En 360 graders-evaluering kan vara en enorm succé och generera värdefull information om den utförs korrekt. Hemligheten ligger i själva implementeringen av 360 graders-processen. Harvard Business Review har gett ut en artikel som beskriver skillnaderna mellan en lyckad och en mindre lyckad 360 graders-evaluering och författarna gör en hel del intressanta upptäckter när de jämför olika organisationer. När undersökningen inte är genomtänkt eller ordentligt utförd är det enbart ett slöseri med tid och resurser, för att inte tala om alla möjligheter som går till spillo.

Hur du förbättrar din 360 graders- evaluering
Så vad ska du göra för att få ut så mycket detaljrik feedback som möjligt?

Först och främst ska vi förtydliga hur en 360 graders-evaluering fungerar. Chefer utvärderas på tre nivåer; av högre chefer, av chefer på samma nivå och av underordnade. Åtta till tolv kollegor blir tillfrågade att besvarar en rad olika frågor om så många arbetskompetenser som möjligt – därav namnet 360 graders feedback. Frågorna besvaras genom att värdera olika påståenden och kunskaper på en betygsskala. Till exempel, på en skala om 1-10, hur mycket bidrar personen till en positiv attityd inom avdelningen?

 

Hur du ska gå tillväga

  • Börja med att mäta rätt typ av färdigheter. Undersök vilka former av ledaregenskaper som behövs och vilka egenskaper som skiljer en toppledare från en medioker ledare. Genomför en faktabaserad studie för att vara säker på att du får ett så korrekt och objektivt svar som möjligt, istället för att fråga en högt uppsatt chef om vilka egenskaper hen tycker en bra ledare besitter.
  • Ta god tid på dig och förklara genomförligt för både deltagarna samt de som utvärderar enkäten vad syftet är. Förtydliga att feedbacken kommer användas till att hjälpa deltagaren med hens professionella utveckling.
  • Säkerställ att enkäten är helt konfidentiell och att de som granskar enkäten även respekterar detta. Om deltagarna känner minsta oro över att de eventuellt kommer behöva stå till svars för sina värderingar så kan du räkna med att de inte kommer att ge ärliga svar. Det handlar inte om feghet utan snarare om en naturlig instinkt för att skydda sig själv.
  • Låt inte enkäten ta för lång tid, 10-15 minuter är tillräckligt. Ingen tycker om långa enkäter, inte ens när man har möjlighet att baktala sina kollegor.
  • Skräddarsy resultaten så att de intresserar varje deltagare och är anpassade till hens position inom företaget. Kom ihåg att alla behöver inte vara bra på samma saker för att verksamheten ska gå framåt och bli framgångsrik – tvärtom! Du behöver människor med massor av olika färdigheter och kvaliteter.

Följer du dessa tips ökar chansen att din 360 graders-evaluering får en positiv effekt på medarbetarna och skapar fantastiska resultat för både de anställda såväl som för företaget.

Kontakta oss om 360 graders-evalueringar på Netigate lösningssida:
www.netigate.net/sv/employee-experience/360-graders-evaluering/