Välkommen till en arbetsmarknad i snabb förändring, där forskare är snabba med att introducera nya termer för att täcka in och förstå nya trender. Det kan vara lite svårt att hänga med ibland. Först såg vi ”The Great Resignation”, snabbt följt av ”Quiet Quitting”. Nu har en ny trend dykt upp: ”Grumpy Staying”. Vad exakt är ”Grumpy Staying”, var kommer det ifrån och hur påverkar det verksamheten?

grumpy staying är en medarbetare som är grinig och sur på jobbet
Innehåld

  Vad är Grumpy Staying och varför är det en trend?

  Quiet Quitting beskriver missnöjda medarbetare som anstränger sig mindre, ibland beskrivs det som ”bara minimum”, och tar avstånd från aktivt engagemang. Grumpy Stayers är mer tydliga med hur missnöjda de är med sin roll. En stram arbetsmarknad med få möjligheter innebär dock att vi inte ser en ny våg av uppsägningar. Människor känner sig fångade i sina roller, missnöjda men oförmögna att hitta en annan position. Till skillnad från Quiet Quitters är de mer benägna att aktivt uttrycka sitt missnöje. Istället för att hålla huvudet nere och fortsätta, blir någon som är grinig och sur på jobbet också mer högljudd.

  Detta är en svår terräng att beträda. Den kapitalistiska kulturen, som drivs av produktivitet, vill få oss alla att tro att detta är ogynnsamt. För att människor ska vara hängivna sitt arbete och prestera över förväntan. Ett växande antal mer seriösa samtal om mental hälsa och utbrändhet bidrar dock till att ta bort en del av giftet i detta produktivitetsdrivna tankesätt. Som företagare hamnar du därmed i centrum för en större debatt. Naturligtvis vill du säkerställa en viss nivå av produktivitet och lönsamhet. Men kan vi verkligen förvänta oss att medarbetarna ska engagera sig utöver vad de får betalt för att göra? För att ta reda på det tar vi en titt på orsakerna till och konsekvenserna av Grumpy Staying.

  Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

  Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

  Vilka är orsakerna till och konsekvenserna av Grumpy Staying?

  Grumpy Staying är nära relaterat till medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang på arbetsplatsen. Det handlar i princip om samma orsaker som The Great Resignation och Quiet Quitting. Om medarbetarna inte känner sig hörda eller värderade i organisationen sjunker deras tillfredsställelse och engagemang. De kommer bara att göra de uppgifter som förväntas av dem – utan större engagemang eller extra ansträngning. Det är bara hur det yttrar sig som är lite annorlunda.

  Medarbetarna i The Great Resignation fann potentialen till förändring genom att lämna sina jobb och hitta en ny position. Vissa trivdes i sina nya roller, medan andra blev desillusionerade och insåg att gräset inte alltid är grönare på andra sidan. De gick tillbaka till sina gamla roller, vilket vi beskriver som boomerang-anställda. Quiet quitters begränsades dock av en arbetsmarknad som erbjöd få alternativ, och de stannade kvar i sina roller medan de blev mer och mer passiva. I vissa artiklar beskrivs Grumpy Stayers något missvisande som ”Loud Quitters”. Detta eftersom de högljutt och tydligt uttrycker sitt missnöje utan att säga upp sig.

  Arbeta med orsakerna

  Detta är ett tveeggat svärd. Å ena sidan kan anledningen till att anställda stannar tolkas som resultatet av en arbetsmarknad som inte erbjuder några andra alternativ. Eller så kan vi se det som en del av en större kulturell förändring, där vi tror att det faktiskt leder till positiva förändringar att bli hörd. I så fall ska vi inte ta för givet att det är negativt att vara grinig och sur på jobbet. Det kan vara mycket konstruktivt att verbalisera olika problem. Först då kan vi ta tag i dem och använda dem för att skapa förändring.

  Det finns många anledningar till att medarbetare börjar känna sig oengagerade och missnöjda på jobbet. Det finns dock några gemensamma nämnare:

  • Känner sig inte hörda eller värderade på jobbet
  • Upplever inte att deras arbetsinsatser uppmärksammas
  • Avsaknad av en hälsosam arbetsmiljö eller balans mellan arbete och fritid
  • Problem med kommunikation eller kultur på jobbet
  • Företagets värderingar återspeglar inte de anställdas värderingar
  • Teamstrukturen underlättar inte samarbete och teamwork
  • Avstånd mellan ledningsgrupp och anställda
  • …med mera

  Därför ska vi inte falla för enkla påståenden om att medarbetarna blir mer lata eller bortskämda. Istället bör vi inse att bidrag till en hälsosam arbetsmiljö också handlar om att förstå hur man flyttar fokus från ren produktivitet till att lyssna på medarbetarna. Det kommer att få positiva konsekvenser för både medarbetarna och i sin tur för organisationen som helhet. Men om det finns så många potentiella orsaker, hur hanterar vi då att vi är griniga och sura på jobbet?


  Läs mer om hur du engagerar dina anställda i vår e-bok: 8 drivkrafter för medarbetarengagemang


  Hur ska man hantera dessa medarbetare?

  Som vi redan har påpekat bör vi inte luta oss tillbaka och säga att folk bara måste ”skärpa sig”, arbeta hårdare eller sluta. Sådana ultimatum när det gäller Grumpy Staying kommer bara att bidra till en destruktiv arbetskultur. Istället är det viktigt att aktivt lyssna på medarbetarna och titta på orsakerna till att de känner sig missnöjda och oengagerade. På så sätt kan man också bygga en bro som gör att medarbetarna känner att deras åsikter värderas och tas på allvar. Business Insider citerar en Salesforce-undersökning som visade att endast 50 % av de anställda anser att det finns ett förtroendefullt klimat på arbetsplatsen. Att be om feedback är ett viktigt sätt att bygga förtroende, så länge du använder den information du får för att aktivt skapa förändring.

  Genom att använda ett särskilt verktyg för medarbetarengagemang, som Netigate EX Engage, kan du få en djupare insikt i vad dina medarbetare verkligen tycker. Med en sådan plattform för medarbetarengagemang kan du genomföra undersökningar som kan hjälpa till att avslöja några av orsakerna till Grumpy Staying. Det finns ett antal mätmetoder som hjälper till att skapa en sund feedbackkultur. De vanligaste och mest användbara verktygen är årliga medarbetarundersökningar och bra programvara för att mäta engagemang. Dessa kan hjälpa dig att identifiera styrkor och svagheter i din organisation och ge dig värdefulla insikter. Som nämnts ovan är dessa verktyg dock bara användbara om du följer upp dem med uppgifter och handlingsplaner. För att se om förändringarna är framgångsrika kan du också använda mindre pulsundersökningar för att fråga dina medarbetare.


  Om du vill veta mer om olika typer av medarbetarundersökningar och hur man använder dem kan du ta en titt på artikeln ”Employee Experience (EX) 2.0 – Allt du behöver veta”.


  Sammantaget kan det vara förvånansvärt enkelt att förstå vad detta innebär för din organisation. Istället för att förvänta oss att medarbetarna ska göra mer än vad de får betalt för, bör vi lyssna på deras oro och åsikter när vi skapar en sund arbetskultur. Att hålla medarbetarna glada och engagerade är, föga förvånande, ett mycket mindre skadligt sätt att förbättra teamets och organisationens resultat, snarare än att tvinga ner produktivitet och mål i halsen på dem.

  Vill du förvandla dina Grumpy Staying till engagerade medarbetare?

  Är du redo att komma igång med ett kraftfullt verktyg för medarbetarundersökningar? Så att du kan skapa en sund arbetskultur och hålla dina medarbetare glada och engagerade istället för att skapa medarbetare som är Grumpy Staying. Genom att aktivt arbeta med medarbetarupplevelsen kommer du att kunna förvandla någon som är grinig och sur på jobbet till en engagerad medarbetare.

  Boka en demo eller starta en 30-dagars kostnadsfri testperiod av Netigate så hjälper vi dig gärna att komma igång med feedbackprocessen. Eller varför inte ta hjälp av en av våra experter inom Netigate Consulting? De skräddarsyr en individuell plan för dina behov när det gäller feedbackprocesser. Vad väntar du på? Ta kontakt med oss idag!