Just nu talas det mycket om att vi kommer att se en stor uppsägningsvåg när allt fler väljer att lämna sin nuvarande arbetsgivare. Snacket kring att en stor uppsägningsvåg var på gång började redan i april i år när det amerikanska arbetsdepartementet rapporterade att mer än fyra miljoner människor sagt upp sig. Microsoft genomförde nyligen även en global undersökning som visade att ca 41% av anställda överväger att lämna sina jobb inom de närmsta året.

Konkurrensen om topptalanger idag är hård. Företag behöver jobba hårdare än någonsin för att se till att inte mista sina anställda. Den stora uppsägningsvågen många står inför kan kännas skrämmande. Den väcker frågor om vad som driver människor till att lämna sina arbetsgivare, och vad man isåfall kan göra för att hantera detta.

Strategier för hybrida team

Pandemin har oundvikligen bidragit till att allt fler tvingats till att arbeta hemifrån. Detta är något som hela världen har upplevt tillsammans. Hemarbetet har lett till att allt fler människor fått mer tid över, pengar och mer självständighet när det kommer till arbete. Och har faktiskt bidragit till att allt fler börjat trivas både i sitt privatliv och yrkesmässiga liv.

Även om inte alla har tyckt om att arbeta hemifrån har det blivit något som satt guldkant på vardagen för många i en annars dyster situation. Som ett resultat av den stora uppsägningsvågen handlar diskussionen nu främst om hur arbetsgivare kommer att hantera distansarbetet efter pandemin.

”Många har trivts med att arbeta hemifrån och många har också nått deras företagsmål. Företag behöver inte oroa sig för att låta sin personal arbeta hemifrån.”

Professor Stefan Tengblad, Göteborgs Universitet i Hemarbete: Flexibelt arbete är det nya normala

Corona-krisen har även bidragit till att många börjat utvärdera vad man tycker är viktigt i livet. På ett personligt plan har regeringars rekommendationer om karantän och lockdowns lett till långa perioder där många inte kunnat träffa familj och vänner. För många har det inneburit att man fått mer tid till att fundera över vad man vill ha utav av sitt liv. Och vad det innebär att ha en bra balans mellan arbete och privatliv.

Flexibelt arbete är det nya normala

2020 genomförde vi på Netigate en undersökning om hemarbete under coronakrisen. I den kunde vi se att 67 % av respondenterna tyckte om att arbete hemifrån. 81 % av de svarande sa även att de nått sina affärsmål.


Ladda ner rapporten: Flexibelt arbete är det nya normala

I början av 2021 valde vi att följa upp våra första undersökning för att se om attityderna förändrats kring distansarbete. Rapporten visade tydligt att attityderna om distansarbete fortsatt var positiv. 70 % av respondenterna svarade att det trivdes med att arbeta hemifrån. När vi frågade dem om vad den perfekta balansen mellan arbete på kontoret och hemifrån var , svarade 73 % att en kombinationen av bägge var den perfekta balansen. Tanken om en hybridarbetsplats stöttas även av McKinseys rapport som visar att 90 % av de stora företagen anammat en hybridmodell när det gäller att återvända till kontoret.

I takt med att allt fler blir vaccinerade och människor vågar återvända till den fysiska arbetsplatsen väntar också många anställda på att se hur deras arbetsgivare fortsatt tänker kring hemarbete. För de människor som har trivts bra med att arbeta på distans är det mycket troligt att en arbetsgivare som erbjuder arbete på distan kommer vara en avgörande faktor när man väljer arbetsplats.

Läs: Hur vill svenska anställda att arbetsgivare ska hantera hemarbetet efter pandemin?
uppsägningsvågen.

Vad har lojalitet med den stora uppsägningsvågen att göra?

För många har sättet deras arbetsgivare hanterat pandemin spelat en avgörande roll för hur lojala det är. Men vad har medarbetarlojalitet att göra med personalomsättningen, och vad händer i företag där medarbetarlojalitet saknas?

Innan sommaren genomförde vi en stor undersökning kring utveckligen av medarbetarlojaliteten mellan 2019-2021. Vi var särskilt intresserade av att undersöka drivkrafterna bakom lojaliteten och hur denna har förändrats sedan början av pandemin. För att göra detta undersökte vi över 200 000 eNPS (Employee Net Promoter Score) från 274 olika företag i olika branscher och länder. När vi gjorde detta kunde vi se att den genomsnittliga poängen fortsatt varit stabil trots pandemin. Dessa fynd var intressanta, särskilt när man undersöker dem i samband med den stora uppsägningsvågen.


Ladda ner: Hur har anställdas lojalitet mot arbetsplatsen utvecklats mellan 2019-2021

Lena Bjurner från Sveriges HR-förening kommenterar undersökning och konstaterar att den stabila eNPS poängen kan beror på förändringar i ledarskap “Med tanke på situationen där många inte längre kan träffas har ledare blivit tvungna att leda genom tillit och nära kommunikation.” Detta tyder på en ömsesidighet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om företag kan visa att de värdesätter sina anställda är det mer troligt att de vinner många fördelar och behåller sina topptalanger.

Genom att gräva djupare in i data såg vi även att personer som inte deltagit i någon medarbetarundersökning mellan 2019 och 2020 hade ett lägre eNPS-poäng än de personer som gjort det. Detta visar på hur viktigt det är att lyssna på sina anställda och aktivt jobba med feedback. Att fatta konkreta beslut, baserade på data från anställda, för att förbättra medarbetarupplevelsen på ditt företag är det bästa sättet för att förhindra att dina topptalanger lämnar men också för att locka till dig nya.

Skydda ditt företag för en uppsägningsvåg

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare har förändrats och blivit mer symbiotiskt. För att hänga med i utvecklingen av framtidens arbetsplats måste du vara beredd att anpassa dig efter dina medarbetares behov. Tidigare har mycket av makten varit hos arbetsgivaren. Nu kan vi istället se att arbetstagaren fåt mer att säga till om när det kommer till att påverka sitt arbetsliv. De söker företag, karriärer och branscher där deras behov tillgodoses.

”Om människor värdesätter något och förväntar sig det, blir det ett problem om man inte lever upp till dessa förväntningar”

Professor Graem Martin, University of Dundee från rapporten: Hur har anställdas lojalitet gentemot arbetsplatsen utvecklats sedan 2019?

Som ett resultat kommer flexibilitet att vara avgörande när det gäller att öka medarbetarlojaliteten och behålla topptalanger. Nu är det dags att anamma en arbetskultur där medarbetarnas behov står i centrum. En bra början är att börja lyssna och ta reda på va de behöver. Vad har fungerat bra under pandemin? Vilka delar av arbetet skulle de vilja förändra? Vilka är de viktigaste drivkrafterna för att driva engagemang och lojalitet hos din anställda? Använd svaren på dessa frågor för att förstå vad ditt nästa steg är när det kommer till att utveckla medarbetarresan.

Lyssna på dina anställdas behov

Det kommer också att vara viktigt att lyssna på alla anställda som väljer att säga upp sig under den stora uppsägningsvågen. Att förstå varför de väljer att lämna och orsakerna bakom kommer vara avgörande för att förstå hur du kan få andra att stanna. Marknaden av talanger har vuxit sig stor som ett resultat av den tekniska utvecklingen. Men denna marknad kommer nu att bli ännu bredare och större tack vare större möjligheter till distansarbete. I slutändan kommer ditt företags framgång handla om hur bra du är på att anpassa dig till det nya normala och också vara det som gör dig till en attraktiv arbetsgivare.


Infografik: Den stora uppsägningsvågen i kontext

Hur bra känner du dina anställda?

Netigates medarbetarundersökningen med ett Employee Net Promoter Score (eNPS) hjälper dig att snabbt och enkelt mäta medarbetarengagemang. Kom igång och idag med en en 30-dagars provperiod helt kostnadsfritt!