Klikk her for å laste ned den svenske undersøkelsen som PDF.

Netigate har gjennomført en spørreundersøkelse blant 2 055 tilfeldig utvalgte personer som jobber heltid eller deltid, på arbeidsplasser rundt om i Sverige. Tidsrommet for undersøkelsen var 14. – 18. januar 2021. Hensikten var å forstå hvordan arbeidstakere ønsker at arbeidsgivere skal håndtere hjemmekontor etter pandemien. Netigates rapport på svensk TV4 om undersøkelsen, viser at fleksibelt arbeid og hjemmekontor er kommet for å bli.

Det er en rekke store likhetstrekk mellom svenske og norske forhold på dette punktet. Skandinavia er verdensledende når det kommer til digitale løsninger, som gir store muligheter for å jobbe hjemmefra. Denne undersøkelsen vil også gi viktig innsikt for norske arbeidsgivere. For de bedriftene som kan tilpasse seg fleksibelt arbeid, vil denne innsikten gi et konkurransefortrinn overfor andre.

53 % av de ansatte jobber hjemmefra på heltid eller deltid

47 % av de spurte jobber fra sin ordinære arbeidsplass, 32 % jobber hjemmefra og 21 % jobber både hjemmefra og på sin vanlige arbeidsplass. En undersøkelse vi gjorde på Netigate i fjor vår, viste at 42 % da jobbet hjemmefra. I januar 2021 kan vi altså se en økning på 11 % i antall som har kun hjemmekontor.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Et stort flertall ønsker å jobbe både hjemmefra, og fra sin ordinære arbeidsplass

jobbe hjemmefra

Flertallet mener at det over tid har blitt bedre å arbeide hjemmefra. Mange medarbeidere ser fordelene med hjemmekontor. 51 % mener at hjemmekontor har blitt bedre over tid. Men 73 % svarer at når smittespredningen opphører, ønsker de å jobbe både hjemmefra og fra sin vanlige arbeidsplass.

53,23 % med hjemmekontor er det perfekte gjennomsnittet om de ansatte kan velge selv

Undersøkelsen viser tydelig at respondentene foretrekker, når pandemien er over, å jobbe både hjemmefra og fra sin ordinære arbeidsplass. Når vi ber de definere den perfekte balansen mellom hjemmekontor og arbeid fra arbeidsplassen, kommer vi nær en 50 /50 fordeling. Svenske arbeidstakere ønsker å bruke 46,77 % av tiden på den vanlige arbeidsplassen, og 53,23% på hjemmekontor.

jobbe hjemmefra

Kvinner trives bedre enn menn med hjemmekontor

Eldre arbeidstakere mener at hjemmekontor har en mindre positiv effekt enn hva yngre gjør. Eldre mennesker (50+) føler i mindre grad at de har blitt mer produktive, og svarer i mindre utstrekning at de ulike aspektene har blitt positivt påvirket av hjemmekontor, enn yngre mennesker (spesielt <40).

Kvinner trives bedre med hjemmekontor enn menn. De er også mer positive til å jobbe hjemmefra også etter pandemien. Kvinner føler i større grad at deres produktivitet, konsentrasjonsmuligheter, balanse i arbeidslivet og trivsel har blitt positivt påvirket av hjemmekontor. Når det gjelder de andre aspektene, er svarene mer like mellom menn og kvinner.

70% er fornøyd med hvordan deres arbeidsgivere håndterte hjemmekontor under pandemien

jobbe hjemmefra

Fleksibilitet er etterspurt

De aller fleste ansatte i Sverige mener at pandemien har endret spillereglene for hvordan arbeidslivet og arbeidsplassen ser ut, selv etter at smittespredningen er over.

75 % ønsker at bedriften de jobber i, skal være mer fleksibel når det gjelder hjemmekontor.

Hva kan arbeidsgivere gjøre for å tilpasse seg den nye normalen?

Avslutningsvis kan vi si at hjemmekontor er kommet for å bli. Både svenske og norske arbeidstakere kommer til å delvis jobbe hjemmefra også i fremtiden. Arbeidsgiverne må endre seg og bli mer fleksible når det gjelder muligheten til å arbeide eksternt. Som arbeidsgiver er det enkelte ting du kan gjøre allerede nå:

  1. Prat allerede nå om hvordan deres bedrift ser på hjemmekontor når smittespredninger opphører.
  2. Forskning og undersøkelser viser at du jobber hjemmefra når du trenger å fokusere, og på en vanlig arbeidsplass når du vil være kreativ og sosial. Skap gode forutsetninger for å være kreativ og sosial på arbeidsplassen.
  3. Samle inn feedback fra medarbeiderne, hvordan fungerer ting for de i dag, hvilken støtte behøver de hjemmefra? Gjør de ansatte involvert i hvordan du visualiserer deres fremtidige arbeidsplass. Prøv Netigates COVID-19 virksomhetsanalyse.
  4. Nye medarbeidere har nytte av å arbeide på den vanlige arbeidsplassen under oppstart. Onboarding er mest fordelaktig fra den vanlige arbeidsplassen.
  5. Hvis du som arbeidsgiver er på jakt etter ny kompetanse, kan du nå rekruttere talenter fra hele Norge, eller hele verden.
  6. Fokuser på kvalitet og resultat, hvor arbeidet utføres er ikke så viktig.

Ta også del i vår undersøkelse: Fleksibelt arbeid er den nye normalen som vi sammen med Mårten Westberg (EIBA), Stefan Tengblad (Göteborgs universitet) og Petri Kajonius (Lunds universitet), gjennomførte sommeren 2020.

Se Netigates rapport på svensk TV4 som ble presentert onsdag 20. januar.


Ønsker du å gjennomføre din egen undersøkelse? 

Med Netigate kan du sende undersøkelser via e-post og SMS, for å få innsikt i medarbeidere, markedet og kunder. I plattformen vår kan du lage din egen undersøkelse eller bruke en av våre anerkjente maler. Ønsker du en guidet omvisning? Teamet vårt er på plass, og klar til å hjelpe deg.

Kontakt oss i dag så forteller vi mer!