Vi i Netigate ønsker å bidra positivt til samfunnet, og hjelpe virksomheter og enkeltpersoner å bli bedre. Det seneste resultatet av denne målsettingen er Purpose Project, som er en undersøkelse om hvordan medarbeiderlojalitet har utviklet seg fra 2019 til 2021 – og hvorfor. Marit Methi, som er Senior Insight Consultant ved Netigates Oslo-kontor, sto i spissen for dette prosjektet. I denne artikkelen får vi vite mer om Marit, hennes arbeid med prosjektet, og hennes hovedfunn.


Last ned hele rapporten her


Marit Mehti Purpose Project
Hvorfor søkte du om å lede prosjektet?

Jeg syntes dette var en spennende utfordring. Helt siden jeg begynte i Netigate, har jeg ønsket å bruke plattformen vår, og dataene vi samler inn, til å påvirke samfunnet både på et profesjonelt og personlig plan. Jeg så også Purpose Project som en mulighet til å gjøre noe helt annet for en periode!

Fortell mer om arbeidet med prosjektet

Først måtte jeg bestemme temaet for Purpose Project. Jeg fant raskt ut at jeg ønsket å undersøke hvordan COVID-19-pandemien har påvirket arbeidsplassen. Neste skritt var å planlegge hvordan jeg skulle gjøre det, og dette resulterte i to prosesser.

Den første delen involverte en analyse av data fra virksomheter som har brukt Netigates programvare fra 2019 og frem til i dag. Jeg vurderte data fra 274 forskjellige virksomheter og over 200 000 eNPS-svar. Målet mitt var å utforske hvordan medarbeiderlojaliteten har utviklet seg fra før pandemien til nå.

Den andre delen involverte intervjuer av HR-ledere og ledere over hele Europa. Her var målet mitt å få innsikt i hvordan pandemien har påvirket arbeidsplassen. Du kan lese om deres erfaringer og synspunkter i den fullstendige rapporten.


Les også: Employee Net Promoter Score – hvor engasjerte er dine medarbeidere?


Hva var de viktigste funnene dine?

Det er tre viktige funn i Purpose Project. Den første er at da pandemien kom i 2020, førte det til mye ustabilitet og uforutsigbarhet i arbeidsmarkedet. Våre undersøkelser viser at medarbeideres lojalitet overfor arbeidsgiver, økte i denne perioden sammenlignet med 2019. Og så langt i 2021 har medarbeiderlojaliteten vært på et stabilt høyt nivå.

Det andre nøkkelfunnet relaterer seg til hva som driver lojalitet hos medarbeiderne. Våre undersøkelser viser at den er knyttet til ledelse, arbeidsoppgaver, personlig utvikling og klarhet om visjoner og mål for virksomheten.

Til slutt fant jeg også ut at virksomheter som gjennomfører medarbeiderundersøkelser minst en gang per år, har en tendens til å rapportere høyere Employee Net Promoter Scores enn de virksomhetene som ikke gjør det.

Hvordan kan din forskning hjelpe virksomheter til å ta bedre beslutninger?

Medarbeiderlojalitet har en betydelig og omfattende innvirkning på en organisasjon. Undersøkelser viser at lojale medarbeidere er mer produktive og kreative, og fører dessuten til reduserte kostnader og økt fortjeneste. Deres tilfredshet har også en direkte innvirkning på kundetilfredshet, for fornøyde medarbeidere skaper fornøyde kunder.

Fra å forstå hva som har drevet medarbeidernes lojalitet mellom 2019 og 2021, til å lese ekspertinnsikt om emnet, vil denne rapporten være verdifull for virksomheter som ønsker å forbedre og forstå medarbeideropplevelsen i en turbulent tid.