Quiet quitting - stille oppsigelse - en person som gjør minst mulig.

Både våre personlige og profesjonelle liv ble forandret som følge av covid-19-pandemien. Når det gjelder arbeidslivet, begynte folk å stille seg spørsmål vedrørende karriere, verdier og prioriteringene sine. Et resultat av dette var begynnelsen på den store oppsigelsesbølgen (The Great Resignation). Det fikk arbeidsgivere til å innse at de må tilpasse seg medarbeidernes endrede behov, dersom de ønsker å beholde dem. Og nå er det dukket opp et nytt moteord: Quiet Quitting (også kalt Silent Resignation – “stille oppsigelse”). Dette nye arbeidsrelaterte fenomenet kan skape ytterligere utfordringer for arbeidslivet.

Hva er Quiet Quitting (stille oppsigelse)?

Quiet Quitting er når folk ikke aktivt planlegger å si opp jobben sin, men ikke lenger er like engasjert som før. Dette kan ta form som en medarbeider som gjør ‘kun et minimum’ på jobb. De fullfører oppgavene som er oppført i stillingsbeskrivelsen, men har ikke noe ønske om å gjøre noe ekstra utover dette. Fenomenet kan være problematisk både på bedrifts- og individnivå.

For den enkelte kan “stille oppsigelse” være et tegn på lavt engasjement og misnøye med arbeidet. Da vi vi tilbringer så mye av tiden vår på arbeidsplassen, er det viktig at jobbene våre får oss til å føle tilfredshet. For arbeidsgivere kan et slikt lavt engasjementet ha en rekke negative effekter – som redusert produktivitet og lønnsomhet, samt og høy turnover av medarbeidere.

Men ikke alle ser på Quiet Quitting som noe negativt. For enkelte signaliserer fenomenet en avvisning av ‘press-kulturen’, det vil si mentaliteten om at en person trenger å overanstrenge seg og overprestere for å lykkes. Med rekordhøye nivåer av utbrenthet blant medarbeidere, kan “stille oppsigelse” ses på som en måte å sette grenser på, og beskytte sin mentale helse.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Hvorfor skal arbeidsgivere bekymre seg for Quiet Quitting?

Den går hånd i hånd med lavt engasjement

Å være ‘engasjert’ på arbeidsplassen refererer til en kombinasjon av faktorer. Det kan blant annet være at du finner arbeidet ditt meningsfullt og givende, føler deg entusiastisk over jobben din og at du er engasjert i virksomhetens framgang. For ‘quiet quitters’ kan noen av disse faktorene være fraværende.

I følge Jim Harter, Chief Scientist of Workplace and Wellbeing hos Gallup, stemmer beskrivelsen av en ‘quiet quitter’ med de respondentene som er klassifisert som “uengasjerte” på jobb når de besvarer eNPS (employee Net Promoter Score) undersøkelser.

Dette skaper problemer for virksomheter fordi engasjerte medarbeidere er bra for lønnsomheten. Undersøkelser viser at engasjerte team er opptil 23 % mer lønnsomme og 18 % mer produktive, sammenlignet med uengasjerte team. Videre ser vi at team med lavt engasjement har 18 – 43 % høyere turnover, enn de som er svært engasjerte. Dette blir et problem for arbeidsgivere da det er både dyrt og tidkrevende å ansette og lære opp nye medarbeidere.

Kan være et tegn på utbrenthet

Utbrenthet er en tilstand av fysisk og mental utmattelse og kan være et resultat av langvarig stress på arbeidsplassen. Vanlige symptomer er vedvarende tretthet, overveldelse og følelsen av motløshet. Det sier seg vel selv at ingen medarbeidere skal behøve å føle det slik, men bare 23 % av virksomhetene rapporteres å ha en plan på plass for å hjelpe med å oppdage tegn på kronisk stress. Med dette i bakhodet, er det verdt å undersøke om medarbeidere som viser tegn på lavt engasjement skulle kunne ha fordel av ekstra støtte.

“Stille oppsigelse” er dårlig for arbeidsmoralen

Det er bra for folk å være engasjerte og glede seg over arbeidet sitt. Når ansattes moral er høy, er de mer produktive, kreative og innovative. De satser også mer i virksomheten. I motsatt fall, vil lav moral kunne føre til dårlige resultater, synkende produktivitet og hyppige sykedager. Det kan også være smittsomt og spre seg til andre medarbeidere i hele virksomheten.


Last ned: Utviklingen av medarbeiderlojalitet mellom 2019-2021


Quiet Quitting er en læringsmulighet

Det er den ‘stille’ delen av ‘quiet quitting’ (stille oppsigelse) som er mest problematisk. Dersom en medarbeider har kommet til det punktet hvor de i det stille «fader ut» på jobb, signaliserer det en misnøye som bør tas opp til diskusjon. Hva er årsaken til denne endringen? Hvordan kan deres medarbeideropplevelse bli bedre? Er dette noe som påvirker flere medarbeidere? Ved å ta deg tid til å lytte, kan du identifisere og ta tak i de grunnleggende årsakene til dette.

Hvordan håndtere Quiet Quitting

Lytt til hva medarbeiderne dine trenger

Det første steget for å ta tak i Quiet Quitting (stille oppsigelse) er å lytte til dine medarbeidere. Det kan du gjøre vel å jevnlig gi de ansatte muligheten til å gi feedback om ulike aspekter ved arbeidet og virksomheten. Dette vil hjelpe deg å forstå hvordan du kan forbedre medarbeideropplevelsen. Du kan samle denne feedback med årlige medarbeiderundersøkelser, mer regelmessige pulsundersøkelser eller korte employee Net Promoter Score-spørsmål.

Ved å ta initiativ til regelmessige samtaler med personalet ditt, kan du kanskje til og med stoppe Quiet Quitting (stille oppsigelse) før den begynner.


Hvorfor du bør velge Netigate for medarbeiderundersøkelser


Bruk feedback til å forbedre medarbeideropplevelsen

Når du har samlet feedback fra medarbeiderne, bør du bruke den innsikt du har fått til å aktivt forbedre medarbeideropplevelsen. Mulighetene er uendelige, men kan blant annet være å forbedre arbeidsmiljøet eller tilby flere utviklingsmuligheter. Ved å benytte et effektivt Voice of Employee verktøy, og ta konkrete grep på medarbeiderfeedback, viser du at du verdsetter de ansatte og deres behov.

Det er flere faktorer som påvirker medarbeidernes engasjement, tilfredshet og lojalitet. Og kan din investering i medarbeiderne (ROI) måles? Dersom du går til kilden – medarbeiderne dine – vil du oppdage at deres feedback er nøyaktig hvordan du kan måle ROI av medarbeideropplevelsen.

Tilby dine medarbeidere utviklingsmuligheter

Ingen ønsker å føle at de stagnerer eller blir oversett på jobben. Det er viktig at medarbeiderne opplever at de utvikler seg faglig, og har arbeidsoppgaver som utfordrer. Når dette mangler, kan det lett skape apati, harme og manglende engasjement. Å be om feedback kan hjelpe deg med å identifisere nøyaktig hva medarbeiderne dine trenger for å føle at de utvikles og jobber mot målene sine.

Fremme medarbeidernes trivsel

Som tidligere nevnt, er det ting å lære fra fenomenet Quiet Quitting (stille oppsigelse). Det er spesielt viktig å prioritere dine medarbeideres trivsel og mentale helse. Dette kan innebære å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse og finne ut hvordan du kan hjelpe folk til å føle seg lykkeligere, friskere og mer verdsatt på jobben.

Et sentralt fokusområde er å legge til rette for en god balanse mellom arbeid og privatliv. Etter pandemien har dette blitt mer og mer viktig, da folk i større grad innser verdien av å pleie livet sitt utenom jobb.

Som arbeidsgiver kan du på ulike måter hjelpe medarbeiderne dine til å finne en sunn balanse mellom jobb og privatliv. En måte kan være å tilby fleksibilitet når det kommer til hvor og når de jobber. Dessuten bør ledere gå foran som et godt eksempel og gjøre sitt beste for å opprettholde sunne grenser mellom arbeid og privatliv.


Vårt splitter nye produkt for Employee Experience – Netigate EX Engage – er lansert!


Trenger du hjelp til å sette opp dine prosesser for medarbeiderfeedback?

Start en kostnadsfri prøveperiode allerede i dag og sjekk ut Netigates verktøy for medarbeiderundersøkelser, eller la en av våre vennlige eksperter veilede deg i gang.