Klicka här för att ladda ner undersökningen som PDF.

Netigates rapport på TV4 om hur svenska anställda vill att arbetsgivarna hanterar hemarbetet efter pandemin.

Vi på Netigate frågade 2055 slumpmässigt valda individer som jobbar heltid eller deltid på arbetsplatser runt om i Sverige. Urvalet är riksrepresentativt och tidsperioden är den 14-18 januari 2021. Syftet är att förstå hur svenska anställda vill att arbetsgivare ska hantera hemarbete efter pandemin. Undersökningen visar att flexibelt arbete och hemarbete är här för att stanna.

53% av svenska anställda arbetar hemifrån heltid eller deltid

47% av de tillfrågade arbetar från sin ordinarie arbetsplats, 32% arbetar hemifrån och 21% arbetar både hemifrån och på sin ordinarie arbetsplats. En mätning som vi på Netigate gjorde i våras visade att 42% då arbetade hemifrån. I januari 2021 kan vi alltså se en ökning på 11% av antalet som helt jobbar hemifrån.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

En stor majoritet vill arbeta både hemifrån och ifrån ordinarie arbetsplats

Netigates rapport TV4

Majoriteten menar att arbetet hemifrån har blivit bättre med tiden. Många svenska anställda ser fördelarna med hemarbete. 51% menar att arbetet hemifrån blivit bättre med tiden. Dock svarar 73% att de vill arbete både hemifrån och från ordinarie arbetsplats när smittspridningen upphört.

53,23% hemifrån är det perfekta snittet om anställda själva får välja

Undersökningen visar tydligt att respondenterna föredrar att arbeta både hemifrån och från den ordinarie arbetsplatsen när pandemin är över. När vi ber svarande definiera den perfekta balansen mellan hemarbete och arbete från ordinarie arbetsplats kommer vi nära 50%/50%. 46,77% vill svenska anställda spendera på den ordinarie arbetsplatsen och 53,23% hemifrån.

Netigates rapport TV4

Kvinnor trivs bättre än män med hemarbete

Effekten av hemarbetet bedöms mindre positivt av äldre medarbetare än av yngre. Äldre (50+) känner i mindre utsträckning att de blivit mer produktiva och svarar i mindre hög utsträckning att de olika aspekterna har påverkats positivt av hemarbetet än yngre (speciellt <40).

Kvinnor trivs bättre än män med hemarbete. De är också mer positivt inställda till att jobba hemifrån efter pandemin. Kvinnor tycker i högre utsträckning att deras produktivitet, koncentrationsmöjligheter, worklife balance och arbetsglädje har påverkats positivt av hemarbete. För de övriga aspekterna är svaren mer lika mellan män och kvinnor.

70% är nöjda med hur deras arbetsgivare hanterat hemarbete under pandemin

Flexibilitet är något som efterfrågas

De allra flesta anställda i Sverige tror att pandemin ändrat spelreglerna för hur arbetslivet och arbetsplatsen ser ut, även efter smittspridningen upphört.

75% vill att företaget de jobbar på ska bli mer flexibla när det kommer till arbete som utförs ifrån hemmet.

Vad kan arbetsgivare göra för att anpassa sig till det nya normala?

Avslutningsvis kan vi sa att hemarbetet är här för att stanna. Svenskarna vill i fortsättningen fortsätta att delvis arbeta hemifrån. Arbetsgivare behöver ställa om och bli mer flexibla när det kommer till möjligheten att arbeta på distans. Som arbetsgivare finns det vissa saker du kan göra redan nu:

  1. Kommunicera redan nu hur ert företag ser på hemarbete när smittspridningen upphört.
  2. Forskning och undersökningar visar att man arbetar hemifrån när man behöver fokusera och på ordinarie arbetsplats när man vill vara kreativ och social. Skapa förutsättningar för att vara kreativ och social på arbetsplatsen.
  3. Samla in feedback från anställda, hur fungerar det för dem idag, vilken stöttning behöver dem hemifrån. Gör anställda delaktiga i hur ni visualiserar er framtida arbetsplats. Testa Netigates COVID- 19 verksamhetsanalys.
  4. Nya medarbetare gynnas av att arbeta på den ordinarie arbetsplatsen under uppstart. Onboardingen sker mest fördelaktigt från den ordinarie arbetsplatsen.
  5. Om du som arbetsgivare letar ny kompetens kan du nu rekrytera talanger från hela Sverige eller hela världen.
  6. Fokusera på kvalitet och resultat, var arbetet utförs är inte så viktigt.

Ta även del av vår undersökning: Flexibelt arbete är det nya normala som vi tillsammans med med Mårten Westberg (EIBA), Stefan Tengblad (Göteborgs universitet) samt Petri Kajonius (Lunds universitet) genomförde under sommaren 2020.

Se Netigates rapport på TV4 som presenterades onsdagen den 20 januari.


Vill du göra din egna undersökning? 

Med Netigate kan du skicka enkäter via email och SMS för att få insikter om medarbetare, marknaden och kunder. I vår plattform kan du skapa din egna undersökning eller använda någon av våra beprövade mallar. Vill du få en guidad visning? Vårt team finns på plats och redo att hjälpa dig. Kontakta oss idag så berättar vi mer!