Akkurat nå er det mye snakk om at vi vil se den store oppsigelsesbølgen når flere og flere velger å forlate sin nåværende arbeidsgiver. Snakket om en stor bølge av oppsigelser begynte allerede i april i år da det amerikanske arbeidsdepartementet rapporterte at mer enn fire millioner hadde sagt opp jobben sin. Microsoft har også nylig gjennomført en global undersøkelse som viste at ca. 41 % av de ansatte vurderer å si opp jobben sin i løpet av det kommende året.

Konkurransen om de beste talentene i dag er hard. Virksomheter må jobbe hardere enn noen gang for å sikre at de ikke mister sine ansatte. Den store oppsigelsesbølgen mange står overfor kan føles skremmende. Det reiser spørsmål om hva som driver folk til å forlate arbeidsgiverne sine, og i så fall hva kan gjøres for å håndtere dette.

Strategier for hybride team

Pandemien har uunngåelig bidratt til at et større antall mennesker har blitt tvunget til å jobbe hjemmefra. Dette er noe hele verden har opplevd sammen. Hjemmekontor har ført til at mange har mer tid, penger og mer selvstendighet når det gjelder arbeid. Og har faktisk bidratt til at stadig flere begynner å nyte både privatlivet og yrkeslivet.

Selv om ikke alle har likt å jobbe hjemmefra, har det blitt noe som har satt en gyllen kant på hverdagen for mange i en ellers dyster situasjon. Som et resultat av den store oppsigelsesbølgen, handler diskusjonen nå hovedsakelig om hvordan arbeidsgivere vil håndtere fjernarbeid etter pandemien.

«Jeg tror mye handler om å vise de ansatte at de blir prioritert, blant annet ved å bruke tid og ressurser på dem, og lytte til deres tilbakemeldinger. Vi har gjennom den pågående COVID-19 pandemien ønsket å sette fokus på våre medarbeideres behov og trivsel, og forsøkt å vise at vi kan være en god arbeidsgiver også i krevende tider..»

Kristin Wiik, HR Manager, NEAS

Koronakrisen har også bidratt til at mange har begynt å vurdere hva de synes er viktig i livet. På et personlig plan har regjeringens anbefalinger om karantene og nedstengninger ført til lange perioder hvor mange ikke har kunnet møte familie og venner. For mange har dette betydd at de har hatt mer tid til å tenke på hva de vil ha ut av livet. Og hva det vil si å ha en god balanse mellom jobb og privatliv.

Fleksibelt arbeid er den nye normalen

2020 gjennomførte vi i Netigate en undersøkelse om hjemmekontor under koronakrisen. I den kunne vi se att 67 % av respondentene likte å arbeide hjemmefra. 81 % av de som svarte sa også at de hadde nådd sine forretningsmål.


Last ned rapporten: Fleksibelt arbeid er den nye normalen


I begynnelsen av 2021 valgte vi å følge opp vår første undersøkelse i Sverige for å se om holdningene hadde endret seg vedrørende fjernarbeid. Rapporten viste tydelig at holdningene til hjemmekontor fortsatt var positiv. 70 % av respondentene svarte at de likte å jobbe hjemmefra. Da vi spurte dem hva den perfekte balansen mellom arbeid på kontoret og hjemmekontor var, svarte 73 % at en kombinasjon av begge var den perfekte balansen. Idéen om en hybrid arbeidsplass støttes også av McKinseys rapport som viser at 90 % av de store selskapene har tatt i bruk en hybridmodell når det gjelder retur til kontorene.

Etter hvert som stadig flere blir vaksinert, og folk tør å gå tilbake til den fysiske arbeidsplassen, venter mange ansatte også på å se hvordan arbeidsgiverne fortsetter å tenke vedrørende hjemmekontor. For de som har hatt glede av å jobbe eksternt, er det svært sannsynlig at en arbeidsgiver som tilbyr fjernarbeid vil være en avgjørende faktor når man skal velge arbeidsplass.


Les den svenske rapporten: Hur vill svenska anställda att arbetsgivare ska hantera hemarbetet efter pandemin?


oppsigelsesbølgen
Ta grep i dag og behold talentene dine

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Start i dag Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Hva har lojalitet med den store oppsigelsesbølgen å gjøre?

For mange har måten deres arbeidsgivere håndterer pandemien spilt en avgjørende rolle for hvor lojale de er. Men hva medarbeiderlojalitet med personalomsetningen å gjøre, og hva skjer i virksomheter der medarbeiderlojalitet mangler?

Før sommeren gjennomførte vi en stor undersøkelse om utviklingen av medarbeiderlojaliteten mellom 2019 – 2021. Vi var spesielt interessert i å undersøke drivkreftene bak lojalitet, og hvordan dette har endret seg siden begynnelsen av pandemien. For å gjøre dette undersøkte vi over 200 000 eNPS (Employee Net Promoter Score) fra 274 ulike virksomheter i forskjellige bransjer og land. Da vi gjorde dette, kunne vi se at den gjennomsnittlige poengsummen forble stabil til tross for pandemien. Disse funnene var interessante, spesielt når vi undersøkte dem i forbindelse med den store oppsigelsesbølgen.


Last ned: Utviklingen av medarbeiderlojalitet mellom 2019 – 2021


Lena Bjurner, fra det svenske HR-forbundet, kommenterer undersøkelsen, og konstaterer at den stabile eNPS-poengsummen kan skyldes endringer i lederskap; “Med tanke på situasjonen der mange ikke lenger kan møtes, har lederne blitt tvunget til å lede gjennom tillit og tett kommunikasjon.» Dette tyder på en gjensidighet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Dersom virksomheter kan vise at de verdsetter sine ansatte, er det mer sannsynlig at de vil oppnå mange fordeler, og beholder sine beste talenter.

Ved å grave dypere ned i dataene, så vi også at personer som ikke deltok i noen medarbeiderundersøkelse mellom 2019 og 2020, hadde lavere poengsum på sin eNPS enn de som hadde gjort det. Dette viser hvor viktig det er å lytte til sine ansatte og aktivt jobbe med feedback. Å ta konkrete beslutninger, basert på data fra ansatte, for å forbedre medarbeideropplevelsen i din virksomhet, er den beste måten å hindre at dine beste talenter slutter, samt for å tiltrekke deg nye eller hente tilbake ansatte som tidligere har sluttet.

Beskytt virksomheten din mot oppsigelsesbølgen

Forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker har endret seg og blitt mer symbiotisk. For å holde tritt med utviklingen av fremtidens arbeidsplass, må du være forberedt på å tilpasse deg behovene til medarbeiderne dine. Tidligere har mye av makten ligget hos arbeidsgiveren. Nå ser vi i stedet at arbeidstakeren har mer å si når det gjelder å påvirke sitt arbeidsliv. De leter etter selskaper, karrierer og bransjer der behovene deres dekkes.

«Dersom folk verdsetter noe og forventer det, blir det et problem om du ikke lever opp til disse forventningene»

Professor Graem Martin, University of Dundee fra rapporten: Hvordan har ansattes lojalitet utviklet seg siden 2019?

Som et resultat, vil fleksibilitet være avgjørende når det gjelder å øke medarbeiderlojaliteten og beholde topptalentene. Nå er det på tide å ta i bruk en arbeidskultur der medarbeidernes behov står i sentrum. En god start er å begynne å lytte, og finne ut hva de trenger. Hva har fungert bra under pandemien? Hvilke deler av jobben ønsker de å endre? Hva er de viktigste driverne for de ansattes engasjement og lojalitet? Bruk svarene på disse spørsmålene for å forstå hva neste skritt er når det gjelder å utvikle medarbeiderreisen.

Lytt til dine ansattes behov

Det vil også være viktig å lytte til alle medarbeidere som velger å si opp under den store oppsigelsesbølgen. Ved å benytte et effektivt Voice of Employee verktøy, og ta konkrete grep på medarbeiderfeedback, viser du at du verdsetter de ansatte og deres behov. Å forstå hvorfor de velger å slutte, og hva som ligger bak, vil være avgjørende for å forstå hvordan du kan få andre til å bli værende. Her kan du innhente mye innsikt ved hjelp av en exit-evaluering. Markedet for talent har vokst seg stort som følge av den teknologiske utviklingen. Og dette markedet vil nå bli enda større og bredere på grunn av økte muligheter for fjernarbeid. Til slutt vil suksessen til din virksomhet handle om hvor flink du er til å tilpasse deg den nye normalen, og også være det som gjør deg til en attraktiv arbeidsgiver.


Hvor godt kjenner du dine medarbeidere?

Netigates medarbeiderundersøkelser med vår brukervennlige eNPS software hjelper deg raskt og enkelt å måle medarbeiderengasjement. Kom i gang i dag med en 30-dagers prøveperiode helt kostnadsfritt!