En 360 graders feedbackundersøkelse kan enten være svært vellykket, eller fullstendig bortkastet tid og tapte penger. Hemmeligheten ligger i hvordan du implementerer prosessen. I en artikkel publisert i Harvard Business Review diskuteres forskjellene mellom de 360 graders undersøkelsene som er vellykket, og de som mislykkes. Forskerne gjorde noen interessante oppdagelser i sammenlikningen av de forskjellige organisasjonene.

Når en 360 graders feedbackundersøkelse gjøres på feil måte, er det bortkastede ressurser, tid og energi, og ikke minst en forkastet mulighet. Hva kan du gjøre som bedrift for å sørge for at din 360 graders undersøkelse gjøres rett?

Hvordan kan du forbedre din 360 graders feedbackundersøkelse?
  • Start med å måle de rette ferdighetene. Finn ut hvilken kompetanse som trengs, og hva som skiller en god leder fra en middelmådig en. Gjennomfør praktiske undersøkelser for å sørge for at du får nøyaktige og objektive besvarelser, i stedet for å spørre topplederen hva hun/han mener forventes av en god leder.
  • Ta deg tid til å forklare grundig for både den som skal få tilbakemelding og de som skal gi tilbakemeldinger grunnen til at du gjennomfører en 360-gradersundersøkelse, samt hvordan du ønsker å bruke informasjonen til å hjelpe deltakeren med hans eller hennes fremtidige profesjonelle utvikling.
  • Sørg for at det ikke vil oppstå noen brudd på taushetsplikten, og at de som skal gi tilbakemeldinger er inneforstått med dette. Dersom en er bekymret for å bli konfrontert med tilbakemeldingene en gir, vil dette naturligvis påvirke ærligheten til enhver som deltar.
  • Hold undersøkelsen så kort som mulig; 15 − 20 minutter er som regel mer enn nok. De færreste er glad i lange undersøkelser, selv når de skal gi tilbakemeldinger om en leder eller medarbeider.
  • Tilpass undersøkelsen så den passer hver deltaker, og deres stilling i bedriften. Det er ikke slik at alle medarbeiderne må være flinke til det samme for at bedriften skal utvikle seg og lykkes, faktisk er det tvert i mot. Du trenger mennesker med forskjellige ferdigheter og egenskaper for at bedriften skal fungere optimalt.
  • Et godt tips er å inkludere en “mini”-medarbeiderundersøkelse i tillegg, som lar lederne få innblikk i hvordan de påvirker sine ansatte.

En 360 graders feedbackundersøkelse kan altså gjennomføres på en svært vellykket eller en svært mislykket måte. Når den gjøres riktig vil medarbeidernes arbeidsliv påvirkes på en positiv måte, noe som gagner både den ansatte selv, samt bedriften som helhet.

Mer om denne formen for medarbeiderundersøkelser