På Netigate strävar vi efter att bidra med positiv förändring till samhället för att hjälpa företag och privatpersoner att bli ännu bättre. Vårt senaste resultat för detta mål var vårt Purpose Project, en undersökning om hur medarbetarnas lojalitet utvecklats mellan 2019 – 2021 och varför. I spetsen för detta projekt står Marit Methi, Senior Insight Consultant på Netigate i Norge. I denna artikel lär vi oss mer om vem Marit är, hennes arbete med projektet och hennes viktigaste upptäckter i undersökningen.


Ladda ner hela rapporten här


Varför ansökte du till att leda projektet?

Jag tyckte det var en intressant utmaning. Sedan jag började på Netigate har jag velat använda vår plattform och den data vi samlar in för att påverka samhället, både på en professionell och personlig nivå. Jag såg också Purpose Project som en möjlighet att göra något helt annat ett tag.

Berätta mer om ditt arbete med projektet

Först var jag tvungen att besluta om vad ämnet för Purpose Project skulle vara. Jag bestämde mig snabbt för att jag ville undersöka hur coronapandemin påverkat arbetsplatsen. Nästa steg var att planera hur jag skulle gå till väga vilket resulterade i två delar.

Den första delen involverade en analys av data från företag som använt Netigates plattform från 2019 fram till idag. Jag såg över data från 274 olika företag och 200 000 eNPS-svar. Mitt mål var att upptäcka hur medarbetarnas lojalitet har utvecklats från innan pandemin till idag.

I det andra delen involverade jag intervjuer med HR-chefer och ledare över hela Europa. Mitt mål var att få en inblick i hur pandemin har påverkat arbetsplatsen. Du kan läsa mer om deras upplevelser och tankar i den fullständiga rapporten.


Läs mer om Employee Net Promoter Score (eNPS)


Vilka var dina viktigaste nyckelresultat?

Det finns tre viktiga resultat. Den första är COVID-19s framfart 2020 som ledde till stor instabilitet och osäkerhet på arbetsmarknaden. Vår forskning tyder på att medarbetarnas lojalitet gentemot arbetsgivaren ökade under denna tid jämfört med 2019. Hittills under 2021 förblir medarbetarnas lojalitet stabil på en hög nivå.

Det andra nyckelresultatet avser vad som driver medarbetarnas lojalitet. Vår forskning visar att den är kopplad till ledarskap, arbetsuppgifter, möjlighet till personlig utveckling och tydlighet angående företagets visioner och mål.

Slutligen fann jag också att företag som genomför medarbetarundersökningar minst en gång per år tenderar att rapportera högre Employee Net Promoter Score (eNPS) än de förtag som inte gör det.

Hur kan din undersökning hjälpa företag att fatta bättre beslut?

Medarbetarnas lojalitet har en betydande och långtgående inverkan på ett företag. Forskning visar att lojala medarbetare är mer produktiva och kreativa vilket i slutändan leder till minskade kostnader och ökade vinster. Medarbetarnöjdheten har också en direkt påverkan på kundnöjdheten, nöjda medarbetare leder till nöjda kunder.

Från att förstå vad som drivit medarbetarnas lojalitet mellan 2019 och 2021, till att läsa experternas insikter om ämnet, kommer denna rapport att vara värdefull för företag som vill förbättra och förstå deras anställdas erfarenhet i en omskakande tid.