Velkommen til et arbeidsmarked i rask endring, der forskere er kjappe til å introdusere nye begreper for å dekke og forstå nye trender. Det kan være litt vanskelig å henge med til tider. Først så vi «The Great Resignation», raskt etterfulgt av «Quiet Quitting». Nå har en ny trend dukket opp: «Grumpy Staying». Hva er egentlig «Grumpy Staying», hvor kommer det fra, og hvordan påvirker det virksomheten?

grumpy staying er en medarbeider som er gretten og sur på jobben
Innhold

  Hva er Grumpy Staying, og hvorfor trender det?

  Quiet Quitting beskriver misfornøyde medarbeidere som legger ned mindre arbeidsinnsats, noen ganger beskrevet som «bare et minimum», og distanserer seg fra å engasjere seg aktivt. Grumpy Stayers er mer tydelige på hvor misfornøyde de er med rollen sin. Et stramt arbeidsmarked med få muligheter, gjør at vi imidlertid ikke ser en ny bølge av oppsigelser. Folk føler seg fanget i rollene sine, de er misfornøyde, men klarer ikke å finne en annen stilling. I motsetning til Quiet Quitters, vil de i større grad aktivt gi uttrykk for sin misnøye. I stedet for å holde hodet lavt og fortsette, blir en som er gretten og sur på jobben, også mer høylytt.

  Dette er et vanskelig terreng å vandre i. Kapitalismens kultur, som er drevet av produktivitet, ønsker å få oss alle til å tro at dette er ugunstig. For folk bør være dedikerte til arbeidet sitt og yte mer enn forventet. En økende grad av mer seriøse samtaler om psykisk helse og utbrenthet, bidrar imidlertid til å fjerne noe av giften i denne produktivitetsstyrte tankegangen. Som bedriftseier havner du dermed midt i en større debatt. Du ønsker selvsagt å sikre en viss produktivitet og inntjening. Men kan vi virkelig forvente at medarbeiderne skal engasjere seg utover det de får betalt for å gjøre? For å se nærmere på dette, tar vi en titt på årsaker og konsekvenser av Grumpy Staying.

  Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

  Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

  Hva er årsakene og konsekvensene av Grumpy Staying?

  Grumpy Staying er nært forbundet med medarbeidernes grad av tilfredshet og engasjement på arbeidsplassen. Det dekker i bunn og grunn de samme årsakene som The Great Resignation og Quiet Quitting. Dersom medarbeiderne verken føler seg hørt eller verdsatt i virksomheten, synker tilfredsheten og engasjementet. Da gjør de bare de oppgavene som forventes av dem – uten særlig engasjement eller ekstra innsats. Det er kun måten det kommer til syne på som er litt forskjellig.

  Medarbeidere fra The Great Resignation fant et endringspotensial ved å slutte i jobben og finne seg en ny stilling. Noen trivdes bedre i nye roller, mens andre ble desillusjonerte og innså at gresset ikke alltid er grønnere på den andre siden. De gikk tilbake til sine gamle roller, noe vi beskriver som boomerang-ansatte. Quiet quitters ble imidlertid begrenset av et arbeidsmarked som ikke bød på mange alternativer, og de ble værende i rollene sine, samtidig som de ble mer og mer passive. I enkelte artikler blir Grumpy Stayers noe misvisende beskrevet som «Loud Quitters». De gir nemlig høyt og tydelig uttrykk for at de er misfornøyde, uten at de slutter.

  Jobb med årsakene

  Dette er et tveegget sverd. På den ene siden kan årsaken til at de ansatte blir, tolkes som et resultat av et arbeidsmarked som ikke tilbyr andre muligheter. Eller vi kan se det som en del av et større kulturelt skifte, der vi tror at det å bli hørt, faktisk vil føre til positive endringer. I så fall bør vi ikke ta det for gitt at det er negativt å være gretten og sur på jobben. Det kan være svært konstruktivt å sette ord på ulike problemstillinger. Det er først da vi kan ta tak i dem og bruke dem til å skape endringer.

  Det er mange grunner til at medarbeidere kan begynne å føle seg uengasjerte og misfornøyde på jobben. Vi har likevel noen fellesnevnere:

  • Føler seg ikke hørt eller verdsatt på jobben
  • Opplever ikke å få anerkjennelse for sin arbeidsinnsats
  • Manglende sunt arbeidsmiljø eller balanse mellom arbeid og fritid
  • Problemer med kommunikasjon eller kultur på jobben
  • Selskapets verdier gjenspeiler ikke medarbeidernes verdier
  • Teamstrukturen legger ikke til rette for samarbeid og teamarbeid
  • Avstand mellom ledergruppen og de ansatte
  • …og så videre

  Derfor bør man ikke falle for enkle påstander om at medarbeidere blir mer late eller bortskjemte. Vi bør heller glede oss over at det å bidra til et sunt arbeidsmiljø, også handler om å forstå hvordan vi kan skifte fokus fra ren produktivitet til å lytte til medarbeiderne. Dette vil ha positive konsekvenser både for de ansatte, og dermed for virksomheten som helhet. Men hvis det er så mange potensielle årsaker, hvordan håndterer vi det å være gretten og sur på jobben?


  Les mer å engasjere dine ansatte i vår e-bok: 8 drivkrefter for medarbeidernengasjement


  Hvordan håndtere disse medarbeiderne?

  Som vi allerede har antydet, bør vi ikke lene oss tilbake og si at folk bare må «skjerpe seg», eller jobbe mer, ellers må de slutte. Slike ultimatum når det gjelder Grumpy Staying, vil bare bidra til en destruktiv arbeidskultur. Nøkkelen ligger snarere i å lytte aktivt til medarbeiderne, og se på årsaken til at de føler seg misfornøyde og uengasjerte. På den måten kan det også bygges en bro for å få medarbeiderne til å føle at deres meninger blir verdsatt og tatt på alvor. Business Insider trekker frem en undersøkelse i Salesforce som viser at bare 50 % av de ansatte opplever at det er et tillitsfullt klima på arbeidsplassen. Du kommer langt med å be om feedback når det gjelder å skape tillit, så lenge du bruker informasjonen du får til å aktivt skape endringer.

  Ved å bruke en dedikert verktøy for medarbeiderengasjement, for eksempel Netigate EX, kan du få en dypere innsikt i hva de ansatte virkelig mener. Med en slik plattform for medarbeiderengasjement kan du gjennomføre undersøkelser som kan bidra til å avdekke noen av årsakene til Grumpy Staying. Det finnes en rekke målemetoder som bidrar til å skape en sunn feedbackkultur. De vanligste og mest nyttige verktøyene er årlige medarbeiderundersøkelser, samt en god programvare for å måle engasjementet. Disse kan bidra til å identifisere styrker og svakheter i virksomheten, og gi deg verdifull innsikt. Som nevnt ovenfor, er disse verktøyene imidlertid bare nyttige dersom du følger dem opp med arbeidsoppgaver og handlingsplaner. For å se om endringene er vellykkede, kan du også bruke mindre pulsundersøkelser for å spørre medarbeiderne dine.


  Ønsker du vil vite mer om ulike typer av medarbeiderundersøkelser og hvordan du bruker dem, kan du ta en titt på artikkelen «Employee Experience 2.0 – Alt du trenger å vite om medarbeideropplevelsen».


  Alt i alt kan det være overraskende enkelt å forstå hva dette betyr for virksomheten. I stedet for å forvente at medarbeiderne skal yte mer enn det de får betalt for, bør vi ta utgangspunkt i deres bekymringer og meninger når vi skal skape en sunn arbeidskultur. Det å holde medarbeiderne tilfredse og engasjerte er, ikke så overraskende, en mye mindre skadelig måte å oppnå bedre team- og bedriftsresultater på, i stedet for å tvinge produktivitet og mål ned i halsen på dem.

  Lyst til å gjøre dine Grumpy Staying om til engasjerte medarbeidere?

  Er du klar for å komme i gang med et kraftig og godt verktøy for medarbeiderundersøkelser? Slik at du kan skape en sunn arbeidskultur, samt holde medarbeiderne dine tilfredse og engasjerte i stedet for å skape ansatte som er Grumpy Staying. Ved å arbeide aktivt med medarbeideropplevelsen vil du kunne gjøre om en som er gretten og sur på jobben til en engasjert arbeidstaker.

  Book en demo eller start en 30-dagers kostnadsfri prøveperiode av Netigate, så hjelper vi deg gjerne med å komme i gang med feedbackprosessen. Eller hvorfor ikke få hjelp fra en av våre eksperter i Netigate Consulting? De vil skreddersy en individuell plan for dine behov når det kommer til feedbackprosesser. Hva venter du på? Ta kontakt i dag!