Vi på Netigate skapade ett Purpose Project för att undersöka hur anställdas lojalitet mot arbetsplatsen utvecklats sedan 2019. För att göra detta samlade vi in data från 274 olika företag som använder Netigates plattform och som mätt Employee Net Promoter Score (eNPS) under 2019, 2020 och 2021. Data i rapporten består av över 200 000 eNPS- svar som hjälper oss att förstå hur medarbetarlojaliteten utvecklats sedan början av coronapandemin.


Ladda ner rapporten här!


Vad är medarbetarlojalitet och varför är det viktigt?

Lojala medarbetare är en grundförutsättning för att nå framgång i ett företag. De är varumärkesambassadörer som är engagerade och trivs med sitt arbete. De kommer aktivt att främja verksamheten genom att sprida ett positivt budskap vidare. Detta driver tillväxten internt och externt, både när det kommer till anställda och till kunder.

Det finns en tydlig koppling mellan medarbetarlojalitet och kundlojalitet. Lojala medarbetare är engagerade och entusiastiska över sitt arbete och företaget. Detta kommer i sin tur påverka kollegor såväl som kunderna positivt.

Andra fördelar med engagerade och lojala medarbetare är att de är mer produktiva och kreativa vilket leder till minskade kostnader (Reichheld). Hög lojalitet och engagemang kan också leda till förbättrad ekonomisk utveckling för företag, även i osäkra tider (Aon Hewitt).

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

70 % av företagen som mätte eNPS både under 2019 och 2020 såg en positiv ökning i deras poäng

Bland de företag som vi undersökt ser vi att lojaliteten hos medarbetarna ökade från 2019 till 2020. År 2019 var den genomsnittliga eNPS-poängen 9, med en ganska jämn spridning av ambassadörer, passiva och kritiker. Under 2020 året då coronapandemin började ökade poängen till 17. Medarbetarna blev mer lojala mot sin arbetsplats. Bland de företag som vi undersökt ser vi att lojaliteten hos medarbetarna ökade från 2019 till 2020.

År 2021 sjönk genomsnittet för eNPS aningen och landade på 13. Med andra ord ser det ut som att medarbetarna blev mindre lojala mot sin arbetsplats under utvecklingen av pandemin.

Vad driver medarbetarlojaliteten idag?

Vårt mål var att undersöka utvecklingen av eNPS men vi var också intresserade av att förstå vilka faktorer som driver engagemang och lojalitet hos de anställda. Under 2019 och 2020 genomförde Netigate en panelundersökning med över 3000 svenska anställda som fick svara på frågor kring drivkrafter i kombination med eNPS frågan. Analyser av resultaten visar att element som rör ledarskap, arbetsuppgifter, personlig utveckling och tydlighet vad de gäller organisationens vision och mål är nära kopplat till medarbetarlojalitet.

Coronakrisens påverkan på anställdas lojalitet

COVID-19 pandemin började i mars 2020 och ledde till betydande förändringar för våra privatliv och arbetsliv. En av de mest uppenbara konsekvenserna för anställda har varit den snabba och omfattande övergången till distansarbete.

En undersökning genomförd av Netigate i januari 2021 visar att 32% av alla medarbetare arbetade helt hemifrån vid den tidpunkten. 47% arbetade helt på ordinarie arbetsplats, medan 21% jobbade både hemifrån och på ordinarie arbetsplats.

De företag som lyckats upprätthålla en god kommunikation under denna period av distansarbete har större chans att upprätthålla högt engagemang och lojalitet bland medarbetarna.

anställdas lojalitet

Hur medarbetarundersökningar påverkar eNPS-poängen

Vi undersökte också hur medarbetarundersökningar – eller bristen på dem – påverkar eNPS-poängen. Vår forskning visar att anställda i Sverige som inte deltagit på någon typ av medarbetarundersökning under 2019 och 2020 har lägre eNPS-poäng jämfört med de företag som använde Netigates plattform för att genomföra minst en medarbetarundersökning under samma period.

En avgörande del när det kommer till genomförande av medarbetarundersökningar är även hur man hanterar och agerar på insikterna för att göra förbättringar. Om ett företag inte agerar på feedback kan det skapa en frustration bland medarbetarna, vilket resulterar i lägre lojalitetspoäng.

anställdas lojalitet

Redo att själv börja mäta eNPS och förstå dina anställdas lojalitet?

Läs vår guide om Employee Net Promoter Score eller lär dig mer om Netigates eNPS software. Du kan även boka en demo av vår plattform, eller skapa ett kostnadsfritt konto och prova själv!