Klicka här för att ladda ner undersökningen som PDF. Sophie Hedestad, Mårten Westberg, Stefan Tengblad, Petri Kajonius

Under hösten 2020 frågade vi på Netigate tillsammans med Mårten Westberg (EIBA), Stefan Tengblad (Göteborgs universitet) samt Petri Kajonius (Lunds universitet) 1500 svenskar om hemarbete under Coronakrisen. Målet med undersökningen har varit att hjälpa svenska företag och chefer att lättare hantera denna situationen, när många vill och vissa fall måste fortsätta att arbeta hemifrån. Chefer och HR-avdelningar behöver förbereda sig för framtidens arbetsplats. Många arbetar idag utifrån en modell som förutsätter att de flesta är inne på kontoret.

En undersökning om hemarbete

Sverige har legat i framkant när det kommer till digitalisering. 2019 hade 98% svenskarna tillgång till internet i hushållet. Detta hjälper Sverige när det kommer till möjligheten att kunna arbeta hemifrån, vilket internationella undersökningar också ger stöd för. Förmåga att organisera arbete hemifrån kan bli ett viktigt konkurrensmedel även post Corona, vilket är särskilt viktigt för ett glesbefolkat land som Sverige. Därför har vi fokuserat på personer som helt eller delvis har arbetat hemifrån under Coronakrisen.

1500 slumpmässigt utvalda personer har deltagit i undersökningen som genomfördes under juli 2020. Urvalet är riksrepresentativt vilket betyder att det är en jämn fördelning av kön, geografiskt läge, ålder och inkomstnivå. Av de 1500 tillfrågade personerna har 506 svarat ”ja” på frågan om de jobbat hemifrån under Coronakrisen. Dessa 506 personer har sedan fått svara på ytterligare 60 frågor om boende, familj, transport, personlighet och andra målvariabler så som motivation, produktivitet, stimulans, hur det gått för deras arbetsgivare med mera.

hemarbete

Se även vår video: ”Flexibelt arbete är det nya normala” där personerna bakom undersökningen delar med sig av sina tankar kring resultatet.


Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Företag behöver inte vara rädda

Som företagsledare kan man oroa sig för att personer som arbetar hemifrån inte är lika produktiva då det finns fler störningsmoment i hemmet. Undersökningar visar dock att produktiviteten ökar vid hemarbete då personer får större möjlighet att planera sina dagar och en större flexibilitet. 67% som svarat på undersökningen trivs med att arbeta hemifrån samtidigt som 81% uppger att de nått sina affärsmål.

Inkomst, transport och familjesituation

Vår undersökning visar att inkomst, transport och familjesituation inte påverkar trivseln eller arbetsglädjen.

Inkomst
Man skulle kunna tro att folk med hög inkomst och därav mer ansvar är mer motiverade att arbeta men så är det inte. Detta stämmer överens med tidigare analyser om att högre lön inte ökar motivationen på lång sikt. Lönen påverkar inte heller hur bra man trivs under hemarbetet. Att trivas med arbetet hemma är olikt det som ger arbetsglädje så som motivation, kul på jobbet med mera. Personlighetsdraget extroversion påverkar både trivsel och arbetsglädje.

Transport
En annan faktor som kan tänkas få folk att vilja arbeta hemifrån är avståndet till jobbet. Men transport-tiden till jobbet påverkar vare sig trivsel eller arbetsglädje. Det gör inte heller inkomsten och hur stort man bor.

Familjesituation
En annan faktor som kan tänkas påverka arbetsglädjen är familjesituationen. Vår undersökning visar dock att varken antal barn i hemmet, ålder på barnen eller om man är ensamstående har en inverkan på trivsel och arbetsglädje vid hemarbete.

Trivsel och arbetsglädje

Personlighet samt om övriga familjemedlemmar trivs med hemarbete verkar vara avgörande faktorer för trivsel och arbetsglädje. Om barnen finner fokus för sina studier samt och om partnern trivs med hemarbete är detta gynnsamma faktorer för hemarbete.

Undersökningen visar att personer som har extroverta personlighetsdrag i högre grad trivs att jobba i öppet kontorslandskap. Extraversion är även ett personlighetsdrag som klarar av omställning till hemarbete i större utsträckning.

Arbetsglädjen påverkas också i stor grad av kommunikation och öppenhet med närmsta chef och kollegor. Om man hittat en arbetsplats eller ett eget rum i hemmet har trivseln ökat.

hemarbete

Alla åldrar kan arbeta hemifrån

Alla åldrar kan arbeta hemifrån hemarbete

Under våren har det diskuterats en del om att unga inte skulle kunna arbeta hemifrån. Undersökningar har visat på detta och även psykologer och organisati

onsvetare har förklarat det med att yngre personer behöver stöd från chefen.

Vår undersökning visar att ålder inte har ett samband med om man kan leda sitt arbete hemifrån eller inte. Alla åldrar kan hantera sitt arbete hemifrån. Däremot kan det finnas ett samband med om man är ny på en arbetsplats och då behöver stöd från kollegorna. På kontoret främjas samarbete och kommunikation.

Kontorslandskapet

2/3 av dem som inte gillar öppna kontorslandskap har trivts bättre med att arbeta ensamma under Corona. Introverta personer tenderar att arbeta hemifrån istället för att arbeta i ett öppet kontorslandskap.

Undersökningen visar att vi arbetar hemifrån när vi vill fokusera och koncentrera oss. De dagar när vi vill och behöver ha kontakt med kollegorna kommer vi till det öppna kontorslandskapet där flödet är helt fritt.

Detta innebär att arbetsgivare på sikt kan säga upp överflödiga kontorslokaler och sitta på mindre ytor. Företag som vill accelerera bör dra ner på ”döda kostnader” så som lokaler och satsa på marknadsföring och försäljning som skapar tillväxt.

Det finns ett samband mellan trivsel i hemmet och att man gillar att sitta i ett eget kontor. Normalt kontorsarbete har en hög störfaktor där det är svårt att koncentrera sig. Undersökningen visar att personer kan i högre grad koncentrera sig på sina arbetsuppgifter hemifrån.

Gränsen mellan arbete och fritid

hemarbete

Framtidens arbetsplats

hemarbete

Så rustar du dig inför framtiden

1. Säg upp ”döda kostnader” så som lokaler som inte utnyttjas. Personer kommer sitta hemifrån i allt större grad, även efter smittspridningen upphört om ditt företag tillåter det.

2. Extroverta personer klarar arbetet hemifrån bättre. Se till att dina introverta medarbetare får det stöd de behöver. Nå ut till dem oftare.

3. Ålder har inget med effektivitet att göra, däremot har tid i bolaget en avgörande roll om man kan arbeta hemifrån eller inte. Om du har nyanställt kommer dina nya medarbetare gynnas av att arbete från ordinarie arbetsplats.

4. Fokusera på resultat och kvalitet i arbete, var det utförs är inte så viktigt.

hemarbete

Slutligen

Den höga skattningen av hemarbetet, under en delvis kaotisk och traumatisk vår, har fått oss att ifrågasätta hur arbetslivet fungerande före corona, då förutsättningarna för att åstadkomma resultat och arbetsglädje egentligen var betydligt bättre. Hur vanligt förkommande har det egentligen varit med ineffektiva möten, störande kolleger, bossiga chefer och fyrkantiga regler kring hur arbetet skall utföras? Det svenska arbetslivet behöver utveckla nya flexibla arbetsformer som kännetecknas av kompetens, kvalitet och resultat.

hemarbete
Vill du komma i kontakt med oss på Netigate?

Vill du komma i kontakt med Netigate gällande undersökningen eller vill du göra en egen undersökning? Hör av dig till sophie.hedestad@netigate.se eller sms:a 0732012498.