De senaste åren har varit en väckarklocka för samhället och näringslivet. Under 2021 tog diskussioner om en stor uppsägningsvåg arbetsvärlden med storm. Förändrade attityder till arbetet där allt fler valde att lämna sina arbetsgivare, blev en påminnelse för företag – att om det vill behålla sina anställda måste de investera i deras engagemang. I den här artikeln kommer vi att titta närmre på ROI av medarbetarengagemang och gå igenom affärsmässiga fördelar med att investera i medarbetarengagemang.

Return of Investment (ROI) är ett mått företag använder för att utvärdera effektiviteten av sina investeringar. I kontexten ”medarbetarupplevelsen” innebär ROI av medarbetarengagemang att bedöma och visa på hur ett företags investeringar i anställda lönar sig.

Medarbetarupplevelsen och att investera i anställda kan kännas abstrakt – men det är det inte! Fördelarna som kommer med att investera i medarbetarupplevelsen är många. Ett högre engagemang, bättre kvarhållande av befintlig personal och minskad personalomsättning är bara några av de positiva delarna med att investera i anställda.


Prova vår ROI-kalkylator och uppskatta vad det kostar ditt företag varje gång en medarbetare väljer att lämna.


Fördelarna med att investera i medarbetarupplevelsen

Ökat medarbetarengagemang

En central del i medarbetarupplevelsen är engagemang. Utifrån ett företagsperspektiv är det kanske det allra viktigaste, eftersom att det finns så många fördelar som kommer med det.

I boken The Employee Experience Advantage, förklarar Jacob Morgan att en bra upplevelse ’skapar engagerade medarbetare. Han fokuserar även på den kulturella, tekniska och fysiska utformningen för att skapa engagemang´. Genom att investera i olika delar inom medarbetarupplevelsen skapar företag alltså de bästa förutsättningar för ett högt medarbetarengagemang.

På en global nivå är uppemot 20 % av medarbetarna engagerade . Denna siffra är ett problem, och något vi kommer gå igenom mer längre ner.

Bättre employee retention – behåll din personal

Medarbetarupplevelsen spelar en viktig roll för påverkan av medarbetarengagemang, dessutom har engagemanget en viktigt påverkan när det kommer till employee retention. Ett företag med ett lågt medarbetarengagemang har en högre omsättningshastighet på mellan 18 % och 43 % mer än de företag med en engagerad arbetsstyrka.

Att anställa ny personal är dessutom kostsamt. Kostnader för rekrytering, förlorad produktivitet under onboarding- perioden gör att det blir dyrt att ofta behöva anställa nya personal. Det smartaste ett företag kan göra är därför att jobba för att behålla talangerna de redan har. Genom att investera i medarbetarupplevelsen undviker du hög personalomsättning – och kan vara bland det bästa du kan göra!

Produktiviteten ökar

Forskning visar att engagerade team är upp till 18 % mer produktiva. Hög produktivitet ökar inte bara företagets vinst. Det leder även till förbättrad kundservice och högre moral bland de anställda. När produktivitet kopplas till övergripande investeringar i medarbetarupplevelsen blir den dessutom mer hållbar. Genom att investera i upplevelsen kan du på så sätt även öka produktiviteten hos anställda.

ROI av medarbetarengagemang

Kundupplevelsen förbättras

Medarbetare som trivs och mår bra har en tendens att smitta av sig på kunderna. Engagerade medarbetare kommer alltså göra mer för att leverera bästa service för kunden. Därför spelar det också en central roll när det kommer till att förbättra kundupplevelsen. Det finns även studier som visar på att företag med hög andel engagerade anställda ökade sina intäkter 2.5 gånger så mycket jämfört med de grupper där engagemanget var lågt. Ett annat forskningsresultat från Gallup visar dessutom att engagerade team kunde se upp till 10 % högre kundlojalitet och engagemang. När du investerar i medarbetarupplevelsen investerar du alltså indirekt även i kundupplevelsen.

Håll dig konkurrenskraftig

Företag som investerar i medarbetarupplevelsen konkurrerar ut de företag som inte gör det. Enligt en analys där man analyserat 250 företag, såg man tydligt att de företag som investerar i sina medarbetare var fyra gånger mer lönsamma än företag som inte gjorde det.

Dessutom kommer företag som investerar i medarbetarupplevelsen sannolikt att ha ett försprång när det kommer till att attrahera nya talanger. Medarbetarupplevelsen handlar om allt från företagskultur, arbetsmiljö och utbildning. Hemsidor som Glassdoor gör det enklare än någonsin för befintliga eller tidigare anställda att dela med sig av sina upplevelser på ett företag. Därför är det viktigt att skapa en positiv medarbetarupplevelse för både de anställda och nya talanger.


Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

ROI av medarbetarupplevelsen på ditt företag

Vi har kommit fram till att ett ökat medarbetarengagemang är det mest önskvärda när man investerar i medarbetarupplevelsen. Använd vår ROI-kalkylator för att direkt se värdet av att investera i dina medarbetare och deras engagemang.

ROI av medarbetarengagemang

Vill du läsa mer om vår plattform för employee experience? Eller kanske starta ett kostnadsfritt testkonto? Valet är ditt!