Styrelseutvärdering med Netigate

Utveckla ditt styrelsearbete genom att kontinuerligt identifiera styrkor och svagheter. Skapa din egna utvärdering eller använd någon av våra rekommenderade mallar för att samla feedback. Vi hjälper dig att ta ditt styrelsearbete till nästa nivå.
Board_of_Directors

Betydelsen och värdet av en styrelseutvärdering

Det finns många skäl till att göra en styrelseutvärdering. Ett viktigt skäl är att styrelseutvärderingar rekommenderas av svensk kod för bolagsstyrning. Enligt denna kod ska ska styrelsearbetet utvärderas genom en ”systematisk och strukturerad process”. Resultat ska sedan redovisas för valberedningen och utgör ett viktigt underlag när styrelsen ska utses.Hur ofta du gör styrelseutvärderingar är upp till dig! Regelbundna utvärderingar försäkrar en om att styrelsen är fast besluten att ständigt förbättra sig och utveckla sitt ledarskap. Styrelseutvärderingar är ett viktigt inslag för att mäta och förbättra styrelsens prestanda. För att sätta långsiktiga mål behöver varje organisation utvärdera sitt arbete.Netigates plattform ger dig en grund för viktiga affärsbeslut och förbättrar ledarskapet från anställda till VD och styrelse genom digitala utvärderingar. Vår plattform är enkel att använda men samtidigt otroligt kraftfull. Du kan själv välja hur du vill utforma din utvärdering. Tusentals företag världen över använder Netigates flexibla undersökningsplattform för att få verkliga insikter som inbjuder till handling.
Pålitlig datainsamling
Kraftfull analys