Sammen med Mårten Westberg (EIBA), Stefan Tengblad (Universitetet i Gøteborg) og Petri Kajonius (Universitetet i Lund) spurte vi i Netigate 1 500 svensker om hjemmekontor under koronakrisen.

Hensikten med denne undersøkelsen er å hjelpe virksomheter og ledere til å lettere håndtere situasjonen vedrørende hjemmekontor. Ledere og HR-avdelinger må forberede seg på fremtidens arbeidsplass, ettersom mange virksomheter i dag jobber ut fra en modell som forutsetter at de fleste er på kontoret.

Om undersøkelsen

Norden har ligget i forkant når det gjelder digitalisering. I 2019 hadde 98 % av oss tilgang til Internett i husholdningen. Dette hjelper oss når det gjelder muligheten til å jobbe hjemmefra, noe som også støttes i internasjonale undersøkelser. Evnen til å organisere arbeid hjemmefra kan være et viktig konkurransemiddel selv etter korona, noe som er spesielt viktig i våre tynt befolkede land. Derfor har vi fokusert på personer som har jobbet helt, eller delvis hjemmefra, under koronakrisen. Mårten Westberg fra Europiska Institutet för Beteendevetenskaplig Analys, Dr Petri Kajonius fra Univerisitetet i Lund, Sophie Hedestad fra Netigate, og Professor Stefan Tengblad fra Universitetet i Gøteborg universitet står bak undersøkelsen.

1 500 tilfeldig utvalgte  personer i Sverige deltok i undersøkelsen som ble gjennomført i juli 2020. Utvalget er nasjonalt representativt for Sverige, noe som betyr at det er en jevn fordeling av kjønn, geografisk beliggenhet, alder og inntektsnivå. Vi spurte 1 500, og 506 svarte “ja” på spørsmålet om de jobbet hjemmefra under koronakrisen. Disse 506 personene har senere måttet svare på ytterligere 60 spørsmål om bolig, familie, transport, personlighet og andre målvariabler som motivasjon, produktivitet, stimulans, hvordan det gikk for arbeidsgiveren deres med mer.

I denne undersøkelsen får du ta del i resultater og innsikt om hvordan man opplevde hjemmekontor under koronakrisen, og hva dette betyr for fortsatt utvikling av arbeidsplassen.