De siste par årene har fungert som en vekker for samfunnet, og følgelig også for næringslivet. I 2021 så vi diskusjoner om Great Resignation som tok verden med storm. Som en refleksjon av endrede holdninger til arbeid, fungerte oppsigelsesbølgen som en påminnelse om at arbeidsgivere må investere i å holde medarbeiderne engasjert – eller risikere å miste dem. I denne artikkelen tar vi en titt på ROI av Employee Experience, og presenterer hovedtrekkene i de forretningsmessige fordelene ved å holde medarbeiderne dine tilfredse.

To medarbeidere i diskusjon ved måling av ROI av Employee Experience

Når vi snakker om avkastning på investeringen (return on investment – ROI), refererer vi til et resultatmål som virksomheter benytter for å evaluere effektiviteten av investeringene sine. I forbindelse med medarbeideropplevelse (Employee Experience), betyr det å vurdere hvordan virksomhetens investering i medarbeiderne betaler seg.

«Employee Experience» kan føles som et uhåndgripelig konsept – men det er det ikke. Det er fellesbetegnelsen vi gir til alle de interaksjonene som medarbeiderne dine har på jobben. Dette inkluderer menneskene de jobber med, miljøet de jobber i, ledelsen og teknologien de benytter.

Ved å investere i forståelse, sporing og forbedring av EX (medarbeideropplevelsen), kan du regne med å se høyere engasjement, bedre retensjonsrater og redusert turnover i tillegg til andre positive resultater.


Prøv ROI-kalkulatoren vår for å finne ut hva manglende engasjement kan koste virksomheten din akkurat nå.


Fordelene ved å investere i medarbeideropplevelsen

Høyere medarbeiderengasjement ved hjelp av ROI av Employee Experience

Engasjement er en sentral del av Employee Experience (medarbeideropplevelsen). Du kan kanskje si at det er det viktigste forretningsmessige resultatet fordi så mange av de andre fordelene skriver seg fra det. Globalt er kun 20 % av medarbeiderne engasjerte. Som vi skal se nedenfor, er dette et problem fordi engasjement er godt for mennesker, samt at det er bra for virksomheten.

I sin bok, The Employee Experience Advantage, forklarer Jacob Morgan at en god opplevelse «skaper engasjerte medarbeidere, men fokuserer på den kulturelle, teknologiske og fysiske utformingen av organisasjonen for å oppnå dette». For virksomheter innebærer dette at for å kunne oppnå medarbeiderengasjement, må det investeres i en rekke andre faktorer som er sentrale for medarbeideropplevelsen.

Hold bedre på medarbeiderne

Medarbeideropplevelsen har en betydelig innvirkning på engasjementet, og engasjementet har igjen en betydelig innvirkning på evnen til å beholde medarbeiderne. Team med lavt engasjement har en turnover som er 18 % til 43 % høyere enn team med svært engasjerte arbeidsstyrker.

Det kan være kostbart å ansette nye medarbeidere, fra rekrutteringskostnader til tapt produktivitet i løpet av perioden med onboarding. Med disse tallene i bakhodet, gir det mening at arbeidsgivere ønsker å holde på talentene de allerede har. Å investere i medarbeideropplevelsen i virksomheten er en av – om ikke den beste – måten å gjøre dette på.


Les mer om Netigate EX, det komplette verktøyet for medarbeiderengasjement.


Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Økt produktivitet med ROI av Employee Experience

Undersøkelser viser at engasjerte team er opptil 18 % mer produktive. Produktivitet er bra for virksomheten, og fører til økt lønnsomhet, forbedret kundeservice og høyere arbeidsmoral. I tillegg er produktiviteten mer bærekraftig når den er knyttet til en investering i den totale medarbeideropplevelsen, i stedet for å være ‘fremkalt’ av arbeidsgivere for ren økonomisk vinning.

Økt kundetilfredshet

Medarbeidertilfredshet har en tendens til å smitte over på kundene. Engasjerte medarbeidere vil gjøre mer for å levere, og kan spille en sentral rolle i å forbedre kundeopplevelsen. Undersøkelser viser at virksomheter med svært engasjerte medarbeidere har hatt en 2,5 ganger større omsetningsvekst i løpet av 7 år enn virksomheter med lavt medarbeiderengasjement. Gallups undersøkelser viser også at svært engasjerte team kan oppleve opptil 10 % høyere kundelojalitet og -engasjement.

Kalkulator for beregning av ROI av Employee Experience

Bruk ROI av Employee Experience for å utkonkurrere andre

Virksomheter som investerer i medarbeideropplevelsen, presterer bedre enn de som ikke gjør det. Ifølge en analyse av 250 organisasjoner, er de fire ganger mer lønnsomme enn sine konkurrenter.

Videre vil organisasjoner som investerer i en god medarbeideropplevelse sannsynligvis gjøre det bedre enn konkurrentene når det gjelder å tiltrekke seg talenter. EX omfatter alt fra bedriftskultur, arbeidsmiljø, opplæring og utdanning. Nettsteder som Glassdoor, gjør det enklere enn noensinne for nåværende eller tidligere medarbeidere, å dele sine erfaringer. Derfor lønner det seg å skape en positiv medarbeideropplevelse både for nåværende medarbeidere, samt de du ønsker å tiltrekke deg.


Dine neste steg med Netigate

Nå som vi har sett på hvorfor en god medarbeideropplevelse er bra for virksomheten, kan du lære mer om hvordan du kan måle avkastningen på medarbeideropplevelsen her:

Slik måler du ROI av medarbeideropplevelsen

En nøkkelfaktor for å kunne øke og måle din ROI av Employee Experience er selvfølgelig å lytte til dine medarbeidere.

Netigate EX hjelper deg å måle hvordan medarbeiderne har det, slik at du kan identifisere problemområder. Men mest spennende av alt er evnen verktøyet har til å aktivt hjelpe deg å forbedre medarbeiderengasjementet gjennom konkrete anbefalinger.