quite qutting när du jobbar inte ger ditt bästa. Lär dig mer!

Covid 19-pandemin förändrade våra privata och professionella liv. När det kom till våra professionella liv började personer ifrågasätta deras karriärval, värderingar och prioriteringar. Detta resulterade i en stor uppsägningsvåg som fick arbetsgivarna att inse att de måste anpassa sig efter dem förändrade behoven hos sina anställda om de ville behålla dem. Och nu har det kommit ett nytt buzzword som börjat trenda: Quiet quitting (tyst nedtrappning). Ett arbetsrelaterat fenomen som kan innebära stora problem för arbetsgivare.

Vad är quiet quitting (tyst nedtrappning)?

Quiet quitting (tyst nedtrappning) refererar till anställda som inte aktivt planerar att säga upp sig från sin arbetsplats, men som inte längre är lika engagerade som de en gång var. Detta kan spegla sig i en anställd som gör minsta möjliga, som slutför sina uppgifter men som inte har någon lust eller engagemang att göra “det lilla extra”. Något som kan vara problematiskt både på affärs- och individnivå.

För individen kan quiet quitting (tyst nedtrappning) vara ett tecken på bristande engagemang och missnöje med sitt arbete. Med tanke på mängden tid vi spenderar på arbetsplatsen är det viktigt att våra jobb får oss att känna oss tillfredsställda. För arbetsgivare kan konsekvensen av det låga engagemanget ha en rad negativa effekter. Exempel på dessa är minskad produktivitet, sämre lönsamhet och ökad personalomsättning.

Men det är inte alla som ser på quiet quitting (tyst nedtrappning) som någonting dåligt. Vissa hänvisar fenomenet till ett förkastande av ’hustle-kulturen’, det vill säga mentaliteten att en person behöver överanstränga sig och överprestera för att bli framgångsrik. Med rekordhöga nivåer av utbrändhet bland anställda kan quiet quitting (tyst nedtrappning) ses som ett sätt att sätta gränser och skydda sin mentala hälsa.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Varför ska arbetsgivare vara oroliga för quiet quitting (tyst nedtrappning)? 

Det går hand i hand med lågt engagemang

Att vara engagerad på arbetsplatsen innebär en kombination av faktorer, bland annat att du tycker att ditt arbete är meningsfullt och givande, att du känner dig entusiastisk över ditt jobb och att du är engagerad i företagets framgång. För ’quiet quitters’ (tysta nedtrappare) kan några av dessa faktorer saknas.

Enligt Jim Harter, Chief Scientist of Workplace and Wellbeing på Gallup, stämmer beskrivningen av en ’quiet quitter’ (tyst nedtrappare) överens med de respondenter som klassificeras som oengagerade på sin arbetsplats när de svarar på frågan om Net Promoter Score.

Detta innebär i sin tur problem för organisationer eftersom engagerade medarbetare är bra för lönsamheten. Undersökningar visar nämligen att engagerade team är upp till 23% mer lönsamma och 18% mer produktiva jämfört med oengagerade team. Dessutom visas det att team med lågt engagemang har en 18 – 34% högre personalomsättning jämfört med team som är mycket engagerade. Då det är både dyrt och tidskrävande att anställa och utbilda nya medarbetare blir detta ett problem för arbetsgivaren. 

Det kan vara ett tecken på utbrändhet

Utbrändhet är ett tillstånd av fysisk och känslomässig utmattning och kan vara resultatet av långvarig stress på arbetsplatsen. Vanliga symtom är ihållande trötthet, överväldigande och att känna sig besegrad. Kanske kan det tyckas självklart att ingen anställd ska behöva känna så, men endast 23% av företagen rapporteras ha en plan för att upptäcka tecken på kronisk stress. Med detta i åtanke är det värt att undersöka om anställda som visar tecken på lågt engagemang skulle gynnas av ytterligare stöd.

Det är dåligt för de anställdas arbetsmoral

Det är bra för människor att vara engagerade och trivas med sitt arbete. När anställda har hög arbetsmoral är de mer produktiva, mer kreativa och mer innovativa. De är också benägna att investera i företaget i en högre utsträckning. I motsatts till hög arbetsmoral så kan låg arbetsmoral leda till bristfällig produktion, sjunkande produktivitet och frekventa sjukdagar. Detta kan i sin tur sprida sig till andra anställda. 


Ladda ner: Hur har anställdas lojalitet mot arbetsplatsen utvecklats mellan 2019-2021?


En möjlighet för att utvecklas och lära sig

Det är delen ‘quiet’ i ’quiet quitting’ (tyst nedtrappning) som är det mest problematiska. Om en anställd har nått den punkt där de tyst zonar ut på arbetsplatsen, är det ett signalement för missnöje som bör lyftas. Vad har orsakat denna förändring? Hur kan den anställdas upplevelse förbättras? Är detta något som påverkar fler anställda? Genom att ta dig tid att lyssna kan du identifiera och ta itu med grundorsakerna till quiet quitting (tyst nedtrappning). 

Hur du hanterar quiet quitting (tyst nedtrappning)

Lyssna på vad dina anställda behöver

Det första steget för att ta itu med quiet quitting (tyst nedtrappning) är att ge dina anställda en röst. Detta kan du göra genom att regelbundet ge din personal möjlighet att ge feedback. Detta hjälper dig att förstå hur du kan förbättra medarbetarupplevelsen både för dem och andra. Du kan samla in denna feedback med årliga medarbetarundersökningar, mer regelbundna pulsundersökningar eller korta eNPS-frågor.

Genom att ta initiativ till regelbundna samtal med din personal kan du kanske till och med stoppa quiet quitting (tyst nedtrappning) innan den börjar.


Börja skicka dina egna medarbetarundersökningar med Netigate


Förbättra medarbetarupplevelsen genom feedback

När du har samlat in feedback från medarbetare bör du använda de insikter du fått för att aktivt förbättra medarbetarupplevelsen. Möjligheterna är oändliga men kan bland annat omfatta initiativ som att förbättra arbetsmiljön eller erbjuda fler möjligheter till utveckling. Genom att vidta konkreta åtgärder baserat på feedback från de anställda visar du att du värdesätter dem och deras behov.

Erbjud dina anställda möjlighet till utveckling 

Ingen vill känna att man stagnerat eller blir förbisedd på jobbet. Är detta fallet blir det lätt att känna sig apatisk inför sin roll och sina framtidsutsikter på ett företag – och därmed långsamt zona ut. Att be om feedback kan således hjälpa dig att identifiera exakt vad dina anställda behöver för att de ska känna att de utvecklas och gör framsteg på jobbet.

Främja de anställdas välbefinnande

Som vi nämnde finns det några lärdomar att dra av fenomenet quit quitting (tyst nedtrappning). En av dessa är att det är viktigt att prioritera dina anställdas välbefinnande och psykiska hälsa. Detta innebär att du måste undersöka hur du kan hjälpa dina anställda att känna sig lyckligare, friskare och mer uppskattade.

Ett viktigt fokusområde är att skapa en bra balans mellan arbete och privatliv. Efter pandemin har detta blivit allt viktigare, med människor som inser värdet av att vårda sina liv utanför arbetet i en högre utsträckning.

Som arbetsgivare kan du hjälpa dina anställda att få en bra balans mellan arbete och privatliv på olika sätt. Ett sätt är att försöka erbjuda flexibilitet när det gäller var och när de anställda arbetar. Ett annat sätt är att som chef föregå med gott exempel och göra sitt bästa för att upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv.


Behöver du hjälp att sätta upp dina processer för feedback?

Kom igång med vår plattform för employee experience genom att starta en kostnadsfri testperiod och använd våra färdiga mallar för medarbetarundersökningar. Alternativt läs mer om våra medarbetarundersökningar, alla de lösningar vi erbjuder i vår undersökningsplattform eller boka en kostnadsfri demo med en expert från vårt team.