarbetarundersökning som täcker alla nödvändiga områden, och du kan lägga till eller ta bort frågor. När du deltar får du inte bara ditt företags resultat utan också aggregerade resultat från alla deltagande företag som en benchmarkrapport.

Customer Case Spotify


”Netigate ger oss förtroende för vårt HR arbete och hjälper oss att fatta bättre beslut.”
- Johannes Sundlo, HR Controller Spotify

+ Ökad svarsfrekvens med 50%
+ Reducerad administrationstid med 75%
+ Gratis fallstudie

Läs mer
Netigate