Varför alla företag bör göra medarbetarundersökningar

Nöjda medarbetare trivs bättre och är mer motiverade och engagerade i sitt arbete. Genom medarbetarundersökningar får du konkret och tydlig feedback på vad det är som gör att de anställda trivs och vad som behöver förbättras.

Testa Netigate

SKAPA DEN BÄSTA MÖJLIGA ARBETSPLATSEN

NETIGATE MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

I en medarbetarundersökning försöker man ofta täcka in så mycket som möjligt av medarbetarnas arbetsdagar, till exempel psykisk och fysisk arbetsmiljö, kommunikation med chefer och relationer med kollegor. Men en undersökning kan också vara mer inriktad på de viktigaste områdena för organisationen.

Arbetet med medarbetarundersökningar kan se väldigt olika ut från företag till företag, men målet är alltid detsamma: att arbetsplatsen ska vara det bästa alternativet för medarbetarna.

”Netigates transparenta lösningar passar oss eftersom vi då inte är låsta till ett upplägg. Vi hanterar de delar vi vill och låter Netigates experter hjälpa till där vi anser att deras kompetens behövs”

JÄMFÖR DIN ARBETSPLATS MED ANDRA FÖRETAG

NETIGATE MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

Vi har utvecklat färdiga medarbetarenkäter, där vi tagit fram frågorna i nära samarbete med ledande HR-specialister, som gör att du kan jämföra företagets resultat med andra företags.

Netigates medarbetarundersökning är en komplett medarbetarundersökning som täcker alla nödvändiga områden, och du kan lägga till eller ta bort frågor. När du deltar får du inte bara ditt företags resultat utan också aggregerade resultat från alla deltagande företag som en benchmarkrapport.

Pröva Netigate idag

Vi hjälper dig att förstå de människor som är viktiga för verksamheten – dina kunder, konsumenter och medarbetare.

Prova Netigate
Håll dig informerad

Registrera dig och få vårt toppinnehåll direkt till din inbox - nya insikter garanteras.

Tack för din prenumeration

Du kommer snart att få ett bekräftelsemail.