Hva betyr et bærekraftig arbeidsliv, og hvordan påvirker det dine medarbeidere? Det kan være en stor utfordring å skape en bærekraftig arbeidsplass der medarbeiderne har det bra, og orker å jobbe over lengre tid. I denne artikkelen forklarer vi hva meningen med et bærekraftig arbeidsliv er, og hvordan du kan oppnå dette.

Bærekraftig arbeidsliv

Hva betyr et bærekraftig arbeidsliv?

Bærekraftig arbeidsliv er noe det snakkes mer og mer om. I bunn og grunn betyr dette at medarbeiderne dine skal kunne, og være villige til, å jobbe et helt arbeidsliv. En bærekraftig arbeidsplass jobber derfor aktivt for at arbeidstakere ikke skal lide av dårlig helse eller skader på grunn av jobben. For å gjøre dette, må du være klar over risikoene som finnes på arbeidsplassen, og at du iverksetter tiltak for å motvirke dem. Det er også viktig å følge opp tiltakene for å sikre at endringene gir resultater.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Hvorfor er det viktig å ha en bærekraftig arbeidsplass?

Folk lever lenger og lenger, noe som sannsynligvis betyr at vi må jobbe til vi blir eldre. Du bør derfor legge forholdene til rette for at medarbeiderne dine skal lykkes i sitt arbeid på best mulig måte, uten å risikere helsen. Ellers er det ikke sikkert de orker, eller klarer, å jobbe et helt yrkesaktivt liv. En bærekraftig arbeidsplass bidrar også til økt medarbeidertilfredshet og høyere medarbeiderengasjement på arbeidsplassen. Dersom de ansatte trives på jobb, vil det også være lettere å beholde for eksempel kompetente medarbeidere. Arbeidet mot et bærekraftig arbeidsliv er dermed noe som gagner hele virksomheten.


Les også vår rapport Fremtidens arbeidsplass


Hva kan du gjøre for å fremme et bærekraftig arbeidsliv?

Få oversikt over det systematiske arbeidet med arbeidsmiljøet

Det systematiske arbeidet med arbeidsmiljøet innebærer at du undersøker arbeidsmiljøet, og gjør tiltak for å forbedre det for å forebygge ulykker og dårlig helse. For å få oversikt over dagens situasjon på arbeidsplassen, er det greit å foreta en risikovurdering. Denne risikovurderingen gjør det mulig å kartlegge risikoen for dårlig helse og ulykker. Du kan kartlegge ved for eksempel å gjennomføre en anonym medarbeiderundersøkelse for å få relevant feedback fra medarbeiderne dine.

Når du har foretatt en risikovurdering, er det viktig å ta tak i og forebygge risikoene. Sett derfor realistiske og målbare mål, og en handlingsplan for hvordan du skal nå disse. Sørg så for å følge opp planen, og sørg for at målene nås. Oppfølging er viktig da den viser om ting faktisk blir gjort, og om det skjer en endring på arbeidsplassen. Anonyme spørreundersøkelser kan gjennomføres ved behov og gjør det mulig å måle resultatene over tid.

Gi medarbeiderne dine et trygt arbeidsmiljø

For å fremme et bærekraftig arbeidsliv bør du sørge for at medarbeiderne dine føler seg trygge på arbeidsplassen sin. Medarbeidere ønsker å vite hva de kan forvente av deg, selv i tider med endring. Informer derfor medarbeiderne dine om virksomhetens planer for fremtiden. Du kan også skape medvirkning ved å la medarbeidere være med og påvirke deres arbeidsoppgaver og utviklingen av virksomheten.

Det er viktig at du snakker om hvilke forventninger du har til medarbeiderne dine. Ha høye forventninger, men ikke press dem for mye. Gi dem også ansvar og vær tydelig på hvilke plikter de har. Når medarbeidere har utført pliktene sine på en god måte, bør du vise at du har merket deg dette ved å gi ros.


Les også vår artikkel Fornøyd medarbeider-indeks – en form for medarbeiderinnsikt


Vurder helsen til medarbeiderne dine

For å bidra til et bærekraftig arbeidsliv må dine medarbeidere ha det bra både fysisk og psykisk. Det første du kan gjøre er å gjennomføre en helseundersøkelse og kartlegge helsen til medarbeiderne i virksomheten, det gjelder både unge og eldre arbeidstakere. En undersøkelse er et utmerket verktøy for å samle data og skape et helhetsbilde av virksomhetens gjennomsnittlige helse.

Avhengig av resultatene fra undersøkelsen kan du gjøre ulike tiltak for å bedre helsen på arbeidsplassen. Du kan for eksempel tilby medarbeiderne tilskudd til helseomsorg, eller gi dem tilgang til sunne snacks. Du kan også innføre hjelpetiltak for medarbeidere som kommer tilbake til arbeidsplassen etter sykefravær.

For å utvikle helsearbeidet kan du ta hjelp av kompetanse utenfor virksomheten. Dette kan for eksempel være en helseutvikler, bedriftslege eller ergonom.

Ta vare på det sosiale arbeidsmiljøet

Det sosiale arbeidsmiljøet er en avgjørende faktor for et bærekraftig arbeidsliv. En bærekraftig arbeidsplass skal sørge for at medarbeiderne føler seg inkludert på arbeidsplassen. Samhold styrker både samarbeid og motivasjon, og fører til at dine medarbeidere føler seg bedre. For å bedre klimaet i virksomheten, kan man derfor arrangere sosiale aktiviteter som bidrar til bedre samhold.


Se videon Kraften i ett starkt medarbetarengagemang for å lære mer om å bygge bærekraftige organisasjoner (svensk)!


Lytt til medarbeiderne dine

Det er viktig at du som leder lytter til medarbeiderne dine. Vær derfor åpen for konstruktive tilbakemeldinger og gi medarbeiderne dine muligheten til å få sin stemme hørt. Dette kan gjøres på flere måter. Du kan for eksempel utføre en medarbeiderundersøkelse for å undersøke blant annet medarbeidertilfredshet, medarbeiderengasjement og mye mer. Del også resultatene av undersøkelsen med medarbeiderne dine, og vis at undersøkelsen fører til en endring. På denne måten fremmer du en bærekraftig arbeidsplass hvor medarbeiderne dine føler seg sett og involvert.

Det er også viktig å lytte til medarbeiderne dine for å vite hvordan du kan fremme deres personlige og faglige utvikling. Vis at det er muligheter for utvikling på arbeidsplassen. Dette skaper lojale medarbeidere som trives bedre på arbeidsplassen, og blir lengre.


Har du lyst til å lære hvordan du kan skape et trivelig arbeidsmiljø og bærekraftig arbeidsliv?

Netigate gir deg verktøyene du trenger for å lytte til dine ansatte, fremme en bærekraftig arbeidsplass, samt forbedre virksomhetens Employee Experience. Lag undersøkelser og få innsikt om dine medarbeidere. Onboarding software, eNPS software, Puls– og årlige medarbeiderundersøkelser er bare noen eksempler på hva Netigates verktøy for medarbeiderundersøkelser kan tilby.

Registrer deg for en kostnadsfri testkonto, eller ring oss direkte på +47 22 55 19 00.