Sophie Hedestad, Mårten Westberg, Stefan Tengblad, Petri Kajonius

Hjemmekontor – Klikk her for å laste ned undersøkelsen som PDF.


Gjennom sommeren har vi i Netigate, sammen med Mårten Westberg,(EIBA) Stefan Tengblad, (Göteborgs universitet) samt Petri Kajonius, (Lunds universitet), spurt 1 500 svenske arbeidstakere om hjemmekontor under koronakrisen. Målet med undersøkelsen har vært å kunne hjelpe bedrifter og ledere til lettere å kunne håndtere situasjonen i høst. Dette fordi mange ønsker, og i visse tilfeller må, fortsette å arbeide hjemmefra. Ledere og HR-avdelinger har behov for å forberede seg på framtidens arbeidsplass. Mange jobber i dag utfra en modell som forutsetter at de fleste er inne på kontoret.

En undersøkelse om hjemmekontor

Sverige har ligget i forkant når det gjelder digitalisering. I 2019 hadde 98 % av svenskene tilgang til Internett hjemme. Dette hjelper Sverige når det gjelder muligheten til å jobbe hjemmefra, noe som også understøttes av internasjonale undersøkelser. Evnen til å organisere hjemmekontoret kan bli et viktig konkurransefortrinn også etter korona, noe som er spesielt viktig for et tynt befolket land som Sverige. Derfor har vi fokusert på personer som helt eller delvis har jobbet hjemmefra under koronakrisen.

1 500 tilfeldig utvalgte personer deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført i juli 2020. Utvalget er nasjonalt representativt, det vil si at det er jevn fordeling av kjønn, geografisk beliggenhet, alder og inntektsnivå. Av de 1 500 spurte svarte 506 «ja» på spørsmålet om de jobbet hjemmefra under koronakrisen. Disse 506 personene har i etterkant besvart ytterligere 60 spørsmål om bolig, familie, transport, personlighet og andre målvariabler som motivasjon, produktivitet, stimulans, hvordan det gikk for arbeidsgiveren deres med mer.

hjemmekontor
Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Bedrifter trenger ikke være redde for hjemmekontor

Som bedriftsleder kan du bekymre deg for at folk som jobber hjemmefra ikke er like produktive da det finnes flere forstyrrelser i hjemmet. Undersøkelser viser imidlertid at produktivitet og engasjement øker med hjemmekontor da folk har større mulighet til å planlegge sine dager og skape større fleksibilitet. 67 % av de som svarte på undersøkelsen liker å jobbe hjemmefra, samtidig oppgir 81 % at de har nådd sine forretningsmål.

hjemmekontor

Inntekt, reisevei og familiesituasjon

Vår undersøkelse viser at inntekt, reisevei og familiesituasjon ikke påvirker trivsel eller arbeidsglede.

Inntekt
Man tror gjerne at folk med høy inntekt og med mer ansvar, er mer motiverte til å jobbe, men dette er ikke tilfelle. Dette er i tråd med tidligere analyser at høyere lønn ikke øker motivasjonen i det lange løp. Lønnen påvirker heller ikke hvor godt man trives med å arbeide hjemmefra. Å trives med hjemmekontor er ulikt det som gir arbeidsglede som motivasjon, moro på jobben og mer. Ekstroversjon av personlighetstrekk påvirker både trivsel og arbeidsglede.

Reisevei
En annen faktor som kan gjøre folk ønsker å jobbe hjemmefra er avstanden til jobben. Men reisetiden til jobb påvirker ikke trivsel eller arbeidsglede. Heller ikke inntekt og hvor stort du bor.

Familiesituasjon
En annen faktor som kan påvirke trivsel på arbeidsplassen, er familiesituasjonen. Vår undersøkelse viser imidlertid at verken antall barn i hjemmet, barnas alder eller det å være enslig har innvirkning på trivsel og arbeidsglede ved hjemmekontor.

Trivsel og arbeidsglede

Personlighet, og hvorvidt andre familiemedlemmer liker hjemmekontor, ser ut til å være avgjørende for trivsel og arbeidsglede. Dersom barna har fokus på sine studier, og om partneren liker å jobbe hjemmefra, er dette gunstige faktorer for hjemmekontor.

Undersøkelsen viser at personer som har utadvendte personlighetstrekk, i større grad trives å jobbe i et åpent kontorlandskap. Ekstroversjon er også et personlighetstrekk som gjør at man lettere takler overgangen til hjemmekontor.

Arbeidsgleden påvirkes også i høy grad av kommunikasjon og åpenhet med nærmeste leder og kolleger. Har du har funnet en arbeidsplass eller et eget rom i hjemmet, har trivselen økt.

hjemmekontor

Last ned vår e-bok: Slik måler du medarbeiderengasjement kontinuerlig


Medarbeidere i alle aldre kan jobbe hjemmefra

hjemmekontor

Undersøkelsen viser at personer som har utadvendte personlighetstrekk, i større grad trives å jobbe i et åpent kontorlandskap. Ekstroversjon er også et personlighetstrekk som gjør at man lettere takler overgangen til hjemmekontor. Arbeidsgleden påvirkes også i høy grad av kommunikasjon og åpenhet med nærmeste leder og kolleger. Har du har funnet en arbeidsplass eller et eget rom i hjemmet, har trivselen økt. Medarbeidere i alle aldre kan jobbe hjemmefra. I løpet av våren har det vært en del diskusjoner om unge mennesker ikke er i stand til å jobbe hjemmefra. Dette framgår av undersøkelser, og selv psykologer og organisatoriske forskere forklarer dette med at yngre mennesker trenger støtte fra sjefen.

Undersøkelsen vår viser at alder ikke har noen sammenheng med om du kan styre arbeidet fra hjemmekontor eller ei. Medarbeidere i alle aldre kan håndtere sitt arbeid hjemmefra. Det kan imidlertid være en sammenheng med om du er ny på en arbeidsplass og da trenger støtte fra kolleger. På kontoret fremmes samarbeid og kommunikasjon.


Les vår siste rapport: Fremtidens arbeidsplass


Kontorlandskapet

2/3 av de som ikke liker åpne kontorlandskaper, har hatt glede av å jobbe alene under korona. Introverte mennesker har en tendens til å jobbe hjemmefra i stedet for å jobbe i et åpent kontorlandskap.

Undersøkelsen viser at vi jobber hjemmefra når vi trenger å fokusere og konsentrere oss. De dagene vi ønsker og trenger å ha kontakt med kolleger, kommer vi til det åpne kontorlandskapet der flyten er helt fri.

Dette betyr at arbeidsgivere på sikt kan si opp overflødige kontorlokaler og sitte på mindre arealer. Selskaper som ønsker å øke veksten, bør redusere unødvendige kostnader, som lokaler, og investere i markedsføring og salg som skaper vekst.

hejemmekontor NO

Det er en sammenheng mellom trivsel i hjemmet, og at man liker å sitte på eget kontor. Normalt kontorarbeid har høy interferensfaktor der det er vanskelig å konsentrere seg. Undersøkelsen viser at folk i større grad kan konsentrere seg om arbeidsoppgavene sine hjemmefra.

Grensen mellom arbeid og fritid viskes bort ved hjemmekontor

hjemmekontor

Framtidens arbeidsplass

hjemmekontor

Slik forbereder du deg på framtiden

1. Bli kvitt unødvendige kostnader, som lokaler som ikke er i bruk. Folk vil i økende grad jobbe hjemmefra, selv etter at smittespredningen har stoppet hvis bedriften din tillater det.

2. Ekstroverte mennesker gjør arbeidet hjemmefra bedre. Sørg for at dine introverte ansatte får den støtten de har behov for. Nå ut til dem oftere.

3. Alder har ingenting med effektivitet å gjøre, men tiden i selskapet har en avgjørende rolle for om du kan jobbe hjemmefra eller ikke. Hvis du har en nyansatt, vil dine nye medarbeidere ha nytte av å arbeide fra en vanlig arbeidsplass.

4. Å fokusere på resultater og kvaliteten på arbeidet, hvor det utføres er ikke så viktig.

hjemmekontor

Til slutt

Det høye andelen av arbeid utført fra hjemmekontor under en delvis kaotisk og traumatisk vår, har fått oss til å stille spørsmål ved hvordan arbeidslivet fungerte før koronaen, da forholdene for å oppnå resultater og arbeidsglede faktisk var betydelig bedre. Hvor vanlig har det egentlig vært med ineffektive møter, forstyrrende kolleger, sjefete ledere og firkantede regler om hvordan arbeidet skal utføres? Svensk arbeidsliv trenger å utvikle nye fleksible arbeidsformer som er preget av kompetanse, kvalitet og resultater.

hjemmekontor
Last ned rapporten: Utviklingen av medarbeiderlojalitet mellom 2019-2020

Vil du komme i kontakt med oss ​​i Netigate?

Ønsker du å komme i kontakt med Netigate angående undersøkelsen eller ønsker du å gjøre din egen undersøkelse? Registrer deg for en 30-dagers gratis prøveversjon av Netigate i dag, eller bestill en demo så kontakter vi deg.