Netigate har gjort en unik undersökning som visar hur svenska anställda vill att arbetsgivare ska hantera hemarbete efter pandemin. Undersökningen är riksrepresentativ, vilket betyder att respondenterna har en jämn fördelning av kön, ålder, region, inkomstnivå och så vidare. Vi har frågat 2055 slumpmässigt utvalda individer som jobbar heltid eller deltid på arbetsplatser runtom i Sverige. Undersökningen genomfördes mellan den 14 januari 2021 till och med 18 januari 2021.

Rapporten presenterades även på TV4.